BØKER I BIBLIOTEKET MITT:

A
Abramov, Yo. A.: ”Сто великих книг” – Veche – Moskva 2006 – Historie H 

Abulhawa, Susan: ”Morgen i Jenin” – Aschehoug – Oslo 2006 – Roman H                                                                                     Aftenposten: ”Hvem, Hva, Hvor” - Schibsted – Oslo – fra perioden 1951-2004, 06, 07, - Årbok H
Ahmad, Mirza Tahir: ”Revelation Rationality” - Islam Int. Publ. Ltd - Tilford Surrey 1998 - Religion 
Aiskhylos: ”Persarane” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1975 - Drama H
Akhmanova, O.S. red.: ”Stor russisk-engelsk ordbok” - Det russiske språks media - Moskva 2003 - Ordbok H
Albeck, Gustav red.: ”Fra runerne til Johannes Ewald” DLH 1 - Politikens forlag - København 1964 Historie H
Albeck, Gustav red.: ”Fra Oehlensläger til Kierkegaard” DLH 2 - Politikens forlag - København 1964 Historie H
Albeck, Gustav red.: ” Fra Brandes til Jenssen” DLH 3 - Politikens forlag - København 1964 Historie H
Alfsen, Martin: ”Gospelsangboka” – Norsk musikkforlag – Oslo 2005 – Noter H
Alighieri, Dante: ”Den guddommelege komedie” - Gyldendal - Oslo 2000 - Poesi H
Alighieri, Dante: ”Den guddomlege komedien” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1975 – Poesi H
Allan, John m/fl.: ”Relgions leksikon” - Lademann - København 1986 - Religion H
Allnutt, Frank: ”Korbel, Josef - I fiendens leir” - Luther forlag - Oslo 1982 - FA-biografi P
Alnæs, Finn: ”Koloss” - De norske bokklubbene - Oslo 1978 - Roman H
Alnæs, Karsten: ”Historien om Europa I – IV” - De norske bokklubbene – Oslo 2006 – Historie – H
Alnæs, Karsten: ”Det ligger et land” – Gyldendal Norsk Forlag - Historien om Norge I – Oslo 1996 – Historie H
Alnæs, Karsten: ”Under fremmed styre” - Gyldendal - Historien om Norge II – Oslo 1997 – Historie H
Alnæs, Karsten: ”Mot moderne tider” - Gyldendal Norsk Forlag - Historien om Norge III – Oslo 1998 - Historie H
Alnæs, Karsten: ”En ny arbeidsdag” - Gyldendal Norsk Forlag - Historien om Norge III – Oslo 1999 - Historie H
Alnæs, Karsten: ”Femti rike år” – Gyldendal Norsk Forlag – Historien om Norge V – Oslo 2000 – Historie H
Andersen, Jon: ”Slagmark - Israels historie 1945-2009” – Hermon – Skjetten 2009 – Historie H
Andersen, Knut: ”Efeserbrevet” - Luther/Lunde – Bibelverket – Oslo 1973 - Bibelkommentar H
Andersen, Tryggve: ”I cancellirådens dage” - Gyldendal Norsk Forlag - NNL16 – Oslo 1968 Roman H
Andersen, Tryggve: ”I cancellirådens dage” – Aschehoug – Gigantbok – Oslo 1993 – Roman H
Andersen, Tryggve: ”Mot kveld” – Aschehoug – Gigantbok – Oslo 1993 – Roman H
Andersen, Tryggve: ”Fortellinger i utvalg” – Aschehoug – Gigantbok – Oslo 1993 – Noveller H
Andersen; Øivind ”Romerbrevet” - Luther/Lunde - Bibelverket – Oslo 1972 - Bibelkommentar H
Andersen, John Tore red.: ”100 års frelseskrig i Skien” - FA Skien korps - Skien 1990 - FA - historie H
Andersson, Mackan: ”Jakten på det försvunna skrattet” - Arcus forlag - Lund 2006 - Humor P
Andrzejewski, Jerzy:”Aske og diamant” - De norske bokklubbene - Oslo 1980 - Roman H
Anthon, Henning: ”Fugler fra eng, hei og fjell” - Aschehoug - Oslo 1981 - Natur H
Apresyan, Yu. D.: ”Ny stor engelsk-russisk ordbok 1-3” - Det russiske språks media - Moskva 2003 – Ordbok
Arendt, Hannah: ”Eichmann i Jerusalem” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek - Oslo 2000 - Kultur H
Aristoteles: ”Den nikomakiske etikk” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek – Oslo 1999 - Filosofi H
Armistead, Nred.: ”This is my call - 12 officers tell their story” - Campfield Press - St. Albans 1991 - FA-biografi P
Arneson, Dag: ”Med Herren i hans hage” - Lunde forlag – Oslo 2006 Natur P
Arnott, John: ”The Father's Blessing” - Creation House – Orlando 1997 - Oppbyggelse P
Arnroth, Thomas: ”Booth William - Blod og ild” - Hermon - Hermon 1994 - FA - biografi H
Arrabal, Fernando: ”Babylons guder” - Tiden Norsk Forlag - Oslo 1972 - Roman H
Asheim, Ivar red.: ”For kirke og skole” - Universitetsforlaget - Oslo 1983 - Festskrift P
Attenborough, David: ”The First Eden” - Guild Publishing - London 1987 - Natur H
Augustin: ”Bekjennelser I-X” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1974 – Oppbyggelse H
Aukrust, Kjell: ”Slipp ham inn!” - De norske bokklubbene - Oslo 1990 - Biografi H
Aukrust, Kjell: ”Simen” – Helge Erichsens forlag – Oslo 1958 – Humor P
Aukrust, Tor: ”Exodus - Om forkynnelsens krise” - Land og Kirke - Oslo 1984 - Homiletikk H
Aune, David E.: ”NT in its Literary Environment” - Westminster Press - Philadelphia 1987 - Teologi P
Avery, Gordon: ”Companion to the Song Book” - SP&S ltd - London 1970 - FA - Hymnologi H

B
Baird, Catherine: “An Adeventue Shared” – Salvation Book – IHQ – London 2008 - FA-biografi P
Baird, Catherine: ”Andrews, Harry - i "Vår Herres Eventyrere"” - Salvata – Oslo 1963 - FA-biografi P
Baird, Catherine: ”Ellis, Earl - i "Fra høyskolen, bokseringen og sirkusmanesjen kaller Herren"” - Salvata  – Oslo 1955
Bakke, Arne red.: ”Jotunheimen - årbok 1986” - Den Norske Turistforening – Oslo 1986 - Årbok P
Baldwin, James: ”Rett over mitt hode” - Hilt & Hansteen - Oslo 1985 - Roman H
Baly Dennis: ”The Geography of the Bible” - Lutterworth Press - London 1974 - Geografi H
Balzac, Honoré de: ”Far Goriot” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1973 – Roman H
Banks, Edith: “Our Daily Course” - SP&S ltd – London 1982 - FA - oppbyggelse P
Barclay, William: ”Din daglige studiebibel 1-20” - Ansgar - Oslo 1990 - Bibelkommentar P
Barclay, William: ”Jesus fra Nasaret” - Aschehoug Oslo 1978 Religion H
Barnard, Joulia og Nicolas: ”Sanselig innredning” - Aschehoug Oslo 2000 Hus H
Barnes, Cyril: ”Lawrence, Harriet - i "Vår Herres Eventyrere"” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1963 - FA-biografi P
Barnes, Cyril: "God´s Army" - Lion Publishing, Berkhamsted, Herts 1978 FA - historie P
Barnes Cyril: “With Booth in London” - The Campfield Press, St. Albans 1986 - FA - historie P
Barnes, Cyril: "Words of William Booth" - The Campfield Press, St. Albans 1975 FA – oppbyggelse P
Barnes, Cyril: "Words of Catherine Booth" - The Campfield Press, St. Albans 1981 FA – oppbyggelse P
Barratt, T. B.: “Prekener” - Korsets seier forlag Oslo 1962 Prekensamling H
Barret, Charles K.: “The epistle to the Romans” - Hendrickson Harper´s NT Comment. 1987 Bibelkommentar H
Barret, Charles K.: “The first epistle to the Corintians” - Hendrickson Harper´s NT Comment. 1987 Bibelkommentar H
Barth, Karl: “Selected writings” - Collins Publishers - Making of Modern Theol. -1989 - Teologi H
Barth, Tom F. W.: “Island” - Tanums forlag - Oslo 1941 - Geografi H
Batchelor, Mary red.: “Barnas bønnebok” - Luther forlag - Oslo 1978 - Barnebok H
Bateman, Alan: “They gave their lives” - IHQ of the SA – London 2008 – FA-biografi P
Bauer, Ola: “Hestehodetåken” - Oktober - Oslo 1992 - Roman H
Bauer, Walter: “Greek-English Lexicon of NT” - University of Chicago - Chicago 1979 - Bibelordbok H
Baughen, Michael: “Hvordan nå frem til Gud i bønn” - Hermon - Hermon 1996 Oppbyggelse H
Beare, Francis W.: “The epistle to the Philippians” - Hendrickson - Harper´s NT Comment. 1987 - Bibelkommentar H
Beauvoir, Simone de: ”Det annet kjønn” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek 2000 - Kultur H
Beckham, William A.: “The second Reformation - Reshaping the C for the 21st Century” - Touch Publ.  2005 – Kirkevekst P
Bedier, Joseph: ”Tristan og Isolde” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1973 – Roman H
Bejtsjek, Vladimir ”Ptitsy” - Labirint Press - Moskva 2004 - Leksikon H
Bejuc, V. L.: ”Dicţionar englez-român şi român-englez” – BVL – Romania 2004 – Ordbok H
Benestad, Finn: ”Johan Svendsen - mennesket og kunstneren” - Aschehoug – Oslo 1990 – Biografi H
Bender, Kristján: ”Hinn Fordæmdi” – Heimskringla – Reykjavík u.å. – Roman H

Benkow, Jo: “Fra Synagogen til Løvebakken” - De norske bokklubbene – Oslo 1987 - Biografi H         
Bennet, Bill: “Thirty Minutes to Raise the Dead” - Thomas Nelson Publ. - Nashville 1991 - Homiletikk H
Berg, Magne: ”Gjengifte i lys av nåden” – Eget forlag – Trondheim 1994 – Etikk P
Berg, Rolf: ”Gud velsigne vår Herre” - Land og Kirke - Oslo 1986 - Prekensamling H
Berg, Thomas Reinertsen: «Verdensteater - Kartenes historie» - Forlaget Press - Oslo 2017 – Historie H 
Berge Erlend: "Sjå eg kjem snart!" - Vårt Land Forlag – Oslo 2018 – Fotobok H            
Berkov, Valerij: ”Stor Norsk-Russisk Ordbok” - Kunnskapsforlaget - Oslo 2005 – Ordbok H
Berkov, Valerij: ”Stor Russisk-Norsk Ordbok” – Kunnskapsforlaget - Oslo 2005 – Ordbok H
Bertelsen, Jes: ”Hjertebøn og ikonmystikk” - Borgens forlag - København 1997 - Religion H
Berulfsen, Bjarne: ”Engelsk-norsk” Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 1969 - Ordbok H
Best, Ernest: ”The epistles to the Thessalonians” – Hendrickson - Harper´s NT Comment. 1988 Bibelkommentar H
Betz/Riesner, Otto/Rainer: ”Jesus og Qumran” – Verbum - Oslo 1994 - Teologi P
Beyer, Edvard red.: ”Fra runene til Norske Selskab” NLH 1 - Cappelens forlag NLH - 1996 Historie H
Beyer, Edvard red.: ”Fra Wergeland til Vinje” NLH 2 - Cappelens forlag NLH - 1996 Historie H
Beyer, Edvard red.: ”Fra Ibsen til Garborg” NLH 3 - Cappelens forlag NLH - 1996 Historie H
Beyer, Edvard red.: ”Fra Hamsun til Falkberget” NLH 4 - Cappelens forlag NLH - 1996 Historie H
Beyer, Edvard red.: ”Mellomkrigstiden” NLH 5 - Cappelens forlag NLH - 1996 Historie H
Bibel: ”Apokryfene Bibelens deuterokanoniske bøker” - Det Norske Bibelselskap - Oslo 1988 - Bibel H
Bibel: ”Bibel 2000 översätting av 1999” - Verbum - Stockholm 1999 Bibel H
Bibel: ”Bibelen” - Det norske Bibelselskap - Oslo 1988 - Bibel S
Bibel: ”Bibelen” – Det norske Bibelselskap – Oslo 2011 – Bibel H
Bibel: ”Bibel 2011 – Litteraturutgave” – Det norske Bibelselskap – Oslo 2011 – Bibel H
Bibel: ”Bibelen - Guds ord” – Bibelforlaget - Nesbyen 1997 - Bibel S
Bibel: ”Bibelen - nynorsk omsetjing1978” - Det Norske Bibelselskap - Oslo 1978 - Bibel H
Bibel: ”Bibelen revidert overs. av 1930” - Det Norske Bibelselskap - Oslo 1973 - Bibel S
Bibel: ”Bibelen revidert overs. av 1930” - Det Norske Bibelselskap - Oslo 1970 - Bibel S
Bibel: ”Biblia” - Societatea Biblica Interconfesionala din Romania – Romania 1981 – Bibel H
Bibel: ”Biblían” - Hid Islenska Bibliufélag - Reykjavík 1981 - Bibel H
Bibel: ”Biblían” - Hid Islenska Bibliufélag - Reykjavík 1981 - Bibel S
Bibel: ”Biblija - Sinodalnyj perevod 1876” Rossijskoe Biblejskoe Obsjtsjestvo – Moskva 2001 – Bibel H
Bibel: ”Biblija - Sovremennyj perevod 2002” World Bible Translation Center – Moskva 2002 – Bibel H
Bibel: ”Biblija - Dlja Nasjej Zjizni NZ” Mezjdonarodnoe Biblejskoe Obsjtsjestvo – Sverige 1999 - Bibel P
Bibel: ”Das Neue Testament in heutigem Deutsch” - Stuttgart 1971 Bibel P
Bibel: ”Det Nye Testamente” - Det Danske Bibelselskap - København 1989 Bibel H
Bibel: ”Det nye testamente illustrert med værker fra kunstens historie” - Det danske Bibelselskab – Köbenhavn 2004 –
Bibel: ”H kaine diatheke” - Trinitarian Bible Society - London 1985 - Bibel H
Bibel: ”New International Version” - Zondervan Grand Rapids 1984 Bibel P
Bibel: ”New International Version” - Zondervan Grand Rapids 1989 Bibel S
Bibel: ”NT - Nye King James” - Bibelforlaget Oslo 1995 Bibel P
Bibel: ”New Testament and Psalms with The Song Book of The Salvation Army”- Hodder & S - 1990
Bibel: ”Ny verden-oversettelsen” - Watch Tower - Pennsylvania 1996 - Bibel H
Bibel: ”Salmenes bok” - Det Norske Bibelselsk. - Oslo 1995 - Bibel P
Bibel: ”The Gospel in many Tongues” - The British Bible Soc. - London 1965 Bibel H
Bibel: “The Inerlinear Bible – ed. Jay P. Green – Hendrickson - Peabody, Mass 1985 - Bibel H
Bibel: ”The New English Bible” - Oxford University Press Cambridge Univ. Press 1970 Bibel H
Bibel: ”Utvalgte fortellinger – illustrert” - Det Norske Bibelselskap - Oslo 1993 Bibel H
Bibel: ”Årsbibelen - et år med Bibelen” - Det Norske Bibelselskap - Oslo 1994 - Bibel P
Bibelordbok - Arne Gimnes forlag - Oslo 1975 - Bibelordbok H
Bilheimer, Robert S.: ”Breakthrough” - Eerdmans Publishing - Grand Rapids 1989 - Ekumenikk P
Bjerke, André: ”Nattmennesket” – Aschehoug – Gigantbok – Oslo 1986 – Krim H
Bjerke, André: ”Døde menn går i land” – Aschehoug – Gigantbok – Oslo 1986 – Krim H
Bjerke, André: ”Tryllestaven” – Aschehoug – Gigantbok – Oslo 1986 – Krim H
Bjerke, André: ”Hobby-detektiven” – Aschehoug – Gigantbok – Oslo 1986 – Krim H
Birkeli Emil: ”Misjonshistorie 1&2” – Ansgar forlag – Stavanger 1935 – Kirkehistorie H
Bjerkrheim, Trygve: ”Peters første og annet brev” - Luther/Lunde: Bibelverket - 1978 Bibelkommentar H 
Bjerkrheim, Trygve: ”Viktoria og andre fortellinger” - Gry forlag – Oslo 1994 – Oppbyggelse P
Bjerkrheim, Trygve: ”Den andre mil” – Lunde forlag – Oslo 1982 – Dikt P
Bjerkrheim, Trygve: ”Samlede verker I – V” – Lunde forlag – Oslo 2001 – Dikt H
Bjørndal, Ivar: ”Fra vannkraft til datakraft” - Forum Bjørndal - Halden 1998 - Historie H
Bjørndalen, Ander J. m/fl: ”Første Mosebok” - Land og Kirke - Oslo 1981 - Bibelkommentar P
Bjørneboe, Jens: ”Jonas” - De norske bokklubbene - Oslo 1984 - Roman H
Bjørnson, Bjørnstjerne ”Samlede værker 1-5” Gyldendalske Bogh. Kristiania 1910 Samlede verk H
Bjørnstad, Kjetil: ”Til musikken” – Aschehoug – Oslo 2004 – Roman H
Blixen, Karen: ”Babettes gjestebud” - De norske bokklubbene - Oslo 1977 - Noveller H
Blixen, Karen: ”Syv fantastiske fortellinger” - De norske bokklubbene - Århundrets bibliotek – Oslo 1991 - Noveller H
Boccaccio, Giovanni: ”Dekaeronen I & II” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1976 – Roman H
Bojer, Johan: ”Den siste viking” - De norske bokklubbene - Oslo 1977 - Roman H
Bonhoeffer, Dietrich: ”Etterfølgelse” – Luther – Oslo 2010 – Teologi H 

Bonhoeffer, Dietrich: ”Fellesskap og bønn” – Luther – Oslo 2012 – Teologi H  
Bonhoeffer, Dietrich: ”Selected writings” - Collins Publishers - Making of Modern Theologi 1987 - Teologi H
Boon, Brindley: “Play the Music, Play!” - SP&S ltd – London 1978 – FA – historie P
Boon, Brindley: “Sing the Happy Song!” - SP&S ltd – London 1978 – FA – historie P
Booth, Bramwell: “Echoes and Memories” - SP&S ltd - London 1926 – FA-biografi H
Booth, Bramwell: “Echoes and memories” - Hodder & Stoughton – London 1978 - FA-biografi P
Booth Bramwell: ”General Booth's Journal 1921-22” - SP&S ltd – London 1925 - FA – historie H
Booth Bramwell: ”These fifty years” - Cassell & co ltd – London 1929 - FA – historie H
Booth, Catherine: ”A Sketch” - SP&S ltd - The Warriors Library - London 1925 - FA - oppbyggelse H
Booth, Catherine: ”Angripende kristendom” - Salvata Kristelige forlag - Oslo 1976 - FA - oppbyggelse P

Booth, Catherine: "Practical Religion" - Salvation Books - IHQ - London 2008 FA - oppbyggelse P
Booth, Catherine Bramwell: “Letters” - Lion Publishing – Tring, Herts 1986 – FA-oppbyggelse P
Booth, Catherine Bramwell: “Booth, Catherine” - Hodder & Stoughton- London 1970 - FA-biografi P
Booth, Evangeline: ”Woman” - Fleming H. Revell Comp - London 1936 - FA - oppbyggelse H
Booth, William: ”In Darkest England and the Way Out” - Carlyle Press - London 1891 - FA - historie H
Booth, William: “I mørkeste England og veien ut” – Frelsesarmeen – Oslo 2009 - FA – historie P
Booth, William: ”Religion for Every Day” - SA Book Department - London 1906 - FA - oppbyggelse H
Booth, William: ”The Founder Speaks Again” - SP&S ltd - London 1960 - FA - oppbyggelse H
Borgen, Johan: ”De mørke kilder” - De norske bokklubbene - Oslo 1989 - Roman H
Borgen, Johan: ”Lillelord” - De norske bokklubbene - Oslo 1989 - Roman H
Borgen, Johan: ”Vi har ham nå” - De norske bokklubbene - Oslo 1989 - Roman H
Bosmans, Phil.: ”Kjære medmenneske” - Dreyer forlag - Oslo 1989 - Poesi H
Bosshardt, Alfred: ”Han leder meg” - Den Kristne Bokringen - Oslo 1973 - Oppbyggelse H
Bourdieu, Pierre: ”Distinksjonen” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek – Oslo 2002 - Kultur H
Bovey, Nigel: ”The Mercy Seat” - UK territory - London 1996 - FA - oppbyggelse P
Bowman, J. W.: ”Hebrews, James, 1 & 2 Peter” - SCM Press - Layman´s Bible Commentaries - London 1963 - 

Boyden, Cyril: ”Letters of Paul” - SP&S ltd - London 1961 - FA - teologi H
Bramwell-Booth, Catherine: “Cathrine Booth” - Hodder and Stoughton - London 1973 – FA – biografi P
Brand, Will J.: “With Sword and Song” - SP&S ltd – London 1975 - FA – oppbyggelse P
Breien, Carl: “Himmelens sendebud” - Norsk litteraturselskap - Oslo 1941 - Biografi H 
Breien, Carl: “Minnene taler” - Salvata Kristelige forlag – u.å. - Memoarer H
Breien, Carl: “Mot Hjemmet” - Salvata Kristelige forlag - Oslo 1948 - Poesi H
Brekke, Bo: “Sally Ann - Poverty to hope”, TSA UK territory – London 2005 – FA – historie P
Brekke, Otto: ”Frontliv” – Genesis – Oslo 1998 – FA-biografi H
Brekke, Otto: ”Hallelujatrompeten” - Forlaget Exodus - Mandal 1993 - FA - biografi H
Brekke, Otto: ”Ikke ett håpløst tilfelle - Frelsesarmeens fengselsarbeid1920 – 1995” – Hermon  1995  FA-historie H 

Brekke, Otto: ”Nye muligheter – Moldova” - Stiftelsen brobyggerne - Oslo 2001 - FA - historie P
Brengle, Samuel Logan: ”På høyere grunn” - Salvata Kristelige forlag - Oslo u.å. FA – oppbyggelse H
Brengle, Samuel Logan: ”Sjelevinnerens hemmelighet” - Salvata Kristelige forlag – Oslo u.å. - FA –
Brengle, Samuel Logan: “The Soulwinner's Secret” - SA's S&P Dept – Atlanta 1976 - FA
Brengle, Samuel Logan: “Helps to Holiness” - SA's S&P Dept – Atlanta 1975 – FA – oppbyggelse P
Brengle, Samuel Logan: “The Way of Holiness” - SP&S ltd - The Warriors Library – London 1925 - FA - oppbyggelse H
Bright, William R. red.: “Ten Basic Steps toward Christian Maturity” - Campus Crusade - California 1965 - Oppbyggelse H
Brontë, Emily: “Stormfulle høyder” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1973 – Roman H
Brooks, Oscar S.: ”The Drama of Decision - Baptism in NT” – Hendrickson - Peabody, Mass 1987 – Teologi P
Brown, Arnold: “The Gate and the Light” – Bookwright Publications – Toronto 1984 - FA-biografi H
Brown, Fred: “Top note for jazz-man” - SP&S ltd – London 1964 - FA-oppbyggelse P
Brown, Fred: “Salvasjonistens bønneliv” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1955 - FA-oppbyggelse P

