tirsdag 9. august 2022

MISSIOLOGI


Frelsesarmeens arbeid i Japan i lys av bevegelsens missiologiske fokus og Gunpei Yamamuros bidrag

Fra innledningen:
Jeg har et sterkt og personlig engasjement når det gjelder missiologi. I 1995 skrev jeg en hovedfagsoppgave i kristendom. 

Den er en analyse av Frelsesarmeens teologi og struktur holdt opp mot de forutsetninger som ligger i det vi kjenner som kirkevekstprinsipper. 
Kirkevekstteorien utgjør i dag en del av det teologiske fagfeltet som betegnes som missiologi. 

I dette heftet vil jeg presentere tankene som formidles av fire bidragsytere til pensum i et missiologisk emne som ble utviklet av MF i 2010. 

Bidragsyterne er:
• Lester T. Ferguson: “Holistic Mission and Ministry” 1
• Lucien Lamartinière: “Holistic Mission and Ministry” 2  
• Young Sung Kim: “In search of Emerging Theological Issues Pertinent to the Mission of The Salvation Army in a New Age of Religious Pluralism”
• R. David Rightmire: “Salvationist Samurai” 

© Didache forlag Neslandsvatn 2022 ISBN 978-82-93720-22-5

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar