mandag 27. april 2020

La oss fortsette i rett spor!

Da vi høsten 2017 fikk ordre som ledere for Frelsesarmeens arbeid i Øst-Europa, valgte vi dette bibelverset for 2018:

«Nå som vi er på rett spor, la oss holde oss på det!»
Filipperbrevet 3:16[1]

Målsettingen var å oppmuntre folk til å fokusere på framdriften og fortsette i riktig retning. Gjennom året publiserte jeg hver lørdag en blogg[2] relatert til det latinske ordet ‘momentum’[3].

Jeg har valgt ut 26 av innleggene som kan brukes til personlig oppbyggelse, eller som refleksjoner i gruppesamlinger gjennom et halvt år[4]. Å dele tanker, tro, erfaring og bønn i fellesskap med andre, er avgjørende for å vokse som disippel. Derfor har jeg også delt mange av mine personlige erfaringer i dette heftet.

Etter hver refleksjon vil du finne spørsmål som kan brukes til å stimulere samtalen. Lytt også til Den hellige ånd. Svært ofte vil Ånden gi deg en innsikt eller en tanke som er verdt å dele med de andre.

Å være en disippel, betyr å leve som Jesus i verden. Det er viktig med fellesskap med troende, men Jesus sender oss hver dag ut for å representere ham også blant dem som ikke tror.

Så fortsett å bevege deg på rett spor og ta med deg nye disipler underveis!
--------------------------------------------

Boka er godkjent av Kristelig Studieforbund.

Grupper og kurs som benytter boka kan søke om statsstøtte til studiearbeid. 
Les mer på www.k-stud.no

Eller ta kontakt på:
tlf. 23 08 14 70,
e-post: post@k-stud.no


[1] Oversatt fra versjonen ‘The Message’ -“Now that we’re on the right track, let’s stay on it.” Bibelen 2011: «La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor!»
[2] Publisert på seks språk – det gjelder også dette studieheftet, som er tilgjengelig på rumensk, russisk, ukrainsk, georgisk, engelsk og norsk.
[3] Momentum betyr framdrift, bevegelse eller impuls.
[4] Alternativt: Et kvartal ved å bruke to refleksjoner per samling

fredag 29. mars 2019

Grensebrytende åndelig ledelse

I 2006 ble jeg invitert som foreleser til et offiserskurs i Hemsedal som hadde arbeidstittelen "Grensebryting". Jeg skulle ha ansvaret for bibelundervisningen, og tittelen på opplegget ga seg selv. 

Siden har jeg brukt og bearbeidet opplegget på fem språk, og det er formelt utgitt som elektroniske bøker på alle språkene, pluss at det er kommet trykket utgave på russisk, rumensk og georgisk. 

Som det står på forsiden er dette et kort studium av åtte bibelske ledere og egenskapene som kjennetegnet dem. Boka inneholder også tillegget

En teologisk refleksjon om offiserskap i Frelsesarmeen.

Her er link til:

© Didache forlag, 3760 Neslandsvatn 2019
ISBN: 978-82-997436-8-6

søndag 15. november 2015

Me lyte dela på det!

Da Emil Skartveit våren 2015 tok kontakt og delte idéen om å skrive ei bok om Frelsesarmeens første 100 år i Sogndal, hadde han umiddelbart støtte både fra Astrid Hansen (korpsleder) og meg. Resultatet ble lansert i november samme år, og jeg fikk bidra med et av kapitlene.

I tillegg til å skrive en del selv og samle tidligere publisert materiale av interesse, har Emil engasjert en rekke andre skribenter med tilknytning til Sogndal. Det redigerte resultatet er veldig god lesning. Boka gir et flott bilde av frelseskrigen i Sogndal og indre Sogn, og vi blir presentert for flere spennende personligheter fra korpset.

Du finner kapittelet "Me lyte dela på det" HER!

Dersom du er interessert i hele boka, kan du kontakte

Frelsesarmeens historiske selskap: selskapet@frelsesarmeen.no

Dersom du vil gå via nasjonalbiblioteket har boka ISBN: 978-82-93084-20-4
 

søndag 12. april 2015

Gud blir aldri noen noe skyldig!

... for han elsker en glad giver!

Denne lille boken med seks kapitler om velsignelsen det er å gi, er jeg faktisk litt overrasket over at jeg har skrevet.

Det høres kanskje rart ut, men jeg har egentlig mange bøker som jeg lenge har tenkt at jeg vil skrive en dag. Overbevisningen om at "denne er jeg nødt til å skrive" kom i november 2014, og et par måneder etter var manuset ferdig.

Den er en personlig bok om min erfaring med det å gi, og erfaringen av at Gud aldri blir noen noe skyldig.

Du finner en kort presentasjon HER.

Boken som E-bok (pdf)

Undervisningen finnes også på video!

ISBN 978-82-93084-18-1 - trykt utgave

ISBN 978-82-93720-08-9 - E-bok utgave

mandag 1. desember 2014

... at jeg får være Hans ....

Her kan du bestille boka som gir deg glimt fra Hans Johnny Nielsens rike liv.

Boka koster kr 150 + 50 i porto og kan bestilles ved å skrive en kommentar på denne bloggen (trykk på tittelen på bloggen, så åpnes kommentarfeltet hvis det ikke allerede er åpent).

Husk å skrive navn og adresse, så sender jeg boka direkte hjem til deg.


Fra forordet:

Å hete «Hans» har jo brakt en del munterhet. I korpset i Haugesund refererer de den dag i dag til pappa som Hans Nielsen Hauge – for, som de gamle soldatene minner meg om: «Hans vokste jo opp på Hauge!».

Men også flere sanger refererer til navnet «Hans» – da er det gjerne «Han der oppe» det siktes til. En frisk strengemusikksang fra 70-tallet hadde refrenget:
«Det synger i mitt indre når jeg tenker på at jeg får være Hans i dag!»
Pappa sang det med stor innlevelse – og han var glad i den doble betydningen. Han har vært, og er glad for at han får være Hans! Da har du fått forklaringen på bokas tittel.

Les, le, gråt og tenk: Det er godt å være Hans i dag!

ISBN 978-82-997436-2-4

tirsdag 1. oktober 2013

Håndbok i troslære

Boka er ikke mitt verk, men min oversettelse av den engelske utgaven som er resultatet av stadige bearbeidinger av komiteer gjennom mange år. Den engelske utgaven kom i 2010. I oversettelsesarbeidet hadde jeg uvurderlig støtte av Inger Marit Nygård og Bente S. Gundersen.


For salvasjonister har tro og handling alltid vært to sider av samme sak. Vår tro og praksis er rotfestet i Bibelen, personlig erfaring og i kristenarven. Frelsesarmeens troslære er en del av den arven, og den har bibelteksten slik den er tolket av Guds folk som grunnvoll. 
 
Denne boken handler om Frelsesarmeens troslære. Den utdyper de 11 trosartiklene som siden 1878 har vært grunnlaget for Frelsesarmeens vitnebyrd om det kristne evangeliet, og viser hvordan de er rotfestet i Bibelen og i kirkelige tradisjon. Den gir også muligheter til å reflektere over hvordan de er nært knyttet til hver salvasjonists personlige tro og til det vitnesbyrd og fellesskap som Frelsesarmeen som helhet står for.
Hvert kapittel har to deler. Den første delen av hvert kapittel inneholder Frelsesarmeens formelle og offisielt godkjente utleggelse av den aktuelle trosartikkelen. Til sammen utgjør disse den offisielle «Håndbok i troslære». Del to av hvert kapittel bærer tittelen: «Et skritt videre». Det er ment å være en nyttig ressurs, men er ikke en del av det offisielle uttrykket for Frelsesarmeens troslære. Her finner du også forslag til aktiviteter, og spørsmål til diskusjon og for videre refleksjon. Disse er laget for å oppmuntre deg og gjøre deg i stand til å sette din kunnskap om læremessige spørsmål i forhold til din personlige åndelige erfaring, ditt liv i det kristne fellesskapet og din samhandling med verden.

ISNB 978-82-93084-12-9

mandag 24. juni 2013

Ett senter, tre skoler

Da Anna Rebecca Solevåg fikk redaktør-ansvaret for den offisielle historieboka som skulle utgis i forbindelse med at Frelsesarmeen feiret 125 års "frelseskrig" i Norge, ble det bestemt at hovedfokuset skulle være på de utviklingen de siste 25 årene. De tidligere publikasjonene:
  • "Femti års korstog for Gud og Norge" - H. A. Tandberg (1937)
  • "Hæren Gud ga våpen" - H. A. Tandberg/Per Raubakken (1963)
  • "Med kjærlighetens våpet" - Charles Norum (1987)
dekket på en god måte de første hundre årene.
Ettersom jeg hadde ansvaret for å samle Frelsesarmeens skolevirksomhet i en administrasjon og fysisk samlet på Jeløya, fikk jeg ansvaret for å skrive kapittelet om den utviklingen.

Du finner hele teksten HER


Bokas tittel:  "Suppe, såpe, frelse siden 1888 - Frelsesarmeen i Norge 125 år"
  - Verbum forlag 2013 - ISBN 978-82-543-1250-6