Brown, Steve: “Leading me” - Castle Qvay Books - Lagoon City, Ontario 2015 – Lederskap - P
Bruke, John: “History of England” - Guild Publishing - London 1988 - Historie H
Bryn, Einar m. fl: “Salmenes bok II” – Nye Luther Forlag – Bibelverket 1987 – Bibelkommentar H
Braathen, Oskar: ”Den store barnedåpen” – Aschehoug – Gigantbok 1986 – Roman H
Braathen, Oskar: ”Oslofortellinger” – Aschehoug – Gigantbok 1986 – Roman H
Braathen, Oskar: ”Ulvehiet” – Aschehoug – Gigantbok 1986 – Roman H
Braathen, Oskar: ”Ungen” – Aschehoug – Gigantbok 1986 – Roman H
Buck, Pearl S.: “Den gode jord I/III” – Aschehoug – Gigantbok – Oslo 1986 - Roman H
Buck, Rick: “Josef fra Arimatea” - Den Kristne Bokringen - Oslo 1976 - Roman H
Bull, Jacob Breda: “Prestegårdshistorier” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 1938 - Noveller H
Bultmann, Rudolf: “Selected writings” - Collins Publishers - Making of Modern Theol. - 1987 Teologi H
Bunyan, John: “Pilegrims vandring - Bind VII” - Lutherstiftelsens forlag – Hovedverker -1929 - Oppbyggelse 

Burg, J. van der: ”Daniels profetier og Åpenbaring” - Katolsk sokneprest - Arendal 1965 - Bibelkommentar P
Burian, Jiri ”Prague - The Old Town” - Nase Vojsko - Praha 1992 - Geografi H
Burkert, Walter: ”Oldtidens mysteriekulter” - Pax Forlag - Oslo 1997 - Religion H
Burrows, Eva red.: “One Faith, One Church” - IHQ of the SA - London 1990 - FA - teologi P
Burrows, Eva red.: “The SA 1989 Year Book” - IHQ of the SA - London 1989 Årbok P
Burrows, Eva red.: “The SA 1990 Year Book” - IHQ of the SA - London 1990 Årbok P
Burrows, Eva red.: “The SA 1992 Year Book” - IHQ of the SA - London 1992 Årbok P
Burrows, William red.: ”With Colours Waving” - SP&S ltd - London 1957 - FA - oppbyggelse H
Burrows, William: ”Botsbenken – nådestolen” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo u.å. - FA-oppbyggelse P
Burrows, William: ”Den ildfulle spillemann - "Av karrig jord"” - Salvata Kristelige Forlag - Oslo 1954 - FA-historie P
Büchten, Daniela: ”Norge-Russland, naboer gjennom 1000 år” - Scandinavian Academic Press – Oslo 2004 – Historie H
Bøckman, Peter Wilhelm: ”Liv-Felleskap-Tjeneste” - Universitetsforlaget - Oslo 1981 - Etikk H
Bödvarsson, Árni: ”Islensk ordabók” - Bókaútgáfa Menningars - Reykjavík 1982 - Ordbok H
Bøen , Torbjørn red.: ”Sagavoll fhs årbok 1998-1999” - Sagavoll folkehøgskole - Gvarv 1999 - Årbok H
Børli, Hans: ”Samlede dikt” – Aschehoug - Oslo 1995 - Poesi H 

Børretzen, Odd/Myhre, Lars Martin: "Trubaduren - 125 lune viser" – Blåmann – Oslo 2004 – Sangbok H
Børte, Torstein: ”Stille kjem kvelden” – Luther forlag – Oslo 1975 – Poesi H
Båtvik, Torbjørn: ”Med Gud i kajakk og konebåt” – Filadelfiaforlaget - Oslo 1978 - Oppbyggelse H

C
Caddy, Raymond: “Star Cross” - SP&S ltd – London 1982 - FA – Oppbyggelse P
Caddy, Raymond: “Where the pepper grows - The story of Edward Rosenlund” - SP&S ltd – London 1982 - FA – biografi P
Calvocoressi, Peter: “Who´s who in the Bible” - Viking - London 1987 - Bibelordbok H
Campbell, Ross: ”Er du glad i meg?” - Prokla-Media – Ottestad 1977 – Psykologi P
Campolo, Tony: “How to be a Pentecostal?” - Word Publishing - Dallas 1991 - Oppbyggelse H
Camus, Albert: “Myten om Sisyfos” - De norske bokklubbene – Kulturbibliotek - Oslo 2002 - Filosofi H
Capote, Truman: “Med kaldt blod” - Arneberg Forlag - Oslo 2006 – Roman P
Carlsson, m/fl: “Nãrmare ãn jag tror” - Studiefõrbundet Bilda - Stockholm 2003 - Noter R
Carmichael, Ralph: ”The New Church Hymnal Lexicon” - Music Inc. - USA 1976 Noter H
Carpenter, Minnie: ”Selvbiografi i Frelsespionerer fra mange land” - Salvata Kristelige Forlag - Oslo 1954 - FA-biografi P
Carpenter, Mrs Colonel: “Commissioner Lawley” - SP&S ltd - London 1924 - FA - biografi H
Carpenter, Mrs Colonel: “Notable Officers of the SA” - SP&S ltd - London 1925 - FA - biografi H
Carr, Irene: “Tender Loving Care” - SP&S – London 1978 - FA-historie P
Carr, John Dickson: “Bruden i Newgate” – Norild forlag – Sjøholt 1994 – Krim H
Carr, John Dickson: “Heksesabbat” - Aschehoug Gigantbok 1985 Krim H
Carr, John Dickson: ”Stemmen som hvisket” - Aschehoug Gigantbok 1985 Krim H
Carr, John Dickson: ”Den sovende sfinksen” - Aschehoug Gigantbok 1988 Krim H
Carr, John Dickson: ”Det forseglede rommet” - Aschehoug Gigantbok 1988 Krim H
Carr, John Dickson: ”Det hvite hengslet” - Aschehoug Gigantbok 1988 Krim H
Carr, John Dickson: ”Keiserens snusdåse” - Aschehoug Gigantbok 1994 Krim H
Carr, John Dickson: ”Til døden skiller oss ad” - Aschehoug Gigantbok 1994 Krim H
Carr, John Dickson: ”Den hule mannen” - De norske bokklubbene – Oslo 1993 Krim H
Carr, John Dickson: ”Sort messe” - De norske bokklubbene Oslo 1977 Krim H
Carr, John Dickson: “Døden går i flosshatt” – Thriller forlag – Oslo 2006 – Krim H
Carrington, W.L.: ”Psychology, Religion and Human” - Epworth Press - London 1964 Psykologi H
Carrocci, Amedo: ”Chisinau” - Grafi Cart – Chisinau 2005 – Geografi H
Cervantes, Miguel de: ”Don Quijote I – III” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1975 – Roman H
Chambers, Oswald: ”Elsk dine fiender” – Ansgar forlag - Oslo 1983 - Bibelkommentar P
Chambers, Oswald” ”My Utmost for His Highest” - Simpkin Marshall Ltd - London 1941 - Andaktsbok H
Cho, Paul Yonggi: ”Cellegrupper som lykkes” - Logos forlag - Kvinesdal 1983 - Kirkevekst P
Cho, Paul Yonggi: ”Kirkevekst” - Rhema Media - Bergen 1985 - Kirkevekst P
Christensen, Lars Saabye: ”Beatles” - Cappelens forlag - Oslo 1984 - Roman H
Christensen, Lars Saabye: ”Bly” - Cappelens forlag - Oslo 1990 - Roman H
Christensen, Lars Saabye: ”Bisettelsen” - Cappelen Damm – Oslo 2008 – Roman H
Christensen, Lars Saabye: ”Gutten som ville være en av gutta” - Cappelens forlag - Oslo 1992 - Roman H
Christensen, Lars Saabye: ”Herman” - Cappelens forlag - Oslo 1989 - Roman H

Christensen, Lars Saabye: “Byens spor – Skyggeboken”- Cappelens forlag – Oslo 2019 – Roman H                
Christie, Agatha: ”4.50 fra Paddington” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”A Murder is Announced” Guild Publishing London 1988 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”A Pocket Full of Rye Guild” Publishing London 1988 Krim H
Christie, Agatha: ”Barneselskapet” Aschehoug Oslo 1986 Krim H
Christie, Agatha: ”Brevet som drepte” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”De dødes advokat” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”De fire store” Aschehoug Oslo 1986 Krim H
Christie, Agatha: ”De kom til Bagdad” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”Den fjerde rytter” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”Den forsvunne domprost” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Den hemmelige fiende” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”Den mystiske plumpuddingen” Aschehoug Oslo 1987 Krim H 5 noveller DVD
Christie, Agatha: ”Den tredje piken” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Den umulige forbrytelse” Aschehoug Oslo 1987 Krim H 4 noveller DVD
Christie, Agatha: ”Den åpne graven” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”Det ender med døden” Aschehoug Oslo 1986 Krim H
Christie, Agatha: ”Det tause vitnet” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Doktoren mister en pasient” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Døde spor” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”Døden i flyet” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Etter begravelsen” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Fem små griser” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Fru McGinthy er død” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Gamle synder ruster ikke” Aschehoug Oslo 1986 Krim H
Christie, Agatha: ”Gammel dame forsvinner” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Giftige krystaller” Aschehoug Oslo 1986 Krim H
Christie, Agatha: ”Guds kvern maler langsomt” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Huset i Hickory Rd” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Hvem skrev til Louise” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Hvorfor spurte de ikke Evans” Aschehoug Oslo 1986 Krim H
Christie, Agatha: ”Invitasjon til mord” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Katt i Dueslaget” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Klokkene” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”Kom til meg død” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Kortene på bordet” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Lek med speil” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”Leken blir alvor” Aschehoug Oslo 1986 Krim H
Christie, Agatha: ”Liket i biblioteket” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Listerdalemysteriet” Aschehoug Oslo 1986 Krim H 12 noveller
Christie, Agatha: ”Lunsj for Poirot” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Mann i brun dress” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”Mannen fra Cape Town” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”Mannen som var nr.16” Aschehoug Oslo 1986 Krim H
Christie, Agatha: ”Miss Marples siste sak” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Mord er ingen sak” Aschehoug Oslo 1986 Krim H
Christie, Agatha: ”Mord etter alfabet” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Mord i prestegården” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Mord per korrespondanse” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Mord på Nilen” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Mord på Orientekspressen” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Mord som medisin” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Morder i huset” Aschehoug Oslo 1986 Krim H
Christie, Agatha: ”Mot nullpunktet” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Mot ukjent mål” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”Mysteriet på Monte Carlo” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Mysterium i Vestindia” Aschehoug Oslo 1986 Krim H
Christie, Agatha: ”N eller M” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”Nemesis” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Parker Pyne ordner opp” Aschehoug Oslo 1986 Krim H
Christie, Agatha: ”Poirot løser gåten” Aschehoug Oslo 1986 Krim H 15 noveller DVD
Christie, Agatha: ”Siste time hos tannlegen” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Sittafordmysteriet” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Snikende død” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Solen var vitne” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Sort knekt” Aschehoug Oslo 1986 Krim H
Christie, Agatha: ”Stevnemøte med døden” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Stylesmysteriet” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Teppet faller” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”The Body in the Library” Guild Publishing London 1988 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”The Moving Finger” Guild Publishing London 1988 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Ti små negerunger” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”Tragedie i tre akter” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christie, Agatha: ”Tre blinde mus” Aschehoug Oslo 1986 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Tretten mysterier” Aschehoug Oslo 1987 Krim H 13 noveller
Christie, Agatha: ”Tretten til bords” Aschehoug Oslo 1987 Krim H DVD
Christie, Agatha: ”Ugler i mosen” Aschehoug Oslo 1987 Krim H
Christoffersen, Svein Aage red.: ”Profesjonsetikk” – Universitetsforlaget – Oslo 2009 – Etikk P
Clark, William: “Brengle, Samuel Logan - "Teacher of holiness"” - Hodder & Stoughton – London 1980 - FA-biografi P
Clementsen, Arnfinn: ”Menigheten i fornyelse og vekst” - Rex forlag - Oslo 1988 - Kirkevekst P
Clementsen, Arnfinn m/fl: ”Bønn som beveger verden” - Hermon Hermon 1999 - Oppbyggelse P
Cleverly, Charlie: ”Churchplanting our future hope” - Scripture Union - London 1991 - Kirkevekst P
Clifton, Helen red.: “Called to preach” - Salvation Books – IHQ – London 2011 - FA – Prekensamling P
Clifton, Shaw: “Crown of Glory, Crown of Thorns” - Salvation Books – IHQ – London 2015 - FA-Historie H
 
Clifton, Shaw: “The History of TSA - Vol 9 - 1995-2015” - Salvation Books – IHQ London 2018 - FA - historie H   
Clifton, Shaw: “Who are these salvationists?” – Crest Books – London 1999 – FA – Dogmatikk H 
Collier, Richard: ”Generalen” - Dreyers forlag - Oslo 1987 – FA - biografi
Conrad, Joseph: ”Lord Jim” - De norske bokklubbene - Århundrets bibliotek - Oslo 1992 - Roman H
Conzelmann, Hans: ”1 Corinthians” - Fortress Press - Hermeneia 1975 - Bibelkommentar H
Cook, Billy: ”Møbelrestaurering” - N.W. Damm & Søn – Oslo 2004 – Håndverk H
Corneille, Pierre: ”Le Cid eller Sejrherren” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1976 – Drama H
Cornwell, Patricia: ”Portrett av en morder” – Gyldendal - Oslo 2003 - Roman H
Coutts, Frederick: ”Booth, William - i "Guds helter i armeen"” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1963 - FA-biografi P
Coutts, Frederick: ”Christ is the answer” SP&S – London 1977 - FA-Bibelkommentar P
Coutts, Frederick: ”Essentials of Christian Experience” - SP&S ltd – London 1980 - FA – oppbyggelse P
Coutts, Frederick: ”History of SA 1946-1977 vol. 7” - Hodder and Stoughton - London 1986 - FA - historie H
Coutts, Frederick: ”Kallet til hellighet” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1964 - FA-oppbyggelse P
Coutts, Frederick: ”Lysets våpen” (1 & 2) - Salvata Kristelige Forlag - Oslo 1978 – FA – Oppbyggelse P
Coutts, Frederick: “More Than One Homeland - the story of Gladys Calliss” - SP&S ltd – London 1983 - FA - biografi P
Coutts, Frederick: ”No discharge in this war” - Hodder & Stoughton – London 1975 - FA-historie P
Coutts, Frederick: “Portrait of a Salvationist” - SP&S ltd – London 1955 - FA – biografi P
Coutts, Frederick: “The Splendour of Holiness” - SP&S ltd - London 1988 - FA-oppbyggelse P
Coutts, Heather: “First things first” - Hodder & Stoughton – London 1976 - FA-Bibelkommentar P
Coutts, John: “Our faith and theirs” - Challenge books – London 1965 – Religion P
Coutts, John: “The Salvationists” – Mowbrays - London and Oxford 1977 – FA-historie P
Coutts, Philip: “Staying the Course - A Christian Students handbook” - The Camfield Press 1989 - A-Oppbyggelse P
Coward, Erik: ”Brengle, Samuel Logan - i "Guds helter i armeen"” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1963 - FA-biografi P
Cox, Hayter: ”Fred Cox - He was there!” - SP&S ltd - London 1949 - FA - biografi H
Cruden, Alexander: ”Complete Concordance” - Lutterworth Press - London 1974 - Bibelordbok H
Cruz, Nicky: ”Det ensomme nu” - Filadelfiaforlaget - Oslo 1972 - Oppbyggelse H
Culpepper, R. Alan: ”Anathomy of the Fourth Gospel” - Fortress Press - Philadelphia 1989 - Bibelkommentar P 


D
Dabija, Nicolae: “Moldova” - Litera International - Chisinau 2006 - Geografi H
Dahl, Kjell Petter: “Møte med Mesteren” - Nomi forlag - Stavanger 1973 - Oppbyggelse H
Dahl. Nils Alstrup: ”Matteusevangeliet del I Universitetsforlaget Oslo 1982 Bibelkommentar P
Dahl, Nils Alstrup: ”Matteusevangeliet del II Universitetsforlaget Oslo 1982 Bibelkommentar P
Dahl, Per Arne: ”Kjærligheten forener” - Schibsted - Oslo 2001 - Oppbyggelse H
Dahl, Per Arne: ”Det er vel en mening med det?” - Credo forlag – Oslo 1984 – Sjelesorg H
Dahl, Per Arne: ”Tro” – Schibsted – Oslo 2000 - Oppbyggelse H
Dahl, Tor Edvin: ”Guds tjener” - De norske bokklubbene Oslo 1975 Roman H
Dahl, Hans Fredrik m/fl: ”Norsk Krigsleksikon 1940-45” - Cappelens forlag Oslo 1995 Leksikon H
Dahlstrøm, Haakon: ”Med takt og tone” Salvata Kristelige forlag Oslo 1990 FA - Hymnologi P
Dahlstrøm, Haakon: ”Mellom notelinjene” Salvata Kristelige forlag Oslo 1990 FA - Hymnologi P
Dahlstrøm, Haakon: ”Ord i samklang” Salvata Kristelige forlag Oslo 1991 FA - Hymnologi P
Dahlstrøm, Haakon red.: ”Melodier til FAs sangbok utg. II” – Salvata Kristelige forlag – Oslo 1956 - Noter H
Dake, Finis Jennings Dake´s Annotated Refr. Bible Dake Bible Sales Inc. Georgia 1963 Bibel S
Danbolt, Erling: ”Det norske misjonsselskaps misjonærer 1842 – 1948”  – Stavanger 1948 kirkehistorie H
Danbolt, Erling: ”Første Korinterbrev” - Luther/Lunde - Bibelverket 1969 Bibelkommentar H
Dass, Petter: ”Nordlands Trompet” – Gyldendal Norsk Forlag NNL 2 – Oslo 1968 – Poesi H
Dass, Petter: ”Den Nordske Dale-Viise” – Gyldendal Norsk Forlag NNL 2 – Oslo 1968 – Poesi H
Darwin, Charles: ”Om artenes opprinnelse” – De norske bokklubbene – Kulturbiblioteket – Oslo 1998 – Vitenskap H
Dawson, John: ”Innta byene for Gud” – Prokla-Media – Ottestad 1991 – Evangelisering P
Deere, Jack: ”Overrasket av Guds stemme” – Hermon - Hermon 1997 Oppbyggelse H
Dehli, Gunnar: ”Johan Arndt - Den sanne - Bind V” - Lutherstiftelsens forlag - Hovedverker 1931 Oppbyggelse H
”Den egyptiske dødeboken” - De norske bokklubbene - Verdens hellige skrifter 2001 Religion H
de Vargas, Reidun S. Tjomsland: ”Oppgjør og Oppbrudd” - NLA-forlaget – Bergen 1993 – Oppbyggelse P
Dickens, Charles: ”David Copperfield I & II” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1974 – Roman H
Dickens, Charles: ”Pickwick-klubben 1&2” - De norske bokklubbene - Oslo 1991 - Roman H
Dickson, Carter: ”Ni pluss Døden blir ti” - Aschehoug Gigantbok 1994 Krim H
Diesen, Ingulf: ”I Åndens kraft” – Hermon – 1990 – Oppbyggelse P
Diesen, Ingulf: ”Korsets triumf” – Hermon – 1988 – Oppbyggelse P
Diesen, Ingulf: ”Veiryddere” – Ansgar forlag – 1980 – Kirkehistorie H
Diesen, Ingulf: ”Veiryddere & veien videre” – Hermon forlag – 1994 – Kirkehistorie P
Dokka, Trond Skard: ”På sporet av Gud” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 1983 - Prekensamling P
Dostojevskij, Fjodor: ”Forbrytelse og straff I & II” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1974 – Roman H
Dostojevskij, Fjodor: ”Idioten I&II” - De norske bokklubbene - Oslo 2002 - Roman H
Douglas, Lloyd C.: ”…men jeg så ham dø” - Nasjonalforlaget - Oslo 1947 - Roman H
Doyle, Arthur Conan: ”Sherlock Holmes - Long Stories” - Guild Publishing - London 1989 - Krim H
Doyle, Arthur Conan: ”Sherlock Holmes - Short Stories” - Chancellor Press - London 1990 - Krim H
Doyle, Arthur Conan: ”The Return of Sherlock Holmes” - Mysterious Press - New York 1987 - Krim H
Dreiser, Theodor: ”En amerikansk tragedie 1&2” - De norske bokklubbene - Oslo 1978 - Roman H
du Maurier, Daphne ”Rebecca” - De norske bokklubbene – Oslo 1971 – Roman H
Duff, Mildred: ”Jesu liv” - Frelsesarmeens forlag - Oslo 1932 – FA - oppbyggelse P
Duke, Paul D.: ”Irony in the Fourth Gospel” - John Knox Press – Atlanta 1985 - Teologi P
Dumas, Alexandre: ”De tre musketerer” - Aschehoug Gigantbok – Oslo 1985 – Roman H
Duun, Olav: ”Juvikfolke” – Aschehoug Gigantbok – Oslo 1989 – Roman H
Duun, Olav: ”Medmenneske” – De norske bokklubbene – Århundrets bibliotek – 2007 Roman H
Duun, Olav: ”Mennesket og maktene” – De norske bokklubbene – Århundrets bibliotek – 2001 Roman H
Dyrkorn, Harald: ”Bibelen fortalt i bilder – 1 Skapelsen/Patriarkene” – Familien – Oslo 1983 – Tegneseriel H
Dyrkorn, Harald: ”Bibelen fortalt i bilder – 2 Moses/Josva/Dommerne” – Familien – Oslo 1983 – Tegneseriel H
Dyrkorn, Harald: ”Bibelen fortalt i bilder – 3 Saul/David/Salomo” – Familien – Oslo 1983 – Tegneseriel H
Dyrkorn, Harald: ”Bibelen fortalt i bilder – 4 Profetene” – Familien – Oslo 1983 – Tegneseriel H
Dyrkorn, Harald: ”Bibelen fortalt i bilder – 5 Eksilet i Babylon” – Familien – Oslo 1983 – Tegneseriel H
Dyrkorn, Harald: ”Bibelen fortalt i bilder – 6 Tilbake til Jerusalem” – Familien – Oslo 1983 – Tegneseriel H
Dyrkorn, Harald: ”Bibelen fortalt i bilder – 7 Jesus fra Nasaret” – Familien – Oslo 1983 – Tegneseriel H
Dyrkorn, Harald: ”Bibelen fortalt i bilder – 8 Fra Jerusalem til Rom” – Familien – Oslo 1983 – Tegneseriel H

