DAG for Dag - info om den norske utgaven

Kommandør Robert Street* er en svært produktiv skribent. I de mange bøkene og studieheftene han står bak, er han tydelig, direkte og utfordrende.  Han uttrykker et brennende engasjement og en lengsel etter å se mer av Jesus i verden. Det han skriver har alltid velsignet og utfordret meg. Det gjør også denne boka.

I tillegg er det noen poetiske og språkmessige utfordringer. Når det gjelder de poetiske, dukker de opp allerede i tittel og struktur. ‘Day by day’ er hentet fra St. Richards bønn fra 1200-tallet. Den ble kjent over hele verden gjennom musikalen ‘Godspell’ (1971) som er basert på Matteusevangeliet. Bønnen utgjør teksten i sangen som ble musikalens store hit. Robert Street fortsetter med å bruke verselinjene i bønnen som overskrift på fire av hoveddelene i boka. Da har en oversetter to valg, å oversette ord for ord, eller å gjøre et forsøk på gjendiktning. Jeg valgte en enkel gjendiktning for å få fram rimet i overskriftene.

Videre siterer Street veldig mye poesi, både i selve boka, og enda mer i notene bak i boka. Jeg har kun valgt å beholde de tekstene som allerede har kjente gjendiktninger på norsk. Der hvor slike gjendiktninger ikke finnes, har jeg forsøkt å finne norske sanger som dekker det Street vil illustrere og brukt disse. Der dette er gjort i hovedteksten, henvises det til hvilke sanger som er brukt i den engelske teksten i notene bak i boka. 

Også språklig må en oversetter gjøre mange valg. Gjentatte ganger beskriver Street livet til en Jesu etterfølger som et «eventyr». Han bruker ordet ‘adventure’, men på engelsk bruker man et annet begrep på oppdiktede fortellinger, nemlig ‘fairy-tale’. På norsk bruker vi vanligvis begrepet folkeeventyr på denne tradisjonen, men for noen vil det å kalle etterfølgelsen av Jesus for et eventyr virke rart. Jeg har likevel valgt å beholde det, ikke minst fordi det kommer fra det latinske Adventura som betyr en underfull hendelse – og det er jo akkurat det disippellivet er.

 Bibelsitatene er hentet fra Bibelselskapets utgave av 2011, mens henvisningene ikke forkortes og det brukes de internasjonale reglene for tegnsetting mellom kapittel og vers. Dette er et personlig valg.

Jeg vil rette en stor takk til Inger Marit Nygård for korrekturlesning og viktige innspill til forbedringer av teksten. 

Jeg ønsker deg som leser denne viktige boka Guds velsignelse på vandringen sammen med Jesus, dag for dag. Eller kanskje det er bedre å minne om Lina Sandells ord «Han som har for meg et faderhjerte, gir meg alt av nåde dag for dag»? – det handler om hvert eneste øyeblikk.

Jostein Nielsen

*Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar