tirsdag 1. oktober 2013

Håndbok i troslære

Boka er ikke mitt verk, men min oversettelse av den engelske utgaven som er resultatet av stadige bearbeidinger av komiteer gjennom mange år. Den engelske utgaven kom i 2010. I oversettelsesarbeidet hadde jeg uvurderlig støtte av Inger Marit Nygård og Bente S. Gundersen.


For salvasjonister har tro og handling alltid vært to sider av samme sak. Vår tro og praksis er rotfestet i Bibelen, personlig erfaring og i kristenarven. Frelsesarmeens troslære er en del av den arven, og den har bibelteksten slik den er tolket av Guds folk som grunnvoll. 
 
Denne boken handler om Frelsesarmeens troslære. Den utdyper de 11 trosartiklene som siden 1878 har vært grunnlaget for Frelsesarmeens vitnebyrd om det kristne evangeliet, og viser hvordan de er rotfestet i Bibelen og i kirkelige tradisjon. Den gir også muligheter til å reflektere over hvordan de er nært knyttet til hver salvasjonists personlige tro og til det vitnesbyrd og fellesskap som Frelsesarmeen som helhet står for.
Hvert kapittel har to deler. Den første delen av hvert kapittel inneholder Frelsesarmeens formelle og offisielt godkjente utleggelse av den aktuelle trosartikkelen. Til sammen utgjør disse den offisielle «Håndbok i troslære». Del to av hvert kapittel bærer tittelen: «Et skritt videre». Det er ment å være en nyttig ressurs, men er ikke en del av det offisielle uttrykket for Frelsesarmeens troslære. Her finner du også forslag til aktiviteter, og spørsmål til diskusjon og for videre refleksjon. Disse er laget for å oppmuntre deg og gjøre deg i stand til å sette din kunnskap om læremessige spørsmål i forhold til din personlige åndelige erfaring, ditt liv i det kristne fellesskapet og din samhandling med verden.

ISNB 978-82-93084-12-9

mandag 24. juni 2013

Ett senter, tre skoler

Da Anna Rebecca Solevåg fikk redaktør-ansvaret for den offisielle historieboka som skulle utgis i forbindelse med at Frelsesarmeen feiret 125 års "frelseskrig" i Norge, ble det bestemt at hovedfokuset skulle være på de utviklingen de siste 25 årene. De tidligere publikasjonene:
  • "Femti års korstog for Gud og Norge" - H. A. Tandberg (1937)
  • "Hæren Gud ga våpen" - H. A. Tandberg/Per Raubakken (1963)
  • "Med kjærlighetens våpet" - Charles Norum (1987)
dekket på en god måte de første hundre årene.
Ettersom jeg hadde ansvaret for å samle Frelsesarmeens skolevirksomhet i en administrasjon og fysisk samlet på Jeløya, fikk jeg ansvaret for å skrive kapittelet om den utviklingen.

Du finner hele teksten HER


Bokas tittel:  "Suppe, såpe, frelse siden 1888 - Frelsesarmeen i Norge 125 år"
  - Verbum forlag 2013 - ISBN 978-82-543-1250-6