Dørdal Ole m/fl.: ”Santalmisjonen i går og i dag 1867-1967” – Santalmisjonens forlag – Oslo 1967 – Kirkehistorie H
 

E
Eaton, Michael: “Exodus 1-20 - Preaching Through the Bible” - Sovereign World ltd  2002 – Bbelkommentar P
Eaton, Michael: “Exodus 21-40 - Preaching Through the Bible” - Sovereign World ltd  2004 – Bibelkommentar P
Eaton, Michael: “Galatians - Preaching Through the Bible” - Sovereign World ltd 2005 – Bibelkommentar P
Eaton, Michael: “Colosians - Preaching Through the Bible” - Sovereign World ltd 2005 – Bibelkommentar P
Eaton, Michael: “2. Peter - Preaching Through the Bible” - Sovereign World ltd 2002 – Bibelkommentar P
Eckhoff, Julie Waaler: ”Da smilte Vårherre” - IKO forlag - Oslo 1992 - Oppbyggelse H
Eco, Umberto: ”Rosens navn” - De norske bokklubbene - Århundrets bibliotek - 2002 Roman H
Edberg, Brynolf: ”Guds dektektiver” – Luther forlag – Oslo 1979 – FA – historie H
Edelbo, Niels: ”Frelsens Hær i Danmark - Gennem 50 aar” – Frelsens Hærs Forlag – København 1937 - FA-historie P
Edwards, Sybil: ”Maling med tradisjon” - Bladkompaniet - Oslo 1998 - Maling H
Egermeier, Elsie: ”Min Bibelbok” - Lunde forlag - Oslo 1981 - Bibel H
Egge, Peter: ”Inne i fjordene” - Gyldendal Norsk Forlag - NNL 22 – Oslo 1968 - Roman H
Eikeseth, Per Håkon: ”Hilsen fra Frelsesarmeen” - Frelsesarmeen i Norge - Oslo 2010 - FA – historie H
Einstein, Albert: ”Relativitetsteorien” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek - Oslo 2000 - Vitenskap H
Ekenstierna, Fanny: ”William Booth, Frelsesarmeens grunnlegger” – Centralforlaget - Oslo 1935 – FA-biografi P
Ekroll, Kåre: ”Øivind Andersen - I samtale med” - Lunde forlag - Oslo 1981 - Biografi H
Ellingsen, Svein: ”I lyset fra Guds fremtid” – Verbum - Oslo 1999 - Poesi H
Ellingsen, Ingemann red.: ”Med kall fra Gud og kirken” - Luther forlag - Oslo 1976 - Oppbyggelse P
Ellis, Gilbert: ”What a hope” – IHQ of the SA – London 2010 - FA - oppbyggelse P
Elseth, Egil: ”Wexels, Wilhelm Andreas” – Luther forlag – Oslo 1999 - Biografi
Elstad, Anne Karin: ”…for dagene er onde” - De norske bokklubbene - Oslo 1991 - Roman H
Elstad, Anne Karin: ”Maria, Maria …” - De norske bokklubbene - Oslo 1993 - Roman H
Elster, Kristian: ”Farlige folk” - Gyldendal Norsk Forlag - NNL 13 - Oslo 1968 - Roman H
Elster, Kristian: ”En korsgang” - Gyldendal Norsk Forlag - NNL 13 – Oslo 1968 Roman H
Elster, Torolf: ”Muren” - Aschehoug Gigantbok 1987 Roman H
Elster, Torolf: ”Piken med linhåret” - Aschehoug Gigantbok 1987 Roman H
Elster, Torolf: ”Thomas Pihls annen lov” - Aschehoug Gigantbok 1987 Roman H
Engelstad, Carl Fredrik: ”De levendes land” - Aschehoug Gigantbok 1999 Roman H
Engelstad, Carl Fredrik: ”Gjester i mørket” - Aschehoug Gigantbok 1999 Roman H
Engelstad, Carl Fredrik: ”Størst blant dem” - Aschehoug Gigantbok 1999 Roman H
Engesviken/Graneru, Tormod/Svein: ”Lukasevangeliet” - Luther/Lunde Bibelverket – Oslo 1993 Bibelkommentar H 

Enstad, Nils-Petter: ”Blikkfatet” - Genesis forlag - Oslo 1998 – Roman H 
Enstad, Nils-Petter: «Frelseskrig i Østfold» - FAs historiske selskap – Oslo 2017 - FA-historie P
Enstad, Nils-Petter: ”Han leder meg” – Lunde forlag – Oslo 1995 FA – oppbyggelse P 
Enstad, Nils-Petter: ”I ferdiglagte gjerninger - Klara og Oskar Enstad” – Nye Luther Forlag – Oslo 1991 - FA - biografi P
Enstad Nils-Petter: ”I milla seg og himlen” – Hovde forlag – Ringsaker 2010 – Biografi P
Enstad Nils-Petter: ”Påske rundt korset” – Ansgar – Oslo 1990 – Oppbyggelse P
Enstad Nils-Petter: ”Reinert Gundersen” – FAs historiske selskap – Oslo 2015 – Biografi P

Enstad, Nils-Petter: ”Sverd eller kors” – Kolofon – Oslo 2008 – Kirkehistorie H
Enstad Nils-Petter: ”…så fikk du den levende møte” – Ansgar – Oslo 1990 – Oppbyggelse P
Enstad, Nils-Petter: ”Tegnet i hendene” - Genesis forlag Oslo 2001 FA - historie H

Enstad, Nils-Petter red: Så lenge....William Booth.... - FAs historiske selskap – Oslo 2012 FA - historie P
Enstad, Nils-Petter: ”Tåreflasken” – Commentum forlag - Sandnes 2012 – Roman H
Erdrich, Louise: ”Spor” - Aschehoug - Oslo 1989 - Roman H B
Eriksen, Bent Reidar: ”Kirkevekst” - Luther forlag - Oslo 1981 - Kirkevekst P
Eritsland, Lars Johannes: ”Åpenbaring” - Luther/Lunde Bibelverket - Oslo 1979 - Bibelkommentar H
Evensmo, Sigurd: ”Englandsfarere” - De norske bokklubbene - Oslo 1979 - Roman H
Evja, Morgan red.: ”Tillegg til FAs melodibok” - FA hovedkvarter - Oslo 1977 - Noter H
Evripides: ”Medea” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1975 – Drama H
Evripides: ”Ifigeneia i tavrernes land” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1975 – Drama H
Evripides: ”Hippolytos” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1975 – Drama H
 

F
Falch, Solveig red.: ”På topp i Telemark - årbok 1998-1999” - Skien-Telemark Turistforening – Skien 1999 – Årbok P
Falkberget, Johan: ”Bør Børson jr” - Aschehoug Gigantbok - 1992 Roman H
Falkberget, Johan: ”Christianus Sextus” - Aschehoug Gigantbok - 1989 Roman H
Falkberget, Johan: ”Den fjerde nattevakt” - Aschehoug Gigantbok - 1992 Roman H
Falkberget, Johan: ”Eli Sjursdottir” – Aschehoug Gigantbok -1992 Roman H
Falkberget, Johan: ”Nattens brød: Johannes” - Aschehoug Gigantbok - 1992 Roman H
Falkberget, Johan: ”Nattens brød: Kjærlighetens veier” - Aschehoug Gigantbok - 1992 Roman H
Falkberget, Johan: ”Nattens brød: An-Magritt” - Aschehoug Gigantbok - 1992 Roman H
Falkberget, Johan: ”Nattens brød: Plogjernet” - Aschehoug Gigantbok - 1992 Roman H
Fangen, Ronald: ”I Nazistenes fengsel” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1975 Biografi H
Fangen, Ronald: ”Nogen unge mennesker” - Gyldendal Norsk Forlag Samlede verker 1948 Roman H
Fangen, Ronald: ”Erik” - Gyldendal Norsk Forlag Samlede verker 1948 Roman H
Fangen, Ronald: ”Duell” - Gyldendal Norsk Forlag Samlede verker 1948 Roman H
Fangen, Ronald: ”En kvinnes vei” - Gyldendal Norsk Forlag Samlede verker 1948 Roman H
Fangen, Ronald: ”Mannen som elsket rettferdigheten” - Gyldendal Norsk Forlag Samlede verker 1948 Roman H
Fangen, Ronald: ”På bar bunn” - Gyldendal Norsk Forlag Samlede verker 1948 Roman H
Fangen, Ronald: ”Allerede nu” - Gyldendal Norsk Forlag Samlede verker 1948 Roman H
Fangen, Ronald: ”Kvernen som maler langsomt” - Gyldendal Norsk Forlag Samlede verker 1948 Roman H
Fangen, Ronald: ”En lysets engel” - Gyldendal Norsk Forlag Samlede verker 1948 Roman H
Fangen, Ronald: ”Syndefall” - Gyldendal Norsk Forlag Samlede verker 1948 Roman H
Fangen, Ronald: ”Fienden” - Gyldendal Norsk Forlag Samlede verker 1948 Roman H
Fangen, Ronald: ”Den forjettede dag” - Gyldendal Norsk Forlag Samlede verker 1948 Roman H
Fangen, Ronald: ”Som det kunne ha gått” - Gyldendal Norsk Forlag Samlede verker 1948 Roman H
Fast, Howard: ”De rider om natten” - De norske bokklubbene - Oslo 1979 - Roman H
Ferguson, Robert: ”Ibsen Henrik - Mellom evne” - Cappelens forlag Oslo 1996 Biografi H
Fernández-Armesto, Felipe: ”Millenium” - Cappelens forlag Oslo 1996 Historie H
Filson, Floyd V.: ”The Gospel Acc. to St. Matthew” - Hendrickson Harper´s NT Comment. - 1987 Bibelkommentar H
Fiorenza, Elisabeth S: ”In Memory of Her” - SCM Press - London 1983 - Systematisk P
Fitzmyer, Joseph A.: ”The Gospel Acc. to Luke 1” - Doubleday Anchor Bible - 1981 Bibelkommentar H
Fitzmyer, Joseph A.: ”The Gospel Acc. to Luke 2” - Doubleday Anchor Bible - 1981 Bibelkommentar H
Fjelle, Olav: ”Form og forming – metall” – Universitetsforlaget – Oslo 1971 – Hobby H
Fjærestrand, Bernhard B.: ”Reinert Gundersen - Gå ut…” - Salvata Kristelige forlag - Oslo 1957 - FA - biografi H
Fjærestrand, Bernhard B.: ”Evig-Liv” - Salvata Kristelige Forlag - Oslo 1951 – FA - oppbyggelse P
Flaubert, Gustave: ”Fru Bovary” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1973 – Roman H
Fleischer, A. red.: ”Fra pietismens tid - Bind VIII” - Lutherstiftelsens forlag - Hovedverker 1930 Oppbyggelse H
Fløgstad, Kjartan: ”Dalen Portland” - De norske bokklubbene - Oslo 1989 - Roman H
Fløgstad, Kjartan: ”Kniven på strupen” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 1991 - Roman H
Fomum, Zacharias Tanee: ”The Way of Victorious Praying” - Vantage Press - New York 1988 Oppbyggelse H
Fomum, Zacharias Tanee: ”With Christ in praying” - Vantage Press - New York 1992 Oppbyggelse H
Fontane, Theodor: ”Effi Briest” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1976 – Roman H
Forster, Ed red.: ”The SA 2002 Year Book” - IHQ of the SA - London 2002 - Årbok P
Forster, Ed red.: “Word & Deed - May 2006” SA USA - Alexandria VA – 2006 FA - teologi P
Forster, Ed red.: “Word & Deed - May 2008” SA USA - Alexandria VA – 2008 FA - teologi P
Fortellerkunst: ”Norsk Novelle nå - 1980-1989” - Aschehoug Gigantbok - Oslo 1991 - Noveller H
Fossey, Leslie: ”Erik Leidzén - This man Leidzén” - SP&S ltd - London 1966 - FA - biografi H
Foucault, Michel: ”Galskapens historie” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek 2000 - Kultur H
Fougner, Even: ”Apostelgjerningene” - Luther/Lunde Bibelverket - Oslo 1976 - Bibelkommentar H
Frank, Anne: ”Anne Franks dagbok” - De norske bokklubbene - Oslo 1975 - Roman H
Frank, Harry Thomas m/fl.: ”Bibelatlas” - Det Beste a/s - Oslo 1982 - Atlas H
Freire, Paulo: ”De undertryktes pedagogikk” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek 2003 - Pedagogikk H
Frelsesarmeen: ”Kalt til soldat” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1992 - FA-ordrer og regler P
Frelsesarmeen: ”Kalt til soldat” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1979 - FA-ordrer og regler P
Frelsesarmeen: ”Leksjoner i ordrer og regler for F.O.” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1947 - FA-ordrer og regler P
Frelsesarmeen: ”Den Unge Soldat årg. 1963” FA hovedkvarter Oslo 1963 FA - blader H
Frelsesarmeen: ”Den Unge Soldat årg. 1968” FA hovedkvarter Oslo 1968 FA - blader H
Frelsesarmeen: ”Den Unge Soldat årg. 1969” FA hovedkvarter Oslo 1969 FA - blader H
Frelsesarmeen: ”Den Unge Soldat årg. 1970” FA hovedkvarter Oslo 1970 FA - blader H
Frelsesarmeen: ”Frelsesarmeens trolære” FA hovedkvarter Oslo 1975 FA - teologi P
Frelsesarmeen: ”Kompaniordrer 1927” FA hovedkvarter Oslo 1927 FA - historie H
Frelsesarmeen: ”Kompaniordrer 1947” FA hovedkvarter Oslo 1947 FA - historie H
Frelsesarmeen: ”Kompaniordrer 1952” FA hovedkvarter Oslo 1952 FA - historie H
Frelsesarmeen: ”Kompaniordrer 1958” FA hovedkvarter Oslo 1958 FA - historie H
Frelsesarmeen: ”Kompaniordrer 1959” FA hovedkvarter Oslo 1959 FA - historie H
Frelsesarmeen: ”Kompaniordrer 1965” FA hovedkvarter Oslo 1965 FA - historie H
Frelsesarmeen: ”Ordet om frelse – troslære” FA hovedkvarter Oslo 1999 FA - teologi P
Frelsesarmeen: ”Ordrer og regler for soldater” FA hovedkvarter Oslo 1950? FA - regler H 

Frelsesarmeen: «Håp i ei gryte» - Forlaget Nord - Oslo 2019 - Kokebok HFreud, Sigmund: ”Drømmetydning” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek 1999 Psykologi H
Friederichs, Miss: ”General Booths Roman” – Alb. Cammermeyers forlag – Oslo 1911 – FA-biografi P
Friederichs, Hulda: ”Life of General Booth” - T. Nelson & Sons - London 1912 - FA - biografi H
Frøstrup, Johan Christian m/fl.: “Kristiansand” Friluftsforlaget Arendal 2005 Geografi H
Fuglenes forsamling: ”Fuglenes forsamling” - De norske bokklubbene Verdens hellige skrifter 2002 Religion H
Fürst, Elisabeth L'orange: ”Hva skal vi med frihet?” - Abstrakt forlag – Oslo 2009 – Politikk P
Fønhus, Mikkjel: ”Jerv og andre fortelinger” - Aschehoug Gigantbok 1994 Roman H
Fønhus, Mikkjel: ”Reinsbukken på Jotunfjell” - Aschehoug Gigantbok 1994 Roman H
Fønhus, Mikkjel: ”Romaner og fortellinger i utvalg” - Aschehoug Gigantbok 1986 Roman H
Fønhus, Mikkjel: ”Trollelgen * Det skriker fra Kverriljuvet” - De norske bokklubbene Oslo 1976 Roman H
 

G
Gandhi, Mahatma: ”Vi er alle søsken” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek 1999 - Filosofi H
Garborg, Arne: ”Bondestudentar” - Gyldendal Norsk Forlag NNL 15 - Oslo 1968 - Roman H
Garff, Joakim: ”Kierkegaard, Søren Aabye – SAK” – Forlaget Press – Oslo 2002 – Biografi H
Gariepy, Henry: ”Eva Burrows - General of God's Army” - Victor Books – Wheaton 1993 FA - biografi H
Gariepy, Henry: ”Mobilized for God - SA 1977-94” - Eerdmans Publishing - Grand Rapids 1999 - FA - historie H
Gariepy, Henry: ”Israel L. Gaither - Man with a mission” – Crest Books – Alexandria VA 2006 - FA – biografi H
Garnweidner, Edmund: ”Sopp” - Cappelens forlag - Naturhåndbøker 1990 - Natur P
Gauntlett, S. Carvasso: ”På gater og streder - "Av karrig jord" ” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1954 - FA-historie P
Gauntlett, S. Carvasso: ”Frelsespionerer fra mange land ” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1954 - FA-historie P
Gauntlett, S. Carvasso: ”Wille, Dr. Vilhelm A. - i "Kamp mot mørke makter"” - Salvata  – Oslo 1954 - A-historie P
Gautestad, Olav: ”Kristentru og kristenliv” - Lunde forlag - Bergen 1946 - Dogmatikk H
Gehman, Henry Snyder: ”Dictonary of the Bible” - Westminster Press - Philadelphia 1970 Leksikon H
Geisler/Brooks When Sceptics Ask Victor Books Wheaton 1990 Apologetikk H
Geisler/Howe When Critics Ask Victor Books Wheaton 1992 Apologetikk H
Gellately, James: “Sjeler kan vinnes ved sang - "Av karrig jord"” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1954 - FA-historie P
Gibbs, Eddie: ”Followed or Pushed?” - Marc Europe - London 1987 - Kirkevekst P
Gibbs, Eddie ed.: ”Ten Growing Churches” - Marc Europe - London 1984 - Kirkevekst P
Gide, André: ”Den trange port - Fortellinger II” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1976 – Roman H
Giertz, Bo: ”Slik leser vi bibelen” - Luther forlag – Oslo 1974 – Oppbyggelse P
Gilbrant, Thoralf: ”Illustrert Bibelleksikon 2 – 7” - Illustrert bibelleksikon Ski 1988 Leksikon H
Gilbrant, Thoralf: ”Studiebibelen I - V” - Illustrert bibelleksikon Oslo 1977 Bibel H
Gilgamesh: Gilgamesh De norske bokklubbene Verdens hellige skrifter 2001 Religion H
Gillebo, Amund red.: ”Sagavoll fhs årbok 1997-1998” - Sagavoll fhs - Gvarv 1998 Årbok H
Gilliard, Alfred: “Carpenter, George L. - All the days” - SP&S – London 1948 - FA-biografi P
Giversen, Levi red.: ”At skabe relationer” - Frelsens Hær - København 2008 - FA-antologi P
Giæver, John: ”Dyretråkk og fugletrekk” - De norske bokklubbene - Oslo 1967 - Reiseskildring H
Gleditsch, Jens red.: ”Koralbok for Den norske kirke” – Aschehoug forlag – Oslo 1926 – Noter H
Gloer, W. Hulitt: ”Eschatology and the NT” - Hendrickson - Paebody, Mass. 1988 - Systematisk H
Goethe, Johann Wolfgang von: “Faust” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1976 – Drama H
Gogol, Nikolaj: ”Døde sjeler” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1973 – Roman H
Goldberg, Louis: ”Ecclesiastes” – Zondervan - Grand Rapids 1983 - Bibelkommentar P
Goldberg, Louis: ”Savoring the Wisdom of Proverbs” - Moody Press - Chicago 1990 - Bibelkommentar P
Golf, Olav: ”Marie Monsen - Kinamisjonær - bønnekjempe - kvinneaktivist” - Lunde forlag – Oslo 2001 – Biografi H
Gopachenko, A.N.: ”Tsjas Molitvy” – Ast folio - Moskva 2001 Oppbyggelse H
Goppelt, Leonhard: “Theology of the NT - vol. 1” - Eerdmans Publishing - Grand Rapids 1983 - Systematisk H
Gotthelf, Jeremias: ”Den sorte edderkopp - Fortellinger I” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1975 – Roman H
Gould, Jean: “Tucker, Frederick - Servant of India” - Challenge books – London 1969 - FA-biografi P
Gowans, John: “Gowans J - There´s a boy here…” - IHQ of the SA - London 2002 - FA - biografi P
Gowans, John: ”Words of Life 2 – 2007” - Hodder and Stoughton – London 2007 – Andaktsbok P
Grasmo, Erik: ”Davids liv og salmer” - Gry forlag - Oslo 1969 - Bibelkommentar P
Green, Roger J.: “Catherine Booth” – Baker Books – Grand Rapids 1996 – FA-biografi P
Green Roger J.: “War on two fronts - The redemptive theology of William Booth” - SP&S Atlanta 1989 – FA – Dogmatikk H
Green, Roger J.: “William Booth” – Abingdon Press – Nashville 2005 - FA-biografi P
Greene, Graham: ”Den tiende mann” - Cappelens forlag - Oslo 1985 Roman H
Greene, Graham: ”Tante Augusta” - De norske bokklubbene - Oslo 1977 Roman H
Grimberg, Carl: 01 Egypt * Forasia - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 02 Assyria * Hellas - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 03 Hellas - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 04 Hellas * Roma - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 05 Roma - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 06 Roma - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 07 Folkevandring - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 08 Korstogstiden - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 09 Hansa * Rosekrig - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 10 Renessansen - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 11 Oppdagelser - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 12 Karl 5. * Filip 2. - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 13 Religionskrigene - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 14 Ludvig 14. - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 15 Russland * Polen - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 16 Kolonier * Åndsliv - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 17 Østerrike * Preussen - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 18 Napoleon * Victoria - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 19 Liberalisme * Nasjonalisme - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 20 Imperialisme * Demokrati - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 21 De store krigene - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimberg, Carl: 22 Historisk atlas * Register - Cappelens forlag Grimberg 1989 Historie H
Grimen, Harald: “Hva er tillit?” – Universitetsforlaget – Oslo 2009 – Etikk P
Grossman, David: ”Den gule vinden” – Gyldendal – Norsk Forlag – Oslo 1988 – Politikk H
Grossman, David: “To the end of the land” – Jonathen Cape – London 2010 – Roman H
Grytten, Frode: ”Bikubesong” - Det Norske Samlaget - Oslo 2000 - Roman H
Grytten, Johan: “Brev fra Jerusalem” - T.M. Glads forlag – Ålesund 2001 – Humor P
Grytten, Johan: ”Fra mitt hjertes enfold” - T.M. Glads forlag – Ålesund 1995 – Poesi P
Grødal Ragnhild N.: ”Påfyll til livets krukke” - Cappelens forlag – Oslo 2004 – Poesi H
Grønning, Arne: ”Esters bok” Luther/Lunde - Bibelverket – Oslo 1980 - Bibelkommentar H
Guareschi, Giovanni: ”Don Camillo vender tilbake” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 1953 - Humor H
Guillou, Jan: ”Riket ved verdens ende” - Cappelens forlag - Oslo 2000 Roman H
Guillou, Jan: ”Tempelridderen” - Cappelens forlag - Oslo 1999 Roman H
Guillou, Jan: ”Veien til Jerusalem” - Cappelens forlag - Oslo 1998 Roman H
Guillou, Jan: ”Arven etter Arn” - Cappelens forlag - Oslo 2001 Roman H
Gulbranssen, Trygve: ”Og bakom synger skogene” – Aschehoug – Gigantbok – Oslo 1995 – Roman H
Gulbranssen, Trygve: ”Det blåser fra Dauingfjell” – Aschehoug – Gigantbok – Oslo 1995 – Roman H
Gulbranssen, Trygve: ”Ingen vei går utenom” – Aschehoug – Gigantbok – Oslo 1995 – Roman H
Guldager, Katrine Marie: ”En plass i historien” – Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 2009 – Roman H
Gunn, George S.: ”Singers of Israel” - Cox & Wyman Ltd - Bible Guides 1963 - Bibelkommentar P
Gunnes, Erik: ”Det Nye Testamente med innledninger og kommentarer” - St. Olav forlag – Oslo 1968 – Bibel H
Gustavson, Erik: “Talsmannen – hjelperen” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1977 - FA-oppbyggelse P
Guy, David: ”The Picture of Happiness - Studies in the Beatitudes” - SP&S ltd – London 1982 - FA - Bibelkommentar P
Guy, David: “Worship & the Word” - UK territory - London 1991 - Homiletikk P
Gaarder, Jostein: “Maya” - Aschehoug - Oslo 1999 - Roman H
 

H
Haddal, Ingvar: ”Einar Lundby i liv og ledelse” - Vårt Land Forlag – Oslo 1974 - Biografi H
Haddal, Ingvar red.: ”Vekkelsens menn” - Lutherstiftelsens forlag - Oslo 1970 - Biografi H
Haddal, Ingvar: ”Wesley John - en biografi” - Land og Kirke - Oslo 1956 - Biografi H
Haenchen, Ernst: ”The Acts of the Apostles” - Westminster Press - Philadelphia 1971 - Bibelkommentar H
Hagberg, Jan P.: ”I samme båt” – Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 1980 – Sjelesorg P
Hagberg, Jan P.: ” Død uten brodd” – Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 1979 – Sjelesorg P
Hagberg, Jan P.: ” Godtatt av bare nåde” – Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 1980 – Sjelesorg P
Hagelia, Hallvard:”liv og vekst” - Ansgar - Oslo 1982 - Kirkevekst P
Hagen, Ingeborg Refling: ”I natt red´n Henrik forbi” - Aschehoug Gigantbok – Oslo 1995 - Roman H
Hagen Ingeborg Refling: ”Tre døgn på storskogen” - Aschehoug Gigantbok - Oslo 1995 - Roman H
Hagesæther Olav Timoteusbrevene * Titus Luther/Lunde Bibelverket 1979 Bibelkommentar H
Hall, Clarence W.: ”Samuel Logan Brengle - Portrait of a Prophet” – SA's S&P Dept – Atlanta 1974 – FA-biografi P
Hall, Clarence W.: ”Guds eventyrere” - Ansgar - Oslo 1959 – Biografi H
Hall, Clarence W.: ”Henry F. Milans - Opp fra avgrunnen” – Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1950 – FA-biografi H
Hall, Clarence W.: ”Samuel Logan Brengle - En nutidsprofet” – Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1940 – FA-biografi H

Halldorf, Peter: «Drikk dypt av Ånden» – Luther forlag – Oslo 2006 – Oppbyggelse H

Halldorf, Peter: «Du brennende kjærlighetsild» – Luther forlag – Oslo 2004 – Oppbyggelse H
Halldorf, Peter: «Inn i mysteriet - Betraktninger i fastetiden» - Verbum - Oslo 2020 – Oppbyggelse H      
Halldorf, Peter: «Kysse spor» – Luther forlag – Oslo 2002 – Oppbyggelse HHallesby, Ole: ”Fra bønnens verden” – Lutherstiftelsens forlag – Oslo 1927 – Oppbyggelse H
Halvorsen, Jan: ”Hans Nielsen Hauge og Åndens kraft” – Hermon – Oslo 1996 - Biografi P
Hamada, Louis Bahjat: “Understanding the Arab world” - Thomas Nelson Publishers - Nashville 1990 – Religion P
Hammarskjöld, Dag: ”Veimerker” - Lunde forlag – Oslo 2003 – Filosofi H
Hamsun, Knut: ”Børn av tiden” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 1931 - Roman H
Hamsun, Knut: ”Konerne ved vandposten” - De norske bokklubbene Oslo 1999 Roman H
Hamsun, Knut: ”Landstrykere” - De norske bokklubbene Oslo 2001 Roman H
Hamsun, Knut: ”August” - De norske bokklubbene Oslo 2001 Roman H
Hamsun, Knut: “Markens grøde” – De norske bokklubbene - Århundrets bibliotek – 2009 Roman H
Hamsun, Knut: ”Men livet lever” - De norske bokklubbene Oslo 2001 Roman H
Hamsun, Knut: ”Sult” - De norske bokklubbene Oslo 1990 Roman H
Handeland, Oscar m/fl.: ”Det norske lutherske kinamisjonsforbund gjennom 50 år”  Oslo 1941 – Kirkehistorie H
Handeland Oscar: ”Kristenliv på Agder” – Forbundets forlag – Oslo 1948 – Kirkehistorie H
Hansen, Erik Fosnes: ”Beretinger om beskyttelse I” – Cappelens forlag – Oslo 1998 – Roman H
Hansen, Erik Fosnes: ”Falketårnet” - De norske bokklubbene - Oslo 1992 - Roman H
Hansen, Erik Fosnes: ”Salme ved reisens slutt” - Cappelens forlag - Oslo 1990 - Roman H
Hansson, Per: ”…og tok de enn vårt liv” - De norske bokklubbene - Oslo 1979 - Roman H
Harnack, Adolf von: ”Selected writings” - Collins Publishers - Making of Modern Theol. - 1988 - Teologi H
Harris R. Laird Theological Wordbook of the OT Moody Press Chicago 1980 Bibelordbok H
Harris R. Laird Theological Wordbook of the OT Moody Press Chicago 1980 Bibelordbok H
Harris, William: ”Storm Pilot – Edward J. Higgins” - SP&S - London 1981 – FA-biografi P
Hartman, Lars: ”Kolosserbrevet” - EFS-förlaget - Uppsala KNT 1985 - Bibelkommentar H
Hartveit, Karl Milton: ”Den okkulte løsning” - Dreyer forlag - Oslo 1988 - Religion H
Hattersley, Roy:”Blood and Fire” - Doubleday - London 1999 - FA - biografi H
Hauge, Alfred: ”Evangelium - salmar, songer og åndelege viser” - LU-MI forlag – Stavanger 1977 – Dikt P
Hauge, Alfred: ”Cleng Peerson – Ankerfeste” Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1975 Roman P
Hauge, Alfred: ”Cleng Peerson – Hundevakt” Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1975 Roman H
Hauge, Alfred: ”Cleng Peerson – Hundevakt” Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1975 Roman P
Hauge, Alfred: ”Cleng Peerson – Landkjenning” Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1975 Roman P
Hauge, Alfred: ”Gordon Johnson” Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1975 Biografi H
Hauge, Alfred: ”Hans Nielsen Hauge” Ansgar Oslo 1979 Biografi H
Hauge, Alfred: ”Perlemorstrand” Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1974 Roman H
Hauge, Alfred: ”Septemberfrost” Ansgar Oslo 1981 Roman H
Hauge, Alfred: ”Fossen og bålet” De norske bokklubbene Oslo 1978 Roman H
Hauge, Alfred: ”Ingen kjenner dagen” De norske bokklubbene Oslo 1978 Roman H
Hauge, Alfred: ”Året har ingen vår” De norske bokklubbene Oslo 1978 Roman H B
Hauge, Dagfinn: ”1. og 2. Samuelsbok” - Luther/Lunde – Bibelverket - Oslo 1979 - Bibelkommentar H
Hauge, Kolbjørn red.: ”Ryfylke - heimstad for gråstein” – Wigestrand - Ryfylke 1998 - Geografi H
Hauken, Aage: ”Myten om Jesus - eller teologene som skapte det nye testamentet” - Land og Kirke – Oslo 1980 – Teologi P
Haus, Håkon:”Profeten Jeremia” - Luther/Lunde - Bibelverket – Oslo 1983 - Bibelkommentar H
Hawking, Stephen W.: ”Univers uten grenser” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek – Oslo 2001 Vitenskap H
Hawkins, Joyce m/fl.: ”The Oxford Guide to the English” - Guild Publishing - London 1988 - Ordbok H
Hays, Richard B.: ”Echoes of Scripture in the Gospels” - Beylor Univ. Press – Waco 2016 - Teologi P
Haywood, John: ”Historisk verdensatlas” - Könemann - Köln 2000 - Atlas H
Hegertun, Terje: «Det trofaste samlivet» - Verbum - Oslo 2021 -Teologi - H
Heggheim, Inge: ”Under frelsesfanen” - FA Stavanger korps - Stavanger 1990 - FA - historie H
Helgason, Grímur red.: ”Íslendiga Sögur I” - Skuggsjá - Reykjavík 1968 - Historie H
Helleren, Victor m/fl.: ”Verdens religioner” - Dreyers forlag - Oslo 1971 - Religion P
Hemingway, Ernest: ”Farvel til våpnene” - De norske bokklubbene - Oslo 1974 - Roman H 

Hemingway, Ernest: ”Klokkene ringer for deg” - De norske bokklubbene – Oslo 2007 – Roman H                                 
Henriksen, Jan-Olav: ”Guds virkelighet” - Luther forlag - Oslo 1994 - Dogmatikk P
Henriksen, Petter red.: ”Store Norske leksikon 1 – 16” - Kunnskapsforlaget - Oslo 1995 - Leksikon H
Henriksen, Vera: ”Blåbreen” - Aschehoug Oslo 1973 Roman H
Henriksen, Vera: ”Bodvars saga” - Aschehoug Gigantbok 1997 Roman H
Henriksen, Vera: ”Dronningsagaen” - Aschehoug Oslo 1979 Roman H
Henriksen, Vera: ”Glassberget” - Aschehoug Oslo 1966 Roman H B
Henriksen, Vera: ”Helgenkongen” - Aschehoug Oslo 1963 Roman H
Henriksen, Vera: ”Jærtegn” - Aschehoug Oslo 1962 Roman H
Henriksen, Vera: ”Kongespeilet” - Aschehoug Oslo 1980 Roman H
Henriksen, Vera: ”Pilegrimsferd” - Aschehoug Oslo 1971 Roman H
Henriksen, Vera: ”Skjebneveven” – Grøndahl & Søn forlag – Oslo 1982 – Roman H
Henriksen, Vera: ”Skjærsild” - Aschehoug Oslo 1992 Roman H
Henriksen, Vera: ”Spydet” - Aschehoug Oslo 1984 Roman H
Henriksen, Vera: ”Staupet” - Aschehoug Oslo 1975 Roman H
Henriksen, Vera: ”Stavkjerringa” - Aschehoug Oslo 1997 Roman H
Henriksen, Vera: ”Sølvhammeren” - Aschehoug Oslo 1963 Roman H
Henriksen, Vera: ”Trollsteinen” - Aschehoug Oslo 1970 Roman H
Henriksveen, Herman red.: ”Kirker i Telemark” - Flora forlag - Stathelle 1986 - Kultur H
Henry, Matthew: ”Semon Outlines” - Marshall, Morgan & Sc. - London 1957 - Prekensamling H
Henry, Matthew m/fl.: ”Hjemmets Bibelkommentar 1-10” – Filadelfiaforlaget - Oslo 1965 - Bibelkommentar H
Hermann, Richard: ”Seks skudd ved stengetid” - Cappelens forlag - Oslo 1985 - Krim H
Hermansen, Boe Johannes red.: ”Knudsen, Børre: Som en ild går Åndens ord” – Luther forlag – Oslo 2007 – Festskrift H
Hermansen, Pål: ”Fuglenes magi” – Cappelens forlag – Oslo 2007 – Natur H
Hesse, Herman: ”Glassperlespillet” - De norske bokklubbene - Århundrets bibliotek – Oslo 1992 - Roman H
Higgins, Edward J.: ”The SA tune book” - SP&S ltd - London 1930 - Noter H
Hill, Harold: ”Leadership in The Salvation Army” – Paternoster – Milton Keynes 2007 – FA – ledelse P
Hilleren, Per: ”Damaskusporten” – Filadelfiaforlaget - Oslo 1979 - Oppbyggelse H
Hilleren, Per: ”Det blåser på heia” - Lunde forlag - Bergen 1961 - Kirkehistorie H
Hillers, Delbert R.: ”Lamentations” – Doubleday - Anchor Bible - 1972 - Bibelkommentar H
Hinn, Benny: ”Velkommen Hellige Ånd” - Livets Ord Forlag – Torp 1995 – Oppbyggelse P
Hippokrates: ”Om legekunsten” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek – Oslo 2000 - Vitenskap H

Hirsch, Alan: ‘The Forgotten Ways’ - Brazos Press - Grand Rapids 2016 – Kirkevekst PHislop, Victoria: ”Øya” – Schibsted – Oslo 2011 – Roman H
Hochleitner, Rupert: ”Mineraler og krystaller” - Cappelens forlag - Naturhåndbøker – Oslo 1991 Natur P
Hodne, Ørnulf: ”Mystikk og magi i norsk folketro” – Cappelen Damm – Oslo 2011 – Religion H
Hoel, Sigurd: ”Syndere i sommersol” - De norske bokklubbene - Oslo 1990 - Roman H
Hoem, Edvard: «Jordmor på jorda» - Oktober – Oslo 2018 – Roman H
Hoem, Edvard: «Jordmor på jorda» - Oktober – Oslo 2018 – Roman H
Hoem, Edvard: «Liv andre har levd» - Oktober – Oslo 2017 – Roman H
Hoem, Edvard: «Slåttekar på jorda» - Oktober – Oslo 2014 – Roman H
                                       
Hoem, Edvard: ”Kristusfigurasjonar” – Verbum – Oslo 2003 – Andaktsbok H
Hofmann, Helga: ”Pattedyr” - Cappelens forlag - Naturhåndbøker – Oslo 1991 -Natur P
Hognestad, Helge: ”Gud på Høvik” - Pax Forlag - Oslo 1981 - Prekensamling H
Holberg, Ludvig: ”Den politiske Kandestøber” - Gyldendal Norsk Forlag NNL 3 1968 Skuespill H
Holberg, Ludvig: ”Jeppe” - Gyldendal Norsk Forlag NNL 3 1968 Skuespill H
Holberg, Ludvig: ”Erasmus” - Gyldendal Norsk Forlag NNL 3 1968 Skuespill H
Holberg, Ludvig: ”Den Stundesløse” - Gyldendal Norsk Forlag NNL 3 1968 Skuespill H
Holm, Henry: ”T.I.Øgrim: Han glemte ingen” - Salvata Kristelige forlag - Oslo 1964 - FA - biografi H
Holm-Nielsen, Svend m/fl: ”Bibelen i kulurhistorisk lys 1-9” - Politikens forlag - København 1968 - Historie H
Holmesland, Arthur m/fl.: ”Konversasjonsleksikon 1-20” - Aschehoug - Oslo 1968-1972 - Leksikon H
Holmgård, J.B. red.: ”All verdens sitater” - Aventura - Oslo 1995 - Leksikon H
Holz, Richard E. red.: “Festival of faith” - The Salvation Army – Atlanta 2002 – Noter R
Homer: “The Odessey” - Oxford University Press - New York 1984 – Historie H
Homer: ”Odyssen” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1975 – Roman H
Homstvedt, Gunder: ”Hvem er han egentlig?” – Navigatørene - Oslo 1991 - Oppbyggelse R
Houlden, James Leslie: ”The Johannine Epistles” - Hendrickson - Harper´s NT Comment. - 1988 Bibelkommentar H
Hovland, Ragnar: ”1964” – Samlaget – Oslo 2006 – Roman H
Howes, Trevor red.: “The SA 2006 Year Book” - IHQ of the SA - London 2005 - Årbok P
Howes, Trevor red.: “The SA 2007 Year Book” - IHQ of the SA - London 2006 - Årbok P
Howes, Trevor red.: “The SA 2008 Year Book” - IHQ of the SA - London 2007 - Årbok P
Howes, Trevor red.: “The SA 2009 Year Book” - IHQ of the SA - London 2008 - Årbok P
Howley, G. C. D.: ”A New Testament Commentary” - Pickering & Inglis - London 1969 - Bibelkommentar H
Hoaas, Anders:”Profeten Esaias” - Luther/Lunde - Bibelverket 1976 - Bibelkommentar H
Hugo, Victor: “De elendige I & II” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1975 – Roman H
Hunter, A.M.: ”Slik er det nye testamentet” - Land og Kirke - Oslo 1969 - Bibelkommentar H
Hunter, Kent R.: ”Foundations for Church Growth” - Leader Publ. Comp. - New Haven 1983 - Kirkevekst P
Hunter, Kent R.: ”Veien til vekst” Ansgar - Oslo 1990 - Kirkevekst P
Hyatt, J. Philip: ”Exodus” - Eerdmans Publishing - New Century Bible Com. - 1971 Bibelkommentar P
Hägglund, Bengt: ”Teologins Historia” – Gleerups - Malmø 1981 - Kirkehistorie H
Høeg, H. red.: ”Kristenlivet i Norge i det 19. årh.” - Lutherstiftelsens forlag - Hovedverker 1930 - Oppbyggelse H
Hølmebakk, Sigbjørn: ”Karjolsteinen” - De norske bokklubbene - Oslo 1977 Roman H

I
Ibsen, Henrik: ”Samlede verker 1” - De norske bokklubbene - Oslo 1991 - Samlede verk H
Ibsen, Henrik: ”Samlede verker 2” - De norske bokklubbene - Oslo 1991 - Samlede verk H
Innvær, Reinert O.: ”Sennepsfrøet - En bok om misjon” - Rex forlag – Oslo 1993 – Kirkevekst P
Isachsen, Karsten: ”Gledens Gud” - Avenir forlag 2008 – Oppbyggelse H
Iversen, Hans Raun red.: “Rites of Ordination and Commitment” - Museum Tuculanum Press - København 2006 – Teologi H

J
Jackson, Mahalia: ”Mot de store høyder” - Lutherstiftelsens forlag - Oslo 1969 – Biografi H
Jacobsen, Rolf: ”Alle mine dikt” - De norske bokklubbene – Århundrets bibliotek – 2007 Poesi H
Jacobsen, Roy: ”De usynlige” - Cappelens forlag - Oslo 2013 - Roman H
Jacobsen, Roy: ”Ismael” - Cappelens forlag - Oslo 1998 - Roman H
Jacobsen, Roy: ”Seierherrene” - Cappelens forlag - Oslo 1991 - Roman H
James, Henry: ”Aspern-papirene - Fortellinger II” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitt. 1976 – Roman H
James, P. D.: ”Death Comes to Pemberley” – Vintage Books – New York 2013 – Krim P
James, P. D.: ”Dragning mot død” – Aschehoug - Oslo 1987 – Krim H
James, P. D.: ”Hellig død” – Aschehoug – Oslo 2001 – Krim H
James, P. D.: ”I rettferdighetens navn” – Aschehoug – Oslo 1998 – Krim H
James, P. D.: ”Mens englene sover” – Hjemmets bokforlag – Oslo 1984 – Krim H
Jelloun, Tahar ben: ”Den gale natten” - Cappelens forlag - Oslo 1998 - Roman H
Jensen, Brikt: ”Glimt fra det 20 årh. Litteratur”  - Århundrets bibliotek – Oslo 1991 - Literaturhistorie P
Jense, Brikt red.: ”Norske dikt 1 – 6” – Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 1983 – Poesi H
Jensen, Brikt red.: ”Ordspråkleksikon” – Schibsted – Oslo 1996 – Leksikon H
Jenssen, Hugo Lauritz red.: ”Frelse” - Forlaget Press – Oslo 2003 - FA – oppbyggelse H
Jenssen, Jan Inge: ”Kirkevekst” - Rex forlag - Oslo 1995 - Kirkevekst P
Jervell, Jacob: ” …bare all makt” Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1975 Prekensamling H
Jervell, Jacob: ”Historiens Jesus” Land og Kirke Oslo 1978 Teologi P
Jervell, Jacob: ”Jesus - Evangeliene” - De norske bokklubbene -Verdens hellige skrifter 2002 - Bibel H
Johnsen, Georg: «Johannes brevene * Judas brev» Luther/Lunde Bibelverket 1976 Bibelkommentar H
Johnson, Jon: «Vi drøfter religiøse spørsmål» - Land og Kirke - Oslo 1950 - Filosofi H
Johnson, Sherman: “The Gospel Acc. to St. Mark” Hendrickson Harper´s NT Comment. 1988 Bibelkommentar H
Johnstad, Gunnar red.: «Navn i Bibelen» Det Norske Bibelselsk. Oslo 1993 Bibelordbok H
Jones, Melvyn: ”That Contentious Doctrine” - Salvation Books - IHQ - London 2015 – Teologi P 
Jones, Melvyn: ”That Contentious Spirituality” - Salvation Books – IHQ – London 2021 – Teologi P
Jones, Stanley: ”Kirken fornyet etter urkristent mønster” – Ansgar – Oslo 1973 – Oppbyggelse H
Jones, Stanley: ”Den Hellige Ånd og vi” – Ansgar – Oslo 1967 - Oppbyggelse H
«Jorden - vår mor» - De norske bokklubbene - Verdens hellige skrifter - Oslo 2002 - Religion H
Josephus: ”The works of Josephus” – Hendrickson - Paebody, Mass. 1991 - Historie H
Joy, Edward H.: “The Old Corps” - SP&S – London 1975 - FA-historie P
Joyce, James: ”De døde - Fortellinger II” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1976 – Roman H
Joyce, James: ”Ulysses 1&2” - Cappelens forlag - Oslo 1997 - Roman H
Juul, Kåre red.: ”Til jordens ender - Norsk pinsemisjon gjennom 50 år” – Filadelfia – Oslo 1960 – Kirkehistorie H
Jørgensen, Jens Petter: ”Mulighetens Gud” - Luther forlag - Oslo 1987 – Oppbyggelse H
Jørgensen, Jens Petter: ”Sterk nok til å være svak” - Luther forlag - Oslo 1999 - Oppbyggelse H 

Jørgensen, Johannes: ”Frans fra Assisi” – Ansgar – Oslo 1960 – Biografi H Jørgensen, Jørn-Kr: ”Mens tiden går” – Commentum forlag – Sandnes 2006 – Andaktsbok H

K
Kafka, Franz: ”Prosessen” – De norske bokklubbene - Århundrets bibliotek 1991 – Roman H
Kaiser, Otto: ”Isaiah 1-12” – SCM Press – OT Library 1986 - Bibelkommentar P
Kallevåg, Tove red.: ”Sagavoll fhs årbok 1996-1997” – Sagavoll – Gvarv 1997 Årbok H
Kapelrud, Arvid S.: ”Han var ikke i stormen” – Land og Kirke Oslo 1984 Bibelstudie H
Kelly, John N.D.: ”The epistles of Peter and Jude” – Hendrickson – Harper´s NT Comment. 1988 Bibelkommentar H
Kemal, Yasar: ”Tistlene brenner” – De norske bokklubbene – Oslo 1977 - Roman H
Kendrick, Graham: ”Kendrick Graham” – Kevin Mayhew - Stowmarket 2001 – Selvbiografi H
Kew, Clifford ed.: “Catherine Booth - Her Continued Relevance” – SA’s IHQ – London 1990 – FA-historie P
Kew, Clifford: “The Good Life” – SA – UK – London 1991 FA – oppbyggelse P
Kew, Clifford: “The Soldier's Armoury” - Hodder & Stoughton - London 1984 - FA-Bibelkommentar P
KFUK/KFUM: ”Treklang melodihefte” - Triangelforlaget Oslo 1984 Noter R
Kielland, Alexander: ”Fortuna” De norske bokklubbene Oslo 1973 Roman H
Kielland, Alexander: ”Garman & Worse” De norske bokklubbene Oslo 1973 Roman H
Kielland, Alexander: ”Gift” - De norske bokklubbene Oslo 1973 Roman H
Kielland, Alexander: ”Skipper Worse” - De norske bokklubbene Oslo 1973 Roman H
Kierkegaard, Søren: ”Begrepet Angst” - De norske bokklubbene Kulturbibliotek 2001 Filosofi H
Kierkegaard, Søren: ”Budskap” Arne Gimnes Oslo 1943 Filosofi H
Kindersley, Dorling red.: ”Fortidens gåter” - Det Beste a/s – Oslo 1985 – Historie H
Kinnear, Angus I.: ”Watchman Nee's livshistorie” – Ansgar – Oslo 1974 – Biografi P
Kirkeby, W.A.: ”Norsk-engelsk” – Kunnskapsforlaget - Oslo 1989 - Ordbok H
Kitching, Wilfred: ”Soldier of Salvation” - SP&S – London 1963 – FA-historie P
Kjäll, Thorsten: ”Korsets färger bära 1-3” - FA-Press förlag Stockholm 1972 FA - historie H
Kjendsheim, Anne red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 31 2008” – Årbok H
Kjendsheim, Anne red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 32 2009” – Årbok H
Kjendsheim, Anne red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 33 2010” – Årbok H
Kjendsheim, Anne red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 34 2011” – Årbok H
Kjendsheim, Anne red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 35 2012” – Årbok H
Kjendsheim, Anne red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 36 2013” – Årbok H
Kjendsheim, Anne red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 37 2014” – Årbok H
Kjærstad, Jan: ”Rand” – De norske bokklubbene – Oslo 2003 Roman H
Kjærstad, Jan: ”Forføreren” – De norske bokklubbene – Oslo 2001 Roman H
Kjærstad, Jan: ”Erobreren” – De norske bokklubbene – Oslo 2001 Roman H
Kjærstad, Jan: ”Oppdageren” – De norske bokklubbene – Oslo 2001 Roman H
Kleist, Heinrich von: ”Michael Kohlhaas - Fortellinger I” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitt. 1975 – Roman H
Kleivi, Bjørg Oseid red.: ”Rosemaling fra hele Norge” - Cappelens forlag Oslo 1999 Maling H
Klippenvåg, Odd: ”Bruckner - en lengsel” - Cappelens forlag Oslo 1997 Biografi H
Koestler, Arthur: ”Mørke midt på dagen” - De norske bokklubbene Oslo 1984 Roman H
Kolberg , Andreas red.: ”Medisinsk familieleksikon” - Det Beste a/s Oslo 1980 Leksikon H

Kolloen, Ingar Sletten: «Hamsun – Svermeren» - Gyldendal – Oslo 2003 –Biografi H           
Kolloen, Ingar Sletten: «Under krigen - Vi må ikke falle» - Gyldendal – Oslo 2019 – Historie H
Kongespeilet: ”Kongespeilet” - De norske bokklubbene Kulturbibliotek 2000 Historie H
Kornmo, Sverre: ”Endetiden i profetienes lys” Filadelfiaforlaget Ankerserien 1965 Eskjatologi P
Koppen, Maria Brekke: ”Videreføring i billedvev” – Universitetsforlaget – Oslo 1981 – Hobby H
Korbel, Josef: ”I fiendens leir” – Luther forlag – Oslo 1982 - FA - biografi P
Kristoffersen, Rasmus: «Et ildfullt hjerte» - FAs historiske selskap – Oslo 2021 – FA-historie P
Krohn, Magne C.: ”Hjelp underveis” - Vårt Land Forlag Oslo 1977 Andaktsbok H
Kundera, Milan: ”Tilværelsens uutholdelighet” - De norske bokklubbene Århundrets bibliotek 2002 Roman H
Kvalbein, Hans: ”Annet Korinterbrev” - Luther/Lunde Bibelverket 1973 Bibelkommentar H
Kvalbein, Hans: ”Matteusevangeliet bind I” - Luther/Lunde Bibelverket 1993 Bibelkommentar H
Kvalbein, Hans: ”Matteusevangeliet bind II” - Luther/Lunde Bibelverket 1993 Bibelkommentar H
Kvarme, Ole Christian red.: ”Borg i bønn” - Borg bispedømme Fredrikstad 1999 Oppbyggelse P
Kvarstein, Gunnvald: ”Josvaboken” - Luther/Lunde Bibelverket 1970 Bibelkommentar H
Køltzow, Liv: ”Verden forsvinner” - Aschehoug Oslo 1997 Roman H
Könönen, Elsa: ”En Armé på Marsch” - Söderström & co AB Helsingfors 1964 FA - historie H

L
Ladd, George Eldon: ”A Theology of the NT” - Eerdmans Publishing - Grand Rapids 1991 - Systematisk H
Lagerkvist, Pãr: ”Gjest hos virkeligheten” - Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 1986 – Roman H
Lagerløf, Selma: ”Jerusalem” - De norske bokklubbene Oslo 1996 Roman H
Lagerløf, Selma: ”Kristuslegender” - Ansgar Oslo 1983 Noveller H
Lake, Charles: ”Discipleship Training” – Growth Ministries – Greenwood, IN1992 – Oppbyggelse R
Lannon, Jack: ”People First - oppnå balanse i en verden i ubalanse” – Drammen 2006 – Lederskap H
Laritsjev, Egor red.: ”Moskovskomu Metro 70 ljet” - WAM - Moskva 2005 - Geografi P
Larsen, Petter red.: ”Dyre sekund - Dikt om idrett” - Bokklubbens lyrikkvenner - Oslo 1980 – Poesi H
Larsen, Sigbjørn: ”Kulturminner i Oslo og Akershus” - Aschehoug - Oslo 1997 - Kultur H
Larssen, Vetle Lid: "Lucias siste reise" - Forlaget Press - Oslo 2021 - Roman H
Larssen, Vetle Lid: ”Såpe - Kledd med FA” - Forlaget Press - Oslo 2002 - Design H
Larsson, Edvin: ”Filipperbrevet” - Skrivestua MF - Oslo 1985 - Bibelkommentar P
Larsson, Edvin: ”Mãnniskan inõr bibeln” - Verbum - Oslo 1982 - Oppbyggelse P
Larsson, Flora: ”Et øyeblikk, Herre” - Salvata Kristelige forlag - Oslo 1978 - Poesi P
Larsson, Flora: “My best men are women” - Hodder & Stoughton – London 1974 - FA-biografi P
Larsson, John: “1929 - A crisis that shaped the SA's future” - IHQ of the SA – London 2009 – FA -historie P
Larsson, John: “How Your Corps can Grow” - IHQ of the SA - London 1988 - Kirkevekst P
Larsson, John: ”Hvordan korpset ditt kan vokse” - Salvata Kristelige forlag - Oslo 1991 - Kirkevekst P Larsson, John: “Inside a High Council” - IHQ of the SA – London 2013 - FA – historie P

Larsson, John: “Saying YES to LIFE” – IHQ of the SA - London 2007 - FA-biografi H
Larsson, John: 
“Those Incredible Booths” - Salvation Books - IHQ - London 2015 - FA-Biografi
Larsson, John red.: ”The SA 2003 Year Book” - IHQ of the SA - London 2003 - Årbok P
Larsson, Roger: “Lov Herren - vår befrier!” – Logos – Kvinesdal 1986 – Oppbyggelse P
Larsson, Roger: ”Under som vekker oss alle” – Logos – Kvinesdal 1989 – Oppbyggelse P
Lauritzen, Per Roger red.: ”Trollheimen - årbok 1996” - Den Norske Turistforening – Oslo 1996 - Årbok P
Lauritzen, Per Roger red.: ”Hardangervidda - årbok 1998” - Den Norske Turistforening – Oslo 1998 - Årbok P
Lauritzen, Per Roger red.: ”Vinterglede - årbok 1999” - Den Norske Turistforening – Oslo 1999 - Årbok P
Laws, Sophie: ”The Epistle of James” - Hendrickson Harper´s NT Comment. - 1987 - Bibelkommentar H
Laxness, Halldor Kiljan: ”Islands klokke” - De norske bokklubbene - Oslo 1972 – Roman H
Laxness, Halldor Kiljan: ”Sin egen herre” - De norske bokklubbene - Oslo 2006 – Roman H
le Carré, John: ”Absolutt venner” - Cappelens forlag Oslo 2003 – Roman H
le Carré, John: ”Den evige gartner” - Cappelens forlag Oslo 2001 Roman H
le Carré, John: ”Den gode tolk” - Cappelens forlag – Oslo 2006 – Roman H
le Carré, John: ”Den perfekte spion” - Cappelens forlag Oslo 1986 Roman H
le Carré, John: ”Den usynlige spion” - Cappelens forlag Oslo 1980 Roman H
le Carré, John: ”Den uutholdelige freden – et portrett” - Cappelens forlag Oslo 1992 Biografi H
le Carré, John: ”En delikat sannhet” - Cappelens forlag Oslo 2013 Roman H
le Carré, John: ”En forræder etter vårt hjerte” - Cappelens forlag Oslo 2011 Roman H
le Carré, John: ”En liten by i Tyskland” - Cappelens forlag Oslo 1969 Roman H
le Carré, John: ”Hemmelig pilgrim” - Cappelens forlag Oslo 1991 Roman H
le Carré, John: ”Marionetten” - Cappelens forlag – Oslo 2008 – Roman H
le Carré, John: ”Mord av klasse” - Cappelens forlag Oslo 1967 Roman H
le Carré, John: ”Muldvarpen” - De norske bokklubbene Oslo 1980 Roman H
le Carré, John: ”Nattportieren” - Cappelens forlag Oslo 1994 Roman H
le Carré, John: ”Piken med trommestikkene” - Cappelens forlag Oslo 1983 Roman H
le Carré, John: ”Russlands hus” - Cappelens forlag Oslo 1989 Roman H
le Carré, John: ”Single og Single” - Cappelens forlag Oslo 1999 Roman H
le Carré, John: ”Skedderen i Panama” - Cappelens forlag Oslo 1997 Roman H
le Carré, John: ”Speilkrigen” – Cappelens forlag – Oslo 1966 – Roman H
le Carré, John: ”Spionen som gikk sine egne veier” - Cappelens forlag Oslo 1978 Roman H
le Carré, John: ”Spionen som kom inn fra kulden” - Cappelens forlag - Oslo 1964 Roman H 

le Carré, John: ”Spionenes arv” – Cappelens forlag – Oslo 2017 – Roman H
le Carré, John: ”Telefon til avdøde” - Cappelens forlag - Oslo 1965 - Roman H
le Carré, John: ”Vårt eget spill” - Cappelens forlag - Oslo 1995 - Roman H
Leaney, Alfred R. C.: “The Gospel Acc. to St. Luke” - Hendrickson Harper– 1988 - Bibelkommentar H
Lee, Robert The Outlined Bible Pickering & Inglis London 1920? Bibelkommentar H
Leere, A. red.: ”Engelsk og amerikansk kristenliv” - Lutherstiftelsens - Hovedverker - Oslo 1930 - Oppbyggelse H
Lein, Rolf: ”Daniels bok” - Luther/Lunde - Bibelverket 1980 - Bibelkommentar H
Leine, Marton: ”Mellom hverdag og visjon” – NKF - Oslo 1993 - Historie H B
Leine, Marton: ”En bro mellom drøm og krav” – Sagavoll – Gvarv 1993 – Historie P
Leine, Marton m.fl.: ”Arv og ansvar - Noregs Ungdomsskule” - Oslo 1968 Historie H
Leivestad, Ragnar: ”Nytestamentelig gresk gram.” - Universitetsforlaget Oslo 1987 Språk P
Lewis, Jessie Penn: ”Sjel og ånd” - Phos forlaget - Kristiansand 1979 – Oppbyggelse P
Lewis, C. S.: ”Djevelen dypper pennen” – Credo forlag – Oslo 1993 – Oppbyggelse P
Lewis, C. S.: ” Se det i øynene” – Credo forlag – Oslo 1993 – Oppbyggelse P
Lewisohn, Ludwig: ”Herbert Crumps ekteskap” - De norske bokklubbene - Oslo 1974 - Roman H
Lid, Dagny Tande: ”Tell dine velsignelser” - Lunde forlag - Oslo 1995 Poesi H
Lie, Jonas: ”Samlede verker 1-5” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1982 Roman H
Lie Trygve Syv år for freden Tiden Norsk Forlag Oslo 1954 Historie H
Lightfoot J.B.: ”Clement - vol 1” Hendrickson Apostolic Fathers 1989 Kirkehistorie H
Lightfoot J.B.: ”Clement - vol 2” Hendrickson Apostolic Fathers 1989 Kirkehistorie H
Lightfoot J.B.: ”Ignatius & Polycarp - vol 1” Hendrickson Apostolic Fathers 1989 Kirkehistorie H
Lightfoot J.B.: ”Ignatius & Polycarp - vol 2” Hendrickson Apostolic Fathers 1989 Kirkehistorie H
Lightfoot J.B.: ”Ignatius & Polycarp - vol 3” Hendrickson Apostolic Fathers 1989 Kirkehistorie H
Lindars, Barnabas: ”The Gospel of John” - Eerdmans Publishing -1987 Bibelkommentar P
Lindeberg, Lars: ”Fõrsamlingen vãxer” - Gummessons bokfõrlag Stockholm 1980 Kirkevekst P
Lindell, Unni: ”Rødhette” – Aschehoug - Oslo 2004 Krim H
Lindell, Unni: ”Slangebæreren” – Aschehoug - Oslo 2005 Krim H
Lindell, Unni: ”Gamle damer legger ikke egg” - Pirat – Oslo 2008 – Humor H
Lindsay, Hal: ”Jordens frigjøring” - Den Kristne Bokringen Oslo 1977 Oppbyggelse H
Linnett, Arthur: ”Schmidtke, Ernst: Radiant Rebell” - SP&S – London 1982 - FA-biografi P
Lippert, Wolfgang: ”Blomster” - Cappelens forlag Naturhåndbøker 1990 Natur P
Lochman, Jan Milic: ”The Lord's Prayer” - Eerdmans Publishing - Grand Rapids 1990 – Oppbyggelse P
Lohse, Eduard: ”The NT Environment” - SCM Press - London 1989 - Historie P
”Lotussutraen” - De norske bokklubbene - Verdens hellige skrifter - 2003 Religion H
Ludvigsen, Willy: ”Reisen inn i dype landskap” - Wills Production - Oslo 2004 Biografi H
Lund-Andersen, Jens: ”Med bibel og tommestokk” - Luther forlag Oslo 1998 Selvbiografi H
Lundar, Arne: ”Mennesket og Guds rike” - Fabritius Oslo 1971 Dogmatikk H 

Lundby, Einar: ”Han er vår fred” - Vårt Land Forlag – Oslo 1959 – Prekensamling H
Lundgren, Ivar: ”Pinse på ny” - Filadelfiaforlaget Oslo 1970 Oppbyggelse H
Luther, Martin: ”Verker i utvalg I-VI” -Gyldendal Oslo - 1983 Systematisk H
Lydholm, Gudrun red: ”Festschrift in honour of General Eva Burrows” – FA HK – Oslo 2009 - FA – teologi P
Lynn, Adele: ‘The EQ Difference’ – AMACOM Chicago 2005 – Lederskap P         
Lønning, Per: ”Hva er kristendom?” - Land og Kirke Oslo 1969 Dogmatikk H B
Lønning, Per: ”Kristen tro” - Universitetsforlaget Det blå bibliotek 1990 Dogmatikk P O
Lønning, Per red.: ”Nye Store Bibelleksikon” - Norrøna Forlag - Oslo 1985 Leksikon H B
Løvås, Edin: ”Maktmennesket i menigheten” - Ansgar Oslo 1987 Psykologi P O
Løvås, Edin: ”Minutter i bønn” - Verbum Oslo 1998 Oppbyggelse H O
Løvås, Edin: ”Minutter med Jesus” - Verbum Oslo 1986 Andaktsbok H O

M
Machiavelli, Niccoló: ”Fyrsten” - De norske bokklubbene Kulturbibliotek 1999 Filosofi H
Mack, Burton L.: ”Det tapte evangelium – Q” - Pax Forlag Oslo 1999 Teologi H
MacNutt, Francis: ”Helbredelse av hele mennesket” – Ansgar – Oslo 1982 - Oppbyggelse P
Maddox, Robert: ”The Purpose of Luke-Acts” - T & T Clark Edinburgh 1985 Systematisk H
Magerøy, Ragnhild: ”Gunhild” De norske bokklubbene Oslo 1976 Roman H
Malm, Magnus: ”Et hjerte større enn verden” - Luther forlag – Oslo 2009 - Oppbyggelse H

Malm, Magnus: ”Fri til å tjene” - Verbum – Oslo 2019 – Lederskap H                                                                    
Malm, Magnus: ”Hviskninger fra katakombene” - Luther forlag - Oslo 2007 - Oppbyggelse H
Malm, Magnus: ”Samtidig … ” - Vårt Land Forlag – Oslo 2017 – Oppbyggelse H 
Malm, Magnus: ”Som om Gud ikke finnes” – Vårt Land Forlag - Oslo 2015 - Oppbyggelse H
Malm, Magnus: ”Veivisere” - Nye Luther Forlag - Oslo 1991 - Lederskap P
Malmström, Evald: ”Femtio års fälttog” - Frälsningsarméns högkvarter Stockholm 1932 FA - historie H
Manell, Gudrun: ”Populære roser” - Aschehoug Oslo 2000 Hage H
Mangs, Frank: ”Hver kristen en sjelevinner” – Filadelfiaforlaget – Oslo 1970 – Oppbyggelse H
Manguel, Alberto: ”Biblioteket om natten” – Aschehoug – Oslo 2009 – Filosofi H
Marklund, Liza: ”Livstid” – Pirat - Oslo 2007 – Krim H
Marshall, Alfred: ”The Interlinear Greek-English NT” - Zondervan Grand Rapids 1958 Bibel H
Marx, Karl: ”Det kommunistiske manifest” - De norske bokklubbene Kulturbibliotek 2000 Filosofi H
Mathiesen, Anlov P. red.: ”Erlik Oslo - Julebok 2007” - Erlik Oslo - Oslo 2007 – Årbok P
Maugham, W. Somerset: ”Noveller” - De norske bokklubbene Oslo 1987 Noveller H
Maxwell, John C.: ”De 21 uunnværlige egenskaper hos en leder” – Hermon forlag – Hermon 2001 – Lederskap H
Maxwell, John C.: “The 21 Most Powerful Minutes” – Thomas Nelson– Nashville 2007 – Lederskap P
McVey, Steve: ”Vandre i Guds nåde” Prokla-Media Ottestad 2004 Oppbyggelse P
Meeks, Wayne A.: “The First Urban Christians” - Yale University Press - New Haven - 1983 Kirkehistorie
Melville, Herman: “Moby Dick I & II” – Gyldendal Norsk Forlag - Verdenslitteraturen 1975 - Roman H
Mendelsohn, Daniel: ”Forsvunnet - en fortelling om seks av seks millioner” – Press – Oslo 2009 – Historie P
Metcalf, William: “Another pentecost” - Challenge books – London 1973 - FA-oppbyggelse P
Michelet, Jon: ”Den gule djevelens by” – Oktober – Oslo 1981 – Krim H
Michelet, Jon: ”Hvit som snø” – Oktober – Oslo 1980 – Krim H
Michelet, Jon: ”Jernkorset” – De norske bokklubbene – Oslo 1982 – Roman H
Michelet, Jon: ”Terra Roxa” – Gyldendal – Oslo 1986 – Roman H 

Michelet, Jon: «En sjøens helt – Skogsmatrosen» - Oktober – Oslo 2012 – Roman H
Michelet, Jon: «En sjøens helt – Skytteren» - Oktober – Oslo 2013 – Roman H 

Michelet, Jon: «En sjøens helt – Gullgutten» - Oktober – Oslo 2014 – Roman H
Michelet, Jon: «En sjøens helt – Blodige strender» - Oktober – Oslo 2015 – Roman H
Michelet, Jon: «En sjøens helt – Brennende skip» - Oktober – Oslo 2016 – Roman H
Michelet, Jon: «En sjøens helt – Krigerens hjemkomst» - Oktober – Oslo 2018 – Roman H

Michelsen, Leif M.: “1. Mosebok” - Luther/Lunde - Bibelverket 1976 - Bibelkommentar H 
Michelsen, Leif M.” ”Rop til Herren” - Luther forlag - Oslo 1984 - Bibelkommentar P
Michelsen, Kari red.: ”Musikkleksikon - Bind 1-6 Cappelens forlag Oslo 1978 Leksikon H
Mikalsen, Øystein: ”Norsk misjon med hjartet på rette staden - Frelsen kommer” – Hermon 2010 – Kirkehistorie
Miller, Basil: ”Finney, Charles” - Dimension Books – Minneapolis u.å. – Biografi P
Miller, Elliot: ”New Age” - Baker Book House - Grand Rapids 1993 – Religion P
Mills Brian: ”Preparing for Revival” - Kingsway Publications - Estbourne 1991 - Oppbyggelse P
Modalsli, Ole: ”Markusevangeliet” Luther/Lunde Bibelverket 1971 Bibelkommentar H
Moe, Olaf red: ”Fra dansk kirke- og kristenliv” - Lutherstiftelsens forlag - Hovedverker 1930 - Oppbyggelse H
Moi, Hilde red.: ”Sagavoll fhs årbok 1999-2000” - Sagavoll - Gvarv 2000 - Årbok H
Molière, Jean Baptiste: ”Misantropen” – Gyldendal Norsk Forlag –Verdenslitteraturen 1976 Drama H
Molland, Einar: ”Konfesjonskunnskap” – Forlaget Land og kirke – Oslo 1961 – Dogmatikk H
Molland, Einar: ”Norges Kirkehistorie - 19.årh. 1” Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1979 Kirkehistorie H
Molland, Einar: ”Norges Kirkehistorie - 19.årh. 2” Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1979 Kirkehistorie H
Mollerin, Frithjof: ”I avsvidd Finnmark” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo u.å. - FA-historie P
Moltmann, Jürgen: “Love: The Foundation of Hope Harper & Row San Francisco 1988 Systematisk H
Monsen, Marianne red.: ”Levende vern - årbok 1997” - Den Norske Turistforening – Oslo 1997 – Årbok P
Monsen, Marie: ”Alt er mulig for Gud” - Lunde forlag - Oslo 1976 - Oppbyggelse P
Montefiore, Hugh: ”The epistle to the Hebrews” - Hendrickson Harper´s NT Comment. 1987 Bibelkommentar H
Montefiore, Simon Sebag red.: ”Taler som forandret verden” – Forlaget Press – Oslo 2008 – Historie H
Montefiore, Simon Sebag: ”Stalin - Den røde tsarens hoff” - Cappelens forlag Oslo 2006 Biografi H
Moon, Gladys: ”Palaci, Eduardo - i "Guds helter i armeen"” - Salvata – Oslo 1963 - FA-biografi P
Mortenson, Greg: “Three Cups of Tea” – Penguin Books – London 2007 – Historie P
Mosevoll, Audun red.: ”Verdt et studium - NLA 68-98” - NLA forlag Bergen 1998 Historie H
Moule, H. C. G.: ”The epistle to the Romans” - Pickering & Inglis London 1975 Bibelkommentar P
Mowinckel, Sigmund: ”GT som Guds ord” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1938 Systematisk P
Mowinckel, Sigmund: ”Offersang og sangoffer” - Aschehoug Oslo 1951 Bibelkommentar H
Mowinckel, Sigmund m/fl.: ”GT I – Loven” - Aschehoug Oslo 1929 Bibel H
Mowinckel, Sigmund m/fl.: ”GT II - De tidligere profeter” Aschehoug Oslo 1935 Bibel H
Mowinckel, Sigmund m/fl.: ”GT V - Skriftene 2. Del” - Aschehoug Oslo 1963 Bibel H

Munk, Kaj: «En digters vej – artikler» - Nyt Nordisk Forlag – Kjøbenhavn 1948 - Artikler H
Munk, Kaj: «Foraaret saa sagte kommer» - Westermann Kjøbenhavn 1944 - Selvbiografi H
Murakami, Haruki: “What I talk about when I talk about running” – Alfred A. Knopf – New York 2008 – H
Myhre, Klare m/fl: ”Salmenes bok – I” - Luther forlag – Bibelverket – Oslo 1985 – Bibelkommentar H
Myhre-Nielsen, Dag: ”Tekst i kommunikasjon” - Inst. for rel. og kr.dom - Trondheim 1985 Teologi P
Mykland, Knut, red.: ”Avfolkning og union – 1448” Cappelens forlag - Norges Historie 1976 Historie H
Mykland, Knut, red.: ”Den lange fredstiden - 1784” Cappelens forlag - Norges Historie 1976 Historie H
Mykland, Knut, red.: ”Den vanskelig frihet – 1850” Cappelens forlag - Norges Historie 1976 Historie H
Mykland, Knut, red.: ”Forhistorien til ca. 800” Cappelens forlag - Norges Historie 1976 Historie H
Mykland, Knut, red.: ”Fra rike til provins – 1536” Cappelens forlag - Norges Historie 1976 Historie H
Mykland, Knut, red.: ”Gjennom nødsår og krig – 1720” Cappelens forlag - Norges Historie 1976 Historie H
Mykland, Knut, red.: ”Gjenreisning – 1648” Cappelens forlag - Norges Historie 1976 Historie H
Mykland, Knut, red.: ”Historisk atlas – register” Cappelens forlag - Norges Historie 1976 Historie H
Mykland, Knut, red.: ”Kampen om Norge – 1814” Cappelens forlag - Norges Historie 1976 Historie H
Mykland, Knut, red.: ”Klassekamp og fellesskap – 1945” Cappelens forlag - Norges Historie 1976 Historie H
Mykland, Knut, red.: ”Norge i den rike verden – 1975” Cappelens forlag - Norges Historie 1976 Historie H
Mykland, Knut, red.: ”Norge i støpeskjeen – 1920” Cappelens forlag Norges - Historie 1976 Historie H
Mykland, Knut, red.: ”Norge under Sverreætten – 1319” Cappelens forlag - Norges Historie 1976 Historie H
Mykland, Knut, red.: ”Rikssamling og kristning – 1177” Cappelens forlag - Norges Historie 1976 Historie H
Mykland, Knut, red.: ”To kulturer - en stat – 1884” Cappelens forlag - Norges Historie 1976 Historie
Mykle, Agnar: ”Mannen fra Atlantis” Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 1997 Roman H
Myklebust, Harald red.: ”Syng Livet” - NKF - Oslo 1993 - Noter H 
Mytting, Lars: ”Svøm med dem som drukner” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 2014 – Roman P
Mytting, Lars: ”Søsterklokkene” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 2018 – Roman H
Mytting, Lars: ”Hekneveven” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 2020 – Roman H
Mytting, Lars: ”Skråpå-natta” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 2023 – Roman H
Mæland, Bente Bratlund: ”Å dryssa stjerner” - Eget forlag - Os 1991 – Dikt P
Mæland, Jens Olav: ”Filipperbrevet” - Luther/Lunde Bibelverket 1973 Bibelkommentar H
Mæland, Jens Olav red.: ”Konkordieboken” - Lunde forlag Oslo 1985 Kirkehistorie H
Møller, Arvid: ”Asta Abrahamsen - Gull i rennesteinen” – Ansgar forlag – Oslo 1987 – FA-biografi H
Mørch, Dea Trier: ”Vinterbarn” De norske bokklubbene Oslo 1976 Roman H
Mørk, Hans Otto red.: ”Form og forming - div. materialer” – Universitetsforlaget – Oslo 1978 – Hobby H
Månsson, Lena: ”Vakre stauder” Aschehoug Oslo 2000 Hage H

N
Nabor, Felix: ”Korsets mysterium” - Alle Hjems bokklubb - Bergen 1968 - Oppbyggelse H
Neale, Eddie: “Rivers in a dry land” – Marc – Eastbourne 1989 - Oppbyggelse P
Nee, Watchman: ”Det normale kristenliv” - Logos forlag - Kvinesdal 1977 - Oppbyggelse P
Nee, Watchman: ”Sitte, vandre, stå” - Logos forlag - Kvinesdal 1992 - Oppbyggelse P
Nee, Watchman: ”Elsk ikke verden” - Logos forlag - Kvinesdal 1972 - Oppbyggelse P
Nee, Watchman: “The Normal Christian Life” - Victory Press – London 1975 – Oppbyggelse P
Nee, Watchman: “Love not the World” - Victory Press – London 1973 – Oppbyggelse P
Nee, Watchman: “Changed into His Likeness” - Victory Press – London 1974 – Oppbyggelse P
Needham, Phil: ”Community in Mission” - IHQ of the SA - London 1987 - FA - teologi P
Neeve, Ethel: “Vietniek, Auguste - i "Fra høyskolen, bokseringen og sirkusmanesjen ” - Salvata –Oslo 1955 - FA-biografi P Neil, William: ”Concise Dictonary of Religious Quotations” - Mowbrays - London 1975 - Leksikon H
Nesbø, Jo: ”Flaggermusmannen” - De norske bokklubbene – Oslo 2006 – Krim H
Nesbø, Jo: ”Frelseren” - De norske bokklubbene – Oslo 2005 - Krim H
Nesbø, Jo: ”Gjenferd” – Aschehoug – Oslo 2011 – Krim H
Nesbø, Jo: ”Kakkerlakkene” - De norske bokklubbene – Oslo 2006 – Krim H
Nesbø, Jo: ”Marekors” – Aschehoug – Oslo 2003 – Krim H
Nesbø, Jo: ”Panserhjerte” – Aschehoug – Oslo 2009 – Krim H
Nesbø, Jo: ”Rødstrupe” – Aschehoug – Oslo 2000 – Krim H
Nesbø, Jo: ”Snømannen” - De norske bokklubbene – Oslo 2007 – Krim H
Nexø, Martin Andersen: ”Ditte menneskebarn 1& 2” - De norske bokklubbene - Oslo 1975 - Roman H
Nexø, Martin Andersen: ”Pelle erobreren” - De norske bokklubbene - Århundrets bibliotek 2003 - Roman H
Neyrey, Jerome H.: ”The Social World of Luke-Acts” - Hendrickson - Paebody, Mass. 1991- Systematisk H
Nicolai, Jürgen: ”Fugler” - Cappelens forlag - Naturhåndbøker 1990 - Natur P
Niebuhr, Reinhold:”Selected writings” - Collins Publishers - Making of Modern Theol. 1988 - Teologi H
Nielsen, Anne Karin: «Stener i mosaikk» – Didache - Gvarv 1997 - Poesi P
Nielsen, Jostein: «…at jeg får være Hans…» - Didache – Stavanger 2014 – Biografi H
Nielsen, Jostein: «Bevare meg vel!» - Nærland - Rakkestad 1991 - Oppbyggelse P
Nielsen, Jostein: «En nøkkel til et dypere åndelig liv» - FAs studieforbund – Oslo 2004 - FA – oppbyggelse P
Nielsen, Jostein: «Gjør noe!» - NLA – Bergen 1995 – Kirkevekst P
Nielsen, Jostein: «Grensebrytende åndelig ledelse» – Didache – Oslo 2006 – Lederskap P
Nielsen, Jostein: «La oss fortsette i rett spor!» - Didache - Chisinau 2020 – Oppbyggelse P
Nielsen, Jostein: "Let's stay on the right track!" - Didache - Chisinau 2020 – Oppbyggelse P
Nielsen, Jostein: «Să rămânem pe calea cea dreaptă!» - Didache – Chisinau 2020 – Oppbyggelse P
Nielsen, Jostein: «Давайте держаться правильного пути!» - Didache – Chisinau 2020 – Oppbyggelse 
Nielsen, Jostein: «Залишаймося на вірному шляху!» - Didache – Chisinau 2020 – Oppbyggelse P
Nielsen, Jostein: «დაე, დავრჩეთ სწორ გზაზე!» - Didache – Chisinau 2020 - Oppbyggelse P
Nielsen, Jostein: «Me lyte dela på det» i «Frelseskrig i 100 år - Sogndal 1915-2015» - FAs historiske selskap 2015 H
Nielsen, Jostein: ”Obresti i nje utratit” – Didache – Chisinau 2006 – Oppbyggelse P
Nielsen, Jostein: «Våg å være annerledes - vær den du er!» - Didache forlag - 2021 - Oppbyggelse H
Nielsen, Erling Kolding red.: «Australia, Oceania og Antarktis» - Cappelens forlag - Oslo 1982 - Geografi H
Nietzsche, Friedrich: ”Slik talte Zarathustra” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek 1998 - Filosofi H
Nilsen, E. Anker: ”Pastoralrådgivning” - Luther forlag - Oslo 1974 - Sjelesorg H
Nin, Anaïs: ”Henry & June” - Cappelens forlag - Oslo 1990 - Roman H
Nordberg, Nils red.: ”Verdens største detektiver 1 & 2” - De norske bokklubbene - Oslo 1995 - Krim H

Norborg, Sv. red.: ”Fra det utflyttede Norge - Bind XI” - Lutherstiftelsens - Hovedverker 1930 - Oppbyggelse H 
Nordborg , Sverre: ”Ole Hallesby - Vekkeren fra Aremark” - Luther forlag – Oslo 1979 – Biografi H            
Nordengen, Per Anders red.: ”Det farlige Ordet” – Verbum - Oslo 1994 – Teologi P
Norin, Wiktor: ”Den ensomme rytter” - Den Kristne Bokringen - Oslo 1975 - Oppbyggelse H
Normann, Sigurd red.: ”Martin Luther - Bind III” - Lutherstiftelsens forlag - Hovedverker 1930 - Oppbyggelse H
Norum, Charles: ”Med en stjerne i hjertet” – Ansgar – Oslo 1991 – FA – biografi H
Norum, Charles: ”Med kjærlighetens våpen” - Salvata Kristelige forlag - Oslo 1987 – FA – historie H
Norum, Charles: ”Med omsorg for hele mennesket” – FAs sosialtjeneste Oslo 1991 – FA – historie P
Norum, Charles: ”Med Ordets sverd” - FA hovedkvarter - Oslo 1976 – FA – historie P
Nouwen, Henri J. M.: ‘Following Jesus’ – HN - Legacy Trust - London 2019 – Oppbyggelse - H 

Nouwen, Henri J. M.: ”In the Name of Jesus” - Darton, Longman & Tod - London 1989 - Lederskap P
Nouwen, Henri J. M.: ‘The Return of the Prodigal Son’ - Darton, Longman & Todd – London – 1992 Oppbyggelse PNyhus, Kjell Arnold: "Hvis jeg har en sjel" - Vårt Land Forlag - Oslo 2015 - Sakprosa H
Nyquist, Gerd: ”Avdøde ønsket ikke blomster” – Aschehoug Gigantbok 1987 – Krim H
Nyquist, Gerd: ”Stille som i graven” – Aschehoug Gigantbok - Oslo 1987 – Krim H
Nyquist, Gerd: ”Djevelens fotspor” – Aschehoug Gigantbok – Oslo 1987 – Krim H
Næss, Arne: ”Livsfilosofi” – Universitetsforlaget - Oslo 1998 - Filosofi H
Næss, Arne: ”Økologi, Samfunn og livsstil” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek 1999 - Filosofi H

O
O´Day, Gail R.: “Revelation in the Fourth Gospel” - Fortress Press - Philadelphia 1986 - Systematisk P
Odden, Guri: ”Et overblikk over de siste ting” - Eget forlag – Oslo 1975 – Eskjatologi P
Odland, Sigurd: ”Apostlenes gjerninger” - Lutherstiftelsens forlag Oslo 1936 Bibelkommentar H
Odland, Sigurd: ”Hebreerbrevet” Lutherstiftelsens forlag Oslo 1931 Bibelkommentar H
Odland, Sigurd: ”Matteus´ evangelium” Lutherstiftelsens forlag Oslo 1942 Bibelkommentar H
Odland, Sigurd: ”Paulus´ brev til romerne” Lutherstiftelsens forlag Oslo 1937 Bibelkommentar H
Olafsrud, Kari og Ole-M.: “Her er vi” - Navigatørene Oslo 1998 Familie R
Olafsrud, Ole-Magnus: “Der du er” - Navigatørene Oslo 1995 Evangelisering R
Olafsrud, Ole-Magnus: “Sammen i kjærlighet” - Navigatørene Oslo 1989 Familie R
Olrich, Thomas Ingi: “Akureyri - A Northern Haven” - Iceland Review - Reykjavík 1984 – Geografi H
Olsen, Peder: ”Helbredelse ved bønn” - Lutherstiftelsens forlag – Oslo 1948 – Oppbyggelse H
Olsen, Torbjørn red.: ”Den katolske kirke i Nord-Norge” - Tromsø stift – Tromsø 2006 – Kirkehistorie H
Olsson, Birger: “Första Petrusbrevet” - EFS-förlaget, Stockholm KNT 1982 Bibelkommentar H
Orsborn, Albert: “The House of my Pilgrimage” - SP&S ltd London 1958 FA - biografi H
Ottesen, Svein Johs.: “En bok om kristen tro” - Luther forlag Oslo 1985 Religion H

P
Palmstierna, Inger: ”Klatreplanter” - Aschehoug Oslo 2001 Hage H
Paludan, Lis: ”Broderier i farger” – Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 1974 – Hobby H
Parker, Joseph: ”Studies in Texts vol. I – VI” - Baker Book House Grand Rapids 1990 Prekensamling H
Pascal, Blaise: ”Tanker” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1974 – Filosofi H
Pasternak, Boris: ”Dr. Zhivago 1+2” - De norske bokklubbene Oslo 1982 Roman H
Patrick, Quentin: ”Piken og døden” - De norske bokklubbene Oslo 1978 Roman H
Paulsen, Reidar: ”Mika – Malakias” - Luther/Lunde Bibelverket 1990 Bibelkommentar H
Paus, Ole red.: ”Kraft - FAs suppebok” - Forlaget Press Oslo 2001 Mat H
Peal, Norman Vincent: ”Sex, synd og selvkonroll” - Ansgar - Oslo u.å. - Oppbyggelse H
Pedersen, Jan/Svensson, Lars: ”Fuglesang – 150 norske fugler - beskrivelse og lyder” – Cappelen  – Oslo 2013 – Natur H
Pennick, Lily: ”Muthiah, Narayana - i ’Kamp mot mørke makter’” - Salvata Kristelige Forlag – Oslo 1954 - FA-biografi P
Peterson, Eugene H: "Lang lydighet" - Luther forlag - Oslo 2010 - Oppbyggelse H
Peterson, Eugene H: "The Message" - NavPress - Colorado Springs 2002 - Bibel H

Petri, Laura: ”Catherine Booth och salvasjonismen” - C.W.K. Gleerups förlag - Lund 1925 - FA - biografi H
Petri, Laura: ”Perlefiske” - Salvata Kristelige forlag - Oslo 1964 - FA - biografi H
Petrus, Lewi: ”Framgångens hemlighet” - Förlaget Filadefia - Stockholm 1939 - Oppbyggelse P 

Petrus, Lewi: ”Vinden blåser vart den vill” - Förlaget Filadefia - Stockholm 1939 - Oppbyggelse P 
Petterson Per: "Jeg forbanner tidens elv" - Oktober - Oslo 2008 - Roman H
Petterson Per: “Menn i min situasjon” - Oktober - Oslo 2012 - Roman H
Petterson Per: "Ut å stjæle hester" - Oktober - Oslo 2003 - Roman H

Pétursson, Hallgrimur: ”Passíusálmar” - Prentsmidjan Leiftur - Reykjavík 1980 - Poesi H
Pétursson, Pétur: ”Med himneskum armi” - Skálholtsútgáfan - Reykjavík 1995 - FA - historie H
Plass, Adrian: ”He(m)llig Dagbok” - Hermon Hermon 1987 Humor H
Podlech, Dieter: ”Legeplanter” - Cappelens forlag - Naturhåndbøker 1991 Natur P
Pointer, Roy: ”How do Churches Grow?” - Marc Europe London 1984 Kirkevekst P
Pointer, Roy: ”The Growth Book” - Marc Europe London 1987 Kirkevekst P
Popul Vuh: ”Popul Vuh” - De norske bokklubbene Verdens hellige skrifter 2003 Religion H
Pratt, Will: ”A Funny Thing Happened On the Way!” – WinePress Publishing - Mukilteo, WA 1996 - FA – humor P
Proust, Marcel: ”Swanns kjærlighet” - De norske bokklubbene Århundrets bibliotek 1991 Roman H
Prøysen, Alf: ”Det var da det og itte nå” - De norske bokklubbene - Oslo 1987 - Biografi H
Prøysen, Alf: ”Så seile vi på Mjøsa” – Tiden Norsk Forlag – Oslo 1969 – Noter H

R
Rader, Paul A: 
“To Seize this day of salvation” - Salvation Books IHQ - London 2015 - FA - oppbyggelse - H 
Raen, Guttorm: ”Hvorfor Herre…?” - Lunde forlag - Oslo 1981 - Oppbyggelse P
Racine, Jean: ”Fedra” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1976 – Drama H
Railton, George S.: “Ousley, Gideon - an old-time Irish Salvationist” - The SA Book dept. – London 1904 - FA-biografi P
Richards, Miriam: “Army, Beliefs & Characteristics” - International Headquarters – London 1968 - FA-Bibelkommentar P
Rattey B. K.: ”A short history of the Hebrews” - Oxford University Press – Oxford 1973 – Kirkehistorie P
Ravnåsen, Sigbjørn: ”Hans Nielsen Hauge og Telemark” – Haugekomiteen – Notodden 1999 – Kirkehistorie P
Rawlins, Matt: ”The Namer - identity?” - Amuzement Publ. – 1999 - Oppbyggelse P

Redwood, Hugh: «Gud i slummen» - Norsk Litteraturselskap – Oslo u.å. - FA-historie H
Reigstad, Haldis: ”Himmeltonar” - Sambåndet Forlag – Bergen 2008 – Poesi H 
Rein, Aslaug: ”Kirsten Flagstad” - Ernst G. Mortensens forlag – Oslo 1967 – Biografi H                                                      
Reiss, Tom: ”Orientalisten” - Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 2007 – Roman H
Reitan, Lorentz: ”Sæverud Harald” - Forum/Aschehoug - Oslo 1997 - Biografi H
Remarque, Erich Maria: ”Tre kamerater” - De norske bokklubbene - Oslo 1972 - Roman H
Rendell, Ruth: ”Dukken som drepte” - De norske bokklubbene - Oslo 1992 - Krim H
Rendell, Ruth: ”Kvinne med slør” Aschehoug Gigantbok – Oslo 1995 – Krim H
Rendell, Ruth: ”Brent barn” Aschehoug Gigantbok – Oslo 1995 – Krim H
Richards, Miriam: “The Master Called - The story of A.J.Gillard” – SA’s IHQ – London 1985 - FA - biografi P
Richardson, Stanley red.: ”The SA 1993 Year Book” - IHQ of the SA - London 1993 - Årbok P
Rightmire, R. David: “Salvationist Samurai – Gunpei Yamamuro” – Scarecrow ress Inc – London 1997 - FA-biografi H
Rightmire, R. David: “Sanctified Sanity –  Samuel Logan Brengle” – Crest Books - Alexandria VA 2003 - FA-biografi H
Ringgren, Helmer: ”Religionens form og funktion” - Liber Läromedel – Lund 1980 – Religion P
Riverton, Stein: ”Jernvognen” – Aschehoug – Gigantbok – 1990 – Krim H
Riverton, Stein: ”Morderen fra mørket” – Aschehoug – Gigantbok – 1990 – Krim H
Riverton, Stein: ”Døden tar inn på hotellet” – Aschehoug – Gigantbok – 1990 – Krim H
Robertson, Jenny: “Barnas Bibelbok” - Lunde forlag - Oslo 1976 Bibel H
Robinson, Earl red.: ”Sammen i tjeneste” – FA hovedkvarter – Oslo 2008 - FA-teologi P
Rohl, David: “A Test of Time - From Myth to” - Century Ltd - London 1996 - Historie H
Rosbach, Hans Amund: “David og jeg” - Colon forlag - Oslo 1991 - Oppbyggelse P
Rosenius, C.O.: ”Romerbrevet” - Indremisjonsforlaget Oslo Bibelkommentar H
Rosenius, C.O.: ”En ny dag del I” - Lunde forlag Oslo 1980 Andaktsbok H
Rousseau, Jean-Jacques: ”Om samfunnspakten” - De norske bokklubbene Kulturbibliotek 2001 Filosofi H
Rousseau, Jean-Jacques: ”Utvalgte tekster” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1975 – Roman H
Roy, Arundhati: “Guden for små ting” - Pax Forlag - Oslo 1997 Roman H
Rudin, A. James ed.: “A time to speak” - Eerdmans Publishing Grand Rapids 1987 Teologi P
Rudvin, Ola: ”Indremisjonsselskapets historie I & II” – Lutherstiftelsens forlag – Oslo 1967 – Kirkehistorie H
Rudvin, Ola m/fl: ”Håndbok for Indremisjonsarbeidet” – Lutherstiftelsens forlag – Oslo 1947 – Kirkehistorie H
Rudvin, Ola red.: “Hans Nielsen Hauge” - Lutherstiftelsens forlag - Hovedverker – Oslo 1929 Oppbyggelse H
Rusher, Leslie: ”Bamboo notebook” - SP&S ltd – London – 1981 - FA – oppbyggelse P
Ruud, Erling: “Hebreerbrevet * Jakobs brev Luther/Lunde” - Bibelverket 1978 Bibelkommentar H
Ruud, Johan red.: ”Dette er Norge 1814-1964 I-III” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 1963 - Historie H
Rytter, Otto red.: ”Russisk poesi” – De norske bokklubbene – Oslo u.å. – Poesi H
Røkkum, Ola: ”Songbok for folkehøgskolen” - Cappelens forlag – Oslo 1991 – Sangbok H
Råmunddal, Lars: “Etter nytestamentelig mønster” - Ansgar - Oslo 1991 - Kirkevekst P

S
Sampson, Barbara: “The Shadow of His Wings 1-2005” - Hodder and Stoughton – London 2004 - FA – Andaktsbok P
Sampson, Barbara: “Give Me This Mountain 2-2005” - Hodder and Stoughton – London 2005 - FA – Andaktsbok P
Sampson, Barbara: “Wrappen Up in Love 3-2005” - Hodder and Stoughton – London 2005 - FA – Andaktsbok P
Sampson, Barbara: “The Two Hands of Forgiveness 1-2006” - Hodder and Stoughton – London 2005 - FA – Andaktsbok P
Sampson, Barbara: “Deep Calls to Deep 2-2006” - Hodder and Stoughton – London 2006 FA – Andaktsbok P
Sampson, Barbara: “Grace for the Ungraceful 3-2006” - Hodder and Stoughton - London 2006 FA – Andaktsbok P
Sampson, Barbara: “Gaze Upon the Beauty of the Lord 1-2007” - Hodder and Stoughton – London 2006 - FA – Andaktsbok

Samsøe/Sandvik, Lene H/Liv: «Kofteboka 3» - Sandvik & Samsøe DA - Kviteseid 2019 - Håndarbeid H
Samuelsen, Aage: “Levende kristendom - død religion” - Atheneum - Oslo 1984 - Oppbyggelse H 
Samuelsson, Lars-Erik: “Teknologisk forlags store Hagebok” - N.W.Damm & Søn – Oslo 2005 – Natur H
Sand, Karen Margrethe: ”Fra tradisjon til inspirasjon - norsk bolsterveving” – Universitetsforlaget – Oslo 1983 – Hobby H
Sandall, Robert: “History of SA 1865-1878 v. 1” - Thomas Nelson & sons - London 1947 - FA - historie H
Sandall, Robert: “History of SA 1878-1886 v. 2” - Thomas Nelson & sons - London 1950 - FA - historie H
Sandall, Robert: “History of SA - Social reform v.3” - Thomas Nelson & sons - London 1955 - FA - historie H
Sandemose, Aksel: “En sjømann går i land” – Aschehoug - Oslo 1999 - Roman H
Sandemose, Aksel: “Klabautermannen” – Aschehoug Gigantbok – Oslo 1987 – Roman H
Sandemose, Aksel: ”Vi pynter oss med horn” – Aschehoug Gigantbok – Oslo 1987 – Roman H
Sandemose, Aksel: ”Mytteriet på barken Zuidersee” – Aschehoug Gigantbok – Oslo 1987 – Roman H
Sanders & Mastin: “The Gospel Acc. to St. John” - Hendrickson - Harper´s NT Comment. – 1988 - Bibelkommentar H
Sandsmark, Jostein: “Våget ikke å nekte Gud vårt liv” - Luther forlag - Oslo 2001 - Biografi H
Sandved, Johannes: “2. & 3. Mosebok” - Luther/Lunde – Bibelverket – Oslo 1977 - Bibelkommentar H
Sandved Johannes: “Amos * Obadias * Jonas” - Luther/Lunde - Bibelverket – Oslo 1990 - Bibelkommentar H
Sandvold, Arild red.: “Melodisamling til barnesangboka” - Norsk søndagsskolef. - Oslo 1956 - Noter H
Sannes, Kjell Olav: “Prolegomena til dogmatikken” - Skriverstua MF – Oslo 1985 – Dogmatikk P
Schjander, Nils: ”Hvis jeg bare hadde en bedre sjef” – Hjemmets bokforlag – Oslo 1991 – Lederskap H
Schleiermacher, Friedrich: “Selected writings” - Collins Publishers - Making of Modern Theol. - 1987 - Teologi H
Schnackenburg, Rudolf: “The Gospel Acc. to St. John 1-3” - Crossroad Publishing New York 1990 Bibelkommentar P
Schul, Jane: ”Hvilken plante hvor - planteguide for hagen” - Cappelen Damm – Oslo 2010 – Hage H
Schuller, Robert H.: “Your Church has a fantastic future” - Regal Books - Ventura 1986 - Kirkevekst H
Scriver, Christian: “Sjeleskatt - Bind VI” - Lutherstiftelsens forlag - Hovedverker  – Oslo 1929 Oppbyggelse H
Schweizer, Eduard: “The Good News Acc. to Mark” - John Knox Press - Atlanta 1970 - Bibelkommentar H
Scott, Gabriel: ”Det gyldne evangelium” – Gyldendal Norsk Forlag NNL 23 1968 Roman H
Scott, Gabriel: ”Jernbyrden I - Historien om Jan Vibe” Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1961 Roman H
Scott, Gabriel: ”Jernbyrden II - Enok Rubens levnedsløp” – Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1961 Roman H
Scott, Gabriel: ”Kilden” – Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 1961 – Roman H
Scott, Gabriel: ”Det gyldne evangelium” – Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 1961 – Roman H
Scott, Gabriel: ”Fant I – Fændrik” – Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 1961 – Roman H
Scott, Gabriel: ”Fant II – Josefa” – Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 1961 – Roman H
Scott, Gabriel: ”Helgenen” – Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 1961 – Roman H
Scott, Gabriel: ”De verdeløse” – Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 1961 – Roman H
Seierstad, Andr. red.: “Fra middelalderens fromhetsliv” - Lutherstiftelsens forlag - Hovedverker 1930 - Oppbyggelse H
Seierstad, Andr. red.: “Fra reformasjonstiden i Norden” - Lutherstiftelsens forlag - Hovedverker 1931 - Oppbyggelse H
Seierstad, Åsne: “Bokhandleren i Kabul” - Cappelens forlag - Oslo 2003 - Roman H
Sem, Gunnar: “Lammers” - Forlaget Grenland AS - Porsgrunn 2000 - Biografi H
Shakespeare, William: “Hamlet” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1974 – Drama H
Shakespeare, William: “Romeo og Julie” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1974 – Drama H
Shakespeare, William: “Helligtrekongersaften” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1974 – Drama H
Shakespeare, William: “Romeo and Juliet” (eng & rus) - Airic Press - Moskva 2005 Språk P
Sheets, Dutch: ”Forbønn - mer enn bønn” - Prokla-Media Ottestad 2003 Oppbyggelse P
Sheldon, Henry: ”The Early Church - HCC 1” Hendrickson Paebody, Mass. 1985 Kirkehistorie H
Sheldon, Henry: ”The Mediaeval Church - HCC 2” Hendrickson Paebody, Mass. 1985 Kirkehistorie H
Sheldon, Henry: ”The Modern Church 1 - HCC 3” Hendrickson Paebody, Mass. 1985 Kirkehistorie H
Sheldon, Henry: ”The Modern Church 2 - HCC 4” Hendrickson Paebody, Mass. 1985 Kirkehistorie H
Sheldon, Henry: ”The Modern Church 3 - HCC 5” Hendrickson Paebody, Mass. 1985 Kirkehistorie H
Sidorov, Vitali: ”Болше чем икона” - Armia Spasenija – Moskva 2009 – Oppbyggelse P
Sienkiwicz, Henryk: ”Quo vadis? 1&2” - De norske bokklubbene - Oslo 1988 - Roman H
Sigurðardóttir, Sigríður Hrönn: ”Konan með opna faðminn” – Salt eht - Reykjavík 2011- FA – biografi H
Sigurdsson, Ágúst: ”Dönsk-íslenzk ordabók” - Ísafoldarprentsmidja h.f. - Reykjavík 1973 - Ordbok H
Silvoso, Ed: ”… for at ingen skal gå fortapt” - Prokla-Media - Ottestad 2000 - Evangelisering P
Silvoso, Ed: ”Kvinnen - Guds hemmelige våpen” - Prokla-Media -Ottestad 2004 – Oppbyggelse P
Simenon, Georges: ”Maigret letter sitt hjerte” Aschehoug Oslo 1988 Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret og den gamle damen” Aschehoug Oslo 1988 Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret og mannen på benken” Aschehoug Oslo 1988 Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret og mannen på benken” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret og mannen uten hode” Samlerens bokklubb Oslo  Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret og den gule jaguar” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret og den hengte i Liége” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret har skrupler” Samlerens bokklubb Oslo 0 Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret letter sitt hjerte” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret og den gamle damen” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret blir rasende” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret og den prektige familien” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret hos ambassadøren” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret forsvarer seg” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Min venn Maigret” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret i Holland” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret ved veiskillet” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret i New York” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret i Arizona” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret i tåkehavnen” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret og blindpassasjeren” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret og den gule hunden” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret og Petter fra Lettland” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret og det mystiske hus” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Simenon, Georges: ”Maigret og den døde piken” Samlerens bokklubb Oslo Krim H
Sirnes, Tollak B.: ”Nytt håp for ensomme og motløs” - Ansgar Oslo 1984 Sjelesorg H
Sjeggestad, Per red.: ”Kristus - Hvem er han?” - Sørlands Public Arendal 1985? Religion H
Sjøborg, Steinar: ”Norsk Hageleksikon” - Det Beste a/s Oslo 1982 Leksikon H

Sjödin, Thomas: ”Det er mye du ikke må”– Vårt Land Forlag – Oslo 2015 – Oppbyggelse H
Sjödin, Thomas: ”Mens du hviler” – Vårt Land Forlag – Oslo 2018 – Oppbyggelse H
Skard, Halldor: ”Glede” – Cappelen – Oslo 1998 – Poesi H
Skarsaune, Oskar: ”Da skriften ble åpnet Nye Luther Forlag Sjalombøkene 1987 Teologi P
Skarsaune, Oskar: ”Endetid Credo forlag Oslo 1992 Eskjatologi P
Skarsaune, Oskar: ”Inkarnasjonen - myte eller faktum?” - Lunde forlag – Oslo 1988 – Teologi P
Skartveit, Emil: ”Dahlstrøm, Haakon: Jeg er ingen blomst” – Lunde forlag – Oslo 2008 – Biografi H
Skartveit Emil: "Frelseskrig i 100 år - Sogndal 1915-2015" - FAs historiske selskap Oslo 2015 FA-historie H 

Skartveit Emil: "Fylliker er også folk" - FAs rusomsorg - Oslo 2011- FA-historie H
Skartveit, Emil: ”Bønnebok” – Frelsesarmeens HK – Oslo 2008 – Oppbyggelse R
Skeie, Eyvind: ”Svein Elingsen” – Verbum – Oslo 2009 – Biografi H
Ski, Martin m/fl.: ”Fram til urkristendommen 1-3” – Filadelfiaforlaget - Oslo 1956 - Kirkehistorie H
Skovgaard-Petersen C.: ”Bibelens krone - Joh. Åpenbaring” - Ansgar Oslo 1982 Bibelkommentar H
Skovgaard-Petersen C.: ”Livet under nåden” - Ansgar Oslo 1987 Oppbyggelse H
Skovgaard-Petersen C.: ”Fra profeternes verden” - O. Lohses forlag København 1950 Systematisk H
Skram, Amalie: ”Constance Ring” - De norske bokklubbene Oslo 1979 Roman H
Skram, Amalie: ”Lucie” - Gyldendal Norsk Forlag NNL 14 1968 Roman H
Skram, Amalie: ”Agnete” - Gyldendal Norsk Forlag NNL 14 1968 Roman H
Skrunes, Njål: ”1. & 2. Kongebok” - Luther/Lunde Bibelverket 1981 Bibelkommentar H
Skrunes, Njål: ”1. & 2. Krønikerbok” - Luther/Lunde Bibelverket 981 Bibelkommentar H
Skaaheim, Anfin: ”Johannesevangeliet” - Luther/Lunde Bibelverket 1990 Bibelkommentar H
Smith, Georg B.: ”For the Ordinary Man” - SP&S ltd London 1961 FA - oppbyggelse H
Smith, Hannah Pearsall: ”The Christian's secret of a happy life” - Nisbet and co – London 1942 – Oppbyggelse H
Smith, H. Pimm: ”Henry Burfoot - i "Vår Herres Eventyrere"” - Salvata Kristelige Forlag - Oslo 1963 - FA-biografi P
Smith, J. Evan: “Booth the Beloved” - Oxford University Press London 1949 Biografi H
Smith, Jospeh jr.: ”Mormons bok” - Jesu Kristi krk - Oslo 1950 - Religion H
Smith, Ray: “Akvarellmaling” – Damm – Oslo 2003 – Hobby H
Smith, Solveig: “East is east” - SP&S – London 1969 - FA-biografi P
Smith, Solveig: “Hasegava of Japan” - SP&S - London 1975 - FA-biografi P
Smith, Solveig: “By Love Compelled - SA 100 ys in India” - SP&S – London 1981 - FA-historie P
Sofokles: ”Oidipus i Kolonos” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1975 – Drama H
Sofokles: ”Antigone” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1975 – Drama H
Sofokles: ”Elektra” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1975 – Drama H
Solberg, Paul red.: ”Den evangelisk luthereske frikirke gjennom 75 år” – Norsk Luthersk forlag – Oslo 1952 – Kirkehistorie 
Solhaug, Karsten A. red.: ”Frelsesarmeens sangbok” - FA hovedkvarter - Oslo 1977 Sangbok S
Solhjell, Nils red.: ”En forening som blomstrer - årbok 1996-1997” - Skien-Telemark Turistforening – Skien 1997 – Årbok P
Solum, Erik Svenke: ”Hamarbispene: Kryssende spor” – Land og Kirke – Oslo 1983 - Biografi H
Solvang,Olav: «Rytmer rett i hjertet» - Falck forlag – Oslo 2019 – Historie H
Spinoza, Baruch de: ”Etikk” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek 2002 - Filosofi H
Stana, Lars: ”Forming med vinkelsliper og motorsag” – Cappelens forlag – Oslo 2003 – Hobby H
Stana, Lars: ”Rosemaling” – Cappelens forlag – Oslo 2004 – Hobby H
Stang, Tonje Haugeto: ”Trivsel og tjeneste” – Prokla-Media – Ottestad 2006 – Oppbyggelse P
Stanghelle, John: ”Kommandør av Guds nåde” - Andresen & Butenschøn - Oslo 2002 FA - historie H
Steinbeck, John: ”Om mus og menn” – De norske bokklubbene - Oslo 1979 Roman H
Steinfeld, Hans-Wilhelm: ”Fremover mot fortiden - Russland og det tapte århundret” – Cappelen– Oslo 1993 Politikk H Stenhal, Henri Beyle: ”Rødt og sort I & II” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1974 – Roman H
Stephens, William H: ”Kappen” - Filadelfiaforlaget – Oslo 1978 - Oppbyggelse H
Stiansen P.: ”Gipsy Smith” - Hans Martinussens Forlag – Kristiania 1922 - Biografi H
Stifter, Adalbert: ”Bergkrystall - Fortellinger I” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1975 – Roman H
Stiles, Alice R.: “Samuel Logan Brengle - Teacher of holiness” - IHQ of the SA London 1974 FA – biografi P
Stormark, Konrad: ”Bibelen og vitenskapen” - Den Kristne Bokringen Oslo 1976 Oppbyggelse H
Storset, Bjarne: ”Profeten Ezekiel” Luther/Lunde - Bibelverket 1969 - Bibelkommentar H
Stott, John: ”Kristen tro” - Pastorens bibliotek Oslo 1996 Dogmatikk H
Strand, Egil: ”Fra skattkammeret” – Filadelfiaforlaget - Oslo 1975 Andaktsbok H
Straume Joh. B. m/fl: ”Kristen sang og musikk 1-2” - Runa forlag - Oslo 1962 - Leksikon H
Straume Joh. B. m/fl: ”Norsk misjonsleksikon 1-3” - Nomi forlag - Stavanger 1965 - Leksikon H
Street, Robert: ”Called to be God´s People” – IHQ of the SA – London 1999 – FA-oppbyggelse P
Street, Robert: ”Holiness unwrapped” – SA Australia East - Sidney 2005 – FA-oppbyggelse P
Street, Robert: “Love -Right at the heart” - Salvation Books - IHQ - London 2011 - FA – oppbyggelse P
Strender, Bjørn: ”Norske folkemelodier” - Norsk musikforlag a/s Oslo 1984 Noter P
Strong, James: ”Exhaustive Concordance” - Hendrickson Peabody – Mass 1985 - Bibelordbok H
Struve, Gleb: ”Russian stories - a dual language book” - Dover Publications Inc. – New York 1989 - Språk P
Sturluson, Snorre: ”Snorre” - De norske bokklubbene - Oslo 1979 - Historie H
Sturlason, Snorre: ”Edda” – Gudrun Publ.- Reykjavik 2003 – Religion H
Størksen, Jan Aasmann red.: ”Drikk mer!” - Drivkraft forlag – Stavanger 2008 – Mat H
Staalesen, Gunnar: ”1900 Morgenrød” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 1997 Krim H
Staalesen, Gunnar: ”1950 High Noon” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 1998 Krim H
Staalesen, Gunnar: ”1999 Aftensang” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 2000 Krim H 

Staalesen, Gunnar: ”Hundreårsboken. En håndbok til 1900 - 1950 - 1999” - Oslo 2000 Historie H
Staalesen, Gunnar: ”Ansikt til ansikt” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 2005 Krim H 

Staalesen, Gunnar: ”Begravede hunder biter ikke” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1993 Krim H
Staalesen, Gunnar: ”Bitre blomster” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1991 Krim H
Staalesen, Gunnar: ”Bukken til havresekken” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1977 Krim H
Staalesen, Gunnar: ”De døde har det godt” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1996 Krim H
Staalesen, Gunnar: ”Din til døden” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1979 Krim H

Staalesen, Gunnar: ”Dødens drabanter” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 2006 Krim H
Staalesen, Gunnar: ”Falne engler” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1989 Krim H

Staalesen, Gunnar: ”Kvinnen i kjøleskapet” - De norske bokklubbene Oslo 2003 Krim H
Staalesen, Gunnar: ”I mørket er alle ulver grå” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1983 Krim H

Staalesen, Gunnar: ”Ingen er så trygg i fare” - Gyldendal Norsk Forlag – Oslo 2014 Krim H
Staalesen, Gunnar: ”Kalde hjerter” - De norske bokklubbene - Oslo 2008 – Krim H 
Staalesen, Gunnar: ”Mannen som hatet julenisser” - De norske bokklubbene Oslo 2003 Krim H
Staalesen, Gunnar: ”Som i et speil” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 2002 Krim H
Staalesen, Gunnar: ”Storesøster” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 2016 Krim H
Staalesen, Gunnar: ”Svarte får” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1988 Krim H
Staalesen, Gunnar: ”Tornerose sov i hundre år” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1980 Krim H
Staalesen, Gunnar: ”Varg Veums Bergen” - Eide forlag Bergen 1992 Reise H

Staalesen, Gunnar: ”Vi skal arve vinden” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 2010 – Krim H  
Staalesen, Gunnar: ”Utenfor er hundene” - Gyldendal Norsk Forlag - Oslo 2018 – Krim H
Staalesen, Pauli G.: ”Han Bjørnar” – Hermon – Hermon 1999 - Biografi H 
Sundblad, Ulf: «Alva och drömprinsen» - Sell*n - Stockholm 1997 - FA – biografi H
Sutherland, Margaret red.: ”The SA 2001 Year Book” – IHQ of the SA - London 2001 - Årbok P
Svalheim, Peter: "Jesusvekkelsen" - Vårt Land Forlag - Oslo 2015 - Kirkehistorie H
Svartdahl, Egil: «Reisen hjem» - Genesis – Oslo 2018 – Biografi H 
Swift, Jonathan: ”Gullivers reiser” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1973 – Roman H
Syse, Henrik: ”Måtehold i grådighetens tid” – Cappelens forlag – Oslo 2009 – Filosofi H
Sæverås, Olav: ”Jobs bok” – Luther/Lunde – Bibelverket 1980 - Bibelkommentar H
Sørensen, Sten red.: ”Aril Edvardsen - Guds løve” – Hermon forlag – Skjetten 2009 – Biografi H
Sørensen, Sten red.: ”Vi som elsket Jesus – og fortsatt gjør det” – Hermon forlag – Skjetten 2010 – Biografi H
Sørensen/Rolfsen, Sten/Ommund: ”Kirkevekst på norsk” - Logos forlag - Kvinesdal 1992 - Kirkevekst P
Søvik, Oddvar: ”Bønn framfor alt” - Luther forlag - Oslo 1995 Oppbyggelse P
Søvik, Oddvar: ”Hva skal vi svare?” - Nærland Rakkestad -1991 Apolegetikk P
 

T
Tada, Joni Eareckson: ”God´s Precious Love” - Zondervan - Grand Rapids 1998 - Poesi H
Tandberg, H.A.: ”Femti års korstog for Gud og Norge” - FA hovedkvarter - Oslo 1937 - FA - historie H
Tandberg/Raubakken H.A./Per: ”Hæren Gud ga våpen” - Salvata Kristelige forlag - Oslo 1963 - FA - historie H
Taylor, Gladys: ”Becker, Clara - Translator extraordinary” - SP&S – London 1969 - FA-biografi P
”Tao Te Ching” - De norske bokklubbene - Verdens hellige skrifter – 2001 - Religion H

Tegneserie Bokklubben: 1 Mitt liv i et eggeskal/Donald Duck 1949-1968 – Hjemmet – Oslo 1985 Tegneserie H
Tegneserie Bokklubben: Sort - Agent 327: Søndagsbarnet/Strandhugg på Jamaica – Hjemmet – Oslo 1985 Tegneserie H
Tegneserie Bokklubben: Sort - Agent 327: Syvsoveren/Rustgranatene – Hjemmet – Oslo 1986 Tegneserie H
Tegneserie Bokklubben: Sort - Jåttene: Frem fra gjemselen/Franka: Kriminalmuseet – Hjemmet – Oslo 1986 Tegneserie H
Tegneserie Bokklubben: 19 Jakten på skatteøya/Ludvik: Arven fra Wedelborg Kriminalmuseet – Hjemmet – Oslo 1986
Tegneserie Bokklubben: 21 Agent 327: I løvens hule/Jåttene: Men hvor er det blitt av Brutus? – Hjemmet – Oslo 1987
Tegneserie Bokklubben: 22 Donald Duck 1958-60/Mesterdetektiven Basil Mus #1– Hjemmet – Oslo 1987
Tegneserie Bokklubben: 25 Iznogood: Kalifen på ferie/Totto Talong: Bøddelens gjenferd – Hjemmet – Oslo 1987
Tegneserie Bokklubben: 26 T/r Grand Canyon/ Donald Duck 1953-1972 – Hjemmet – Oslo 1987
Tegneserie Bokklubben: 27 Kapt Rogers og hans rebeller/Bayere i riggen – Hjemmet – Oslo 1987
Tegneserie Bokklubben: 28 Ludvik: Sjørøverbanden/Papyrus: Portenes herre – Hjemmet – Oslo 1987
Tegneserie Bokklubben: 29 Mesterdetektiven Basil Mus #2/Onkel Skrue: Det store bilracet – Hjemmet – Oslo 1987
Tegneserie Bokklubben: 30 Donald Duck 1959-64/Mikke og vikingskipet – Hjemmet – Oslo 1987
Tegneserie Bokklubben: 31 Agent 327: 12 saker/Smith og Weston: Rett vest – Hjemmet – Oslo 1987
Tegneserie Bokklubben: 32 Sam & Simpson: Farlig safari/Geniale Oliver: Geniet slår seg løs – Hjemmet – Oslo 1987

Tegneserie Bokklubben: 34 Lovinda: Kukulkans øye/Mikrofolket: Bilsjøen – Hjemmet – Oslo 1987
Tegneserie Bokklubben: 35 Skrue: Ingenting er som gull/Donald Duck 1957-1976– Hjemmet – Oslo 1987
Tegneserie Bokklubben: 36 Percevan: Reisen til Aslor/Iznogood: Onde Iznogood – Hjemmet – Oslo 1988
Tegneserie Bokklubben: 37 Donald Duck 1954-1959/Mesterdetektiven Basil Mus 3# – Hjemmet – Oslo 1988
Tegneserie Bokklubben: 38 Geniale Oliver: Geniet lever farlig/Kapt.Rogers: Farlig tobakk – Hjemmet – Oslo 1988
Tegneserie Bokklubben: 42 Donald Duck 1954-1961/Langbein: Kampen om OL-ilden – Hjemmet – Oslo 1988
Tegneserie Bokklubben: 45 Franka: Mesterverket/Sam & Simpson: Flodhester og elfenben – Hjemmet – Oslo 1988
Tegneserie Bokklubben: 47 Jeanette Pointu: Inkaprinsen/Mikrofolket: Kyklopens øye – Hjemmet – Oslo 1989
Tegneserie Bokklubben: 48 Skrue: Skotskrutet familiefeide/Donald Duck 1949-1962 – Hjemmet – Oslo 1989
Tegneserie Bokklubben: 49 Ludvik: Komplottet/Percevan: El Jeradas timeglass – Hjemmet – Oslo 1989
Tegneserie Bokklubben: 53 Agent 327: 12 saker (minus to)/Operasjon uhyre – Hjemmet – Oslo 1989
Tegneserie Bokklubben: 56 Attila: Brudulje på slottet/Jeannette Pointu: Nervepirrende oppdrag – Hjemmet – Oslo 1989
Tegneserie Bokklubben: 58 Kapt. Rogers: Menneskejakt/ESSene og musikantene – Hjemmet – Oslo 1989
Tegneserie Bokklubben: 61 Franka: Spøkelsesskipet/Artur Murk for første gang – Hjemmet – Oslo 1990
Tegneserie Bokklubben: 64 Mikke: Pelskåpemysteriet/Donald: Jorden rundt – Hjemmet – Oslo 1990
Tegneserie Bokklubben: 68 Franka: Lastebåtens hevn/Attila møter Z14 – Hjemmet – Oslo 1990
Tegneserie Bokklubben: 71 Donald: Eventyret med tidsmaskinen 4/Donald Duck 1952-1960 – Hjemmet – Oslo 1990
Tegneserie Bokklubben: 72 Zorro den lovløse/Mikrofolket: Pulverdrømmer – Hjemmet – Oslo 1990
Tegneserie Bokklubben: 73 B-gjengens jul/Skrue: Manhattan – Hjemmet – Oslo 1990
Tegneserie Bokklubben: 88 Beste historier 1961-1963/Musketerene: Den store hemmeligheten – Hjemmet – Oslo 1992
Tegneserie Bokklubben: 89 Agent 327: Tre saker til/Ole, Dole, Doffen i Blautsokkmya – Hjemmet – Oslo 1992
Tegneserie Bokklubben: 91 Jim Jordan: Stikkeren/Rattata: Gisselet – Hjemmet – Oslo 1992
Tegneserie Bokklubben: 92 Beste historier: Dronningen av Sabas gruver/Elno: Innhentet av fortiden – Hjemmet – Oslo 1992
Tegneserie Bokklubben: 93 Lovinda:Havdypets prinsesse/Beste historier: Tidsmaskinen 5 – Hjemmet – Oslo 1992
Tegneserie Bokklubben: 94 Den sorte korsar/Den hvite hingsten – Hjemmet – Oslo 1992
Tegneserie Bokklubben: 95 Musketerene: Den trettiende sølvpengen/Mikke: Supersverdet – Hjemmet – Oslo 1992
Tegneserie Bokklubben: 96 Ludvik: I OL/Langbein Herkules – Hjemmet – Oslo 1992
        
Telle, Notto R.: ”Hvem kan stoppe vinden” – Universitetsforlaget - Oslo 1991 - Religion P
ten Boom, Corrie: ”Dette er dagen” - Ansgar - Oslo 1990 - Andaktsbok H
Tenney, Tommy: ”Guds yndlingshus Prokla-Media Ottestad 2003 Oppbyggelse P
Tenney, Tommy: ”Skjule kraft-kilder Prokla-Media Ottestad 2001 Oppbyggelse P
Tenney, Tommy: ”Jage etter Gud Prokla-Media Ottestad 1999 Oppbyggelse P
The Salvation Army: “Army, Beliefs & Characteristics 1 & 2” - SA's IHQ - London 1979 FA – barn P
The Salvation Army: “Handbook of Doctrine” - SA's IHQ - London 1969 - FA - teologi S
The Salvation Army: “Living & Beliving - Book 4” - SA's IHQ – London 1974 – FA – barn P
The Salvation Army: “Orders and regulations for Officer” - SP&S ltd - London 1974 FA - regler H
Thompson, Frank Charles: “The New Chain Reference Bible Kirkbride Bible Co. Indianapolis 1934 Bibel S
Thompson, Karen red.: “The SA 1995 Year Book” IHQ of the SA London 1995 Årbok P
Thompson, Karen red.: “The SA 1997 Year Book” IHQ of the SA London 1997 Årbok P
Thompson, Ken: ”Ugress - miljøvennlig bekjempelse” – Cappelen Damm – Oslo 2009 – Hage H
Thomson, Victor: ”Weerasooriya, Arnolis - i "Kamp mot mørke makter"” - Salvata – Oslo 1954 - A-biografi P
Thorkildsen, J.: ”Den norske metodistkirkes historie” – Norsk forlagsselskab – Oslo 1926 – Kirkehistorie H
Thorsen, Audun Leif: ”Esra * Nehmias” - Luther/Lunde Bibelverket 1980 Bibelkommentar H
Thorsen, Mette: “Bordvev - veving for alle” - Universitetsforlaget – Oslo 1982 – Hobby H
Thorstensen, Dag: “Tak & taktekking” – Cappelens forlag – Oslo 2001 – Hobby H
Thrap-Meyer, Johannes: ”Anakreonens død” - Gyldendal Norsk Forlag - NNL 24 - 1968 Roman H
Tillich, Paul: ”A history of Christian Thought” - Simon & Schuster - A Touchstone Book -1968 Historie P
Tillsley, Bramwell: ”This Mind in You” - SA Supplies - Atlanta 1990 - FA - oppbyggelse P 

Todnem, Kari red.: "Oppvokst på tvangsarbeidshus" - Jæren forlag 2014 - Historie H
Tolstoj, Leo: “Anna Karenina 1&2” – Samlerens bokklubb - Oslo u.å. - Roman H
Tolstoj, Lev: ”Anna Karenina I & II” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1974 – Roman H
Torp, Anna Kreisti: “Bak prekestolen” – Ansgar – Oslo 1976 - Oppbyggelse H
Torvik, Judith og Ingvar: “Kunsten å leve sammen” - Prokla-Media - Ottestad 1997 - Familie P
Trana, Gunnar: “Dommernes bok” - Luther/Lunde - Bibelverket 1970 - Bibelkommentar H
Tuck, Brian: “Salvation Safari - South Africa SA” - Southern Africa Territory - Johannesburg 1993 – FA – historie P
Tunström, Göran: ”Juleoratoriet” – De norske bokklubbene – Oslo 1986 – Roman H
Turgenjev, Ivan: ”Dødens tre - Fortellinger I” - Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1974 – Roman H
Turgenjev, Ivan: ”Fedre og sønner” - De norske bokklubbene - Oslo 1974 - Roman H
Tveterås, Egil red.: ”Store Norske leksikon 1984” – Kunnskapsforlaget - Oslo 1984 – Leksikon H
 

U
Ullmann, Linn: «Når jeg er hos deg» - Tiden Norsk Forlag – Oslo 2001 – Roman H

Unamuno, Miguel de Om den tragiske livsfølelse De norske bokklubbene Kulturbibliotek 2001 Kultur H
Undset, Sigrid: ”Splinten av trollspeilet” – Aschehoug – Gigantbok – Oslo 1990 – Roman H
Undset, Sigrid: ”Den lykkelige alder” – Aschehoug – Gigantbok – Oslo 1990 – Roman H
Undset, Sigrid: ”Jenny” – Aschehoug – Gigantbok – Oslo 1990 – Roman H
Undset, Sigrid: ”Fru Marta Oulie *” – De norske bokklubbene – Oslo 1986 – Roman H
Undset, Sigrid: ”Jenny” – De norske bokklubbene Oslo 1976 Roman H
Undset, Sigrid: ”Kristin Lavransdatter 1-3” De norske bokklubbene Oslo 1979 Roman H
Undset, Sigrid: ”Madame Dorthea” De norske bokklubbene Oslo 1973 Roman H
Undset, Sigrid: ”Olav Audunssøn 1 – 4” De norske bokklubbene Oslo 1979 Roman H
Unsworth, Madge: “van de Werken, Johanna - The cap of gold“ – SP&S – London 1954 - FA-biografi P
Usher, J. Tudor: ”Rahmlala: Gutten fra kraalen” – Salvata Kristelige forlag – Oslo u.å. - FA – biografi H


V
Valebrokk, Eva: ”Vakre gårder” - Teknologisk forlag Oslo 2001 Kultur H
Valen, Karsten: ”4. og 5. Mosebok” - Luther/Lunde Bibelverket 1981 Bibelkommentar H
Valen, Hilde Dagfinrud red.: ”Møte med mysteriet” – Verbum - Oslo 2003 - Dogmatikk P
Valen-Senstad, Aksel: ”Farvel til religionen” - Lunde forlag – Oslo 1987 - Filosofi P
Valen-Senstad, Aksel: ”Religionsfilosofi” Forlaget Kolon Århus 1992 Filosofi H
Vediske skrifter: ”Vediske skrifter” - De norske bokklubbene - Verdens hellige skrifter - 2003 Religion H
Verdensatlas: ”Orions store verdensatlas” - Orion forlag - Oslo 1997 - Atlas H
Verga, Giovanni: ”Livet på markene - Fortellinger II” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1976 – Roman H
Vesje, Rigmor: ”Leker og spill fra mange land” - Teknologisk forlag Oslo 1979 Barnebok H
Vesaas, Tarjei: ”Fuglane” - De norske bokklubbene Århundrets bibliotek 1992 Roman H
Vesaas, Tarjei: ”Isslottet” - De norske bokklubbene Århundrets bibliotek 2002 Roman H
Vesaas, Tarjei: ”Huset og fuglen” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1971 Poesi H
Vevstad, Jan red.: ”Ungdomsskulen i 50 år” - Noregs Ungdomsskule - Oslo 1943 - Historie H
Vik, Bjørg: ”Fortellinger om frihet” - De norske bokklubbene Oslo 1977 Noveller H
Vinje, Aasmund O.: ”Ferdaminne” - Gyldendal Norsk Forlag NNL 12 1968 Roman H

Vogsland, Kjell Tore red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 37 2014” - Drangedal historielag - Årbok H
Vogsland, Kjell Tore red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 38 2015” - Drangedal historielag - Årbok H
Vogsland, Kjell Tore red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 39 2016” - Drangedal historielag - Årbok H
Vogsland, Kjell Tore red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 40 2017” - Drangedal historielag - Årbok H
Vogsland, Kjell Tore red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 42 2019” - Drangedal historielag – Årbok HVogsland, Olaf red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 24 2001” - Drangedal historielag - Årbok H
Vogsland, Olaf red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 25 2002” - Drangedal historielag - Årbok H 
Vogsland, Olaf red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 26 2003” - Drangedal historielag - Årbok H
Vogsland, Olaf red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 27 2004” - Drangedal historielag
- Årbok H
Vogsland, Olaf red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 28 2005” - Drangedal historielag - Årbok H
Vogsland, Olaf red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 29 2006” - Drangedal historielag - Årbok H
Vogsland, Olaf red.: ”Det var ein gong - Minner frå Drangedal - Bok 30 2007” - Drangedal historielag - Årbok H
Voluspå – De norske bokklubbene - Verdens hellige skrifter 2003 – Religion H
Voltaire, Francois-Marie Arouet de: ”Candide” - Gyldendal Norsk Forlag - Verdenslitteraturen 1975 – Skuespill H
Vøllestad/Vasshus, Arild/Marit: ”Ånden og flasken” – Rogaland A-senter – Stavanger 2007 – Historie - H
Vågen, Tormod: ”I kongens nærhet” – Lunde forlag – Oslo 1971 – Andaktsbok H
Vågen, Tormod: ”Lukas-evangeliet” - Luther/Lunde - Bibelverket 1969 - Bibelkommentar H

W
Wagner, Peter C.: “Church Growth & the Whole Gospel” - Marc Europe London 1987 Kirkevekst P
Wagner, Peter C.: “Leading your Church to Growth” - Marc Europe London 1984 Kirkevekst P
Wagner, Peter C.: “Strategies for Church Growth” - Marc Europe London 1987 Kirkevekst P
Wagner, Peter C.: “Åndskraft og menighetsvekst” - Ansgar Oslo 1988 Kirkevekst P
Wagner, Peter C.: “Territorial spirits Sovereign World” - Chichester 1991 Oppbyggelse P
Wahlstrõm, Jarl: ”A Pilgrim's Song” – Salvation Books IHQ – London 2012 – Biografi P
Wahlstrõm, red. Jarl: “The Song Book of the SA” - IHQ of the SA London 1986 Sangbok S
Wainwright, John: “After the Verdict” - SP&S ltd – London 1956 - FA – historie H
Wall, Phil: “I´ll Fight - Holiness at war” - Sovereign World Tonbridge 1998 FA - oppbyggelse P
Warren, Rick: “Målrettet Liv – Journal” – Hermon – Skjetten 2004 – Oppbyggelse H
Warren, Rick: “Purpose Driven Church” - Zondervan Grand Rapids 1995 Kirkevekst P
Warren, Rick: “Purpose Driven Life” - Zondervan Grand Rapids 2002 Oppbyggelse P
Wassmo, Herbjørg: “Karnas arv” - Gyldendal Norsk Forlag Oslo 1997 Roman H
Waters C. John: “Believing, Doubting, Behaving” - Pilgrim´s End Enterpr. Biddulph Moor 2000 FA - oppbyggelse P
Watson, Bernhard: “Railton G.S. - Soldier Saint” - Hodder and Stoughton - London 1970 - FA - biografi H
Watson, Bernhard: “A Hundred Years War” – Hodder & Stoughton – London 1965 – FA-historie P
Watson, Bernhard: “Salvationist in a secular society” – SP&S – London 1974 – FA-historie P
Watson, Bernhard: “Cannell, Timothy - i "Fra høyskolen, bokseringen og sirkusmanesjen kaller Herren"” - Salvata 1955
Watson, Carol red.: ”365 Barnebønner” – Nye Luther Forlag – Oslo 1989 - Barnebok H
Watterson, Bill: ”Tommy og tigeren - En magisk verden – 9” – Bladkompaniet – Oslo 1998 – Tegneserie H
Watterson, Bill: ”Tommy og tigeren - Over hals og hode – 8” - Bladkompaniet – Oslo 1997 – Tegneserie H
Webber, Robert E.: “Ancient-Future Faith” - Baker Book House - Grand Rapids 2007 – Filosofi P
Weber, Max: ”Den protestantiske etikk” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek – Oslo 2001 - Etikk H
Wegener, Günther S.: ”En bok erobrer verden - Bibelens historie” - Aschehoug – Oslo 1959 - Historie H
Weider, Bjarne O.: ”Tessalonikerbrevene” - Luther/Lunde - Bibelverket 1974 - Bibelkommentar H
Welander, Brynjar red.: ”Frelsens hær sangbok” – Frelsens Hærs HK – København 2000 - Sangbok H
Welle, Ivar: ”Kirkens historie I & II” – Lutherstiftelsens forlag - Oslo 1929 – Kirkehistorie H
Welle, Ivar red.: ”Fra oldkirken - Bind I” – Lutherstiftelsens forlag - Hovedverker  – Oslo 1929 - oppbyggelse H
Wergeland, Henrik: ”Jan van Huysums Blomsterstykke” Gyldendal Norsk Forlag NNL 5 1968 Poesi H
Wergeland, Henrik: ”Den engelske Lods” Gyldendal Norsk Forlag NNL 5 1968 Poesi H
Wergeland, Henrik: ”Hassel-Nødder” Gyldendal Norsk Forlag NNL 5 1968 Poesi H
Wesley, John: ”The Works of Wesley vol I” - Francis Asbury Press Grand Rapids 1955 Prekensamling H
Wesley, John: ”The Works of Wesley vol II” - Francis Asbury Press Grand Rapids 1955 Prekensamling H
Wessel, Johan Herman: ”Kierlighed uden strømper” – Gyldendal Norsk Forlag – NNL 4 1968 – Skuespill H
Wessel, Johan Herman: ”Comiske fortællinger” – Gyldendal Norsk Forlag – NNL 4 1968 – Noveller H
West, Daphne: ”Russian grammar” – Hodder and Stoughton – London 2003 – Språk P
West, Daphne: “Russian” - Hodder and Stoughton London 2003 Språk P
West, Morris: ”Fiskerens sko” – De norske bokklubbene – Oslo 1978 – Roman H
Westermann, Claus: ”Isaiah 40-66” – SCM Press – OT Library 1969 – Bibelkommentar P
Westin, Gunnar: ”Frikirkenes historie” – Norsk litteraturselskap – Drammen 1955 – Kirkehistorie H
Wickberg, David red.: “Officeren 1932 – 1935” – Frelsens Hærs HK - København 1935 – FA – blader H
Wickberg, Erik: “Called up” – Salvation Books – London 2012 – FA – biografi P

Wickberg, Erik: «Inkallad» - Harriers – Vällingby 1978 – FA – biografi H
Wickfeldt, Sigrfrid: ”Frälsningsarmén i världsmission” – FA Högkvarter – Stockholm 1954 – FA – historie H
Wielgolaski, Frans-Emil: ”Hagens busker og trær 1 & 2” – Aschehoug - De små hagebøkene 1978 Natur H
Wielgolaski, Frans-Emil: “Hagens beplantning i farger” - Aschehoug - De små hagebøkene 1977 Natur H
Wiggins, Arch R.: “Slater, Richard - Father of Salvation Army Music” - SP&S - London 1945 - FA-biografi P
Wiggins, Arch R.: “Marshall, George: Triumph of Faith” SP&S – London 1981 - FA-biografi H
Wiggins Arch: “History of SA 1886-1904 v. 4” - Thomas Nelson & sons - London 1964 FA - historie H
Wiggins Arch: “History of SA 1904-1914 v. 5” - Thomas Nelson & sons - London 1968 FA - historie H
Wigglesworth, Smith: ”Bare tro - 180 andakter” – Hermon – Hermon 1996 – Oppbyggelse H
Wilkinson, Bruce: “The Prayer of Jabes” – Multnomah – Break Through Series 2000 – Oppbyggelse H
Williams, C.S.C.: “The Acts of the Apostles” – Hendrickson – Harper´s NT Comment. 1988 – Bibelkommentar H
Williams, Merrilyn: “Second marriage” - Kingsway Publications – Eastbourne 1990 – Psykologi P
Williams, Nicola: “Romania & Moldova” - Lonely Planet Publ. – London 2001 – Geografi P
Wilting, Joseph: ”Riket som aldri kom” - Forlaget Ny Visjon - Langesund 1992 - Religion H
Wimber, John: ”På ryggen av den tredje bølge” - Hermon - Hermon 1988 - Oppbyggelse P
Winsnes, Svend: ”Se det skjulte” - Eget forlag - Horten 1980 - Bibelstudie H
Wiseman, Clarence red.: ”Songs of Faith” - SAHQ Canada & Bermuda - Toronto 1971 - Noter H

Wiseman,  Clarence: "The Desert Road to Glory" - Salvation Books -  London 2009 Oppbyggelse P
Wiseman, Clarence red.: ”The SA 1977 Year Book” - IHQ of the SA - London 1977 - Årbok P
Wisløff, Carl Fredrik: “Martin Luthers teologi” - Lunde forlag – Oslo 1983 – Teologi P
Wisløff, Carl Fredrik: “Ordet fra Guds munn” - Lutherstiftelsens forlag Oslo 1951 Homiletikk H
Wisløff, Carl Fredrik: “Norsk Kirkehistorie I-III” - Lutherstiftelsens forlag Oslo 1966 Kirkehistorie H
Wisløff, Fredrik: ”GT I – Mosebøkene” - Lutherstiftelsens forlag Oslo 1947 Bibelkommentar H
Wisløff, Fredrik: ”GT II - De historiske bøker” - Lutherstiftelsens forlag Oslo 1948 Bibelkommentar H 

Wisløff, Fredrik: ”GT III - De poetiske bøker” - Lutherstiftelsens forlag Oslo 1951 Bibelkommentar H 
Wisløff, Fredrik: ”Johannes-evangeliet” - Luther/Lunde Bibelverket 1969 Bibelkommentar H
Wisløff, Fredrik: ”Smilende minner” - Luther forlag Oslo 1976 Biografi H
Wisløff, Joh. M. red.: ”Fra svensk kirke- og kristenliv” - Lutherstiftelsens forlag - Hovedverker 1930 - Oppbyggelse H
Wittgenstein, Ludwig: ”Filosofiske undersøkelser” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek 2003 - Filosofi H
Woje, Svein: ”Tårnsvaler” - Luther forlag – Oslo 1978 – Dikt P
Woolf, Virginia: ”Et eget rom” - De norske bokklubbene - Kulturbibliotek 1999 - Kultur H
Wyller, Trygve ed.: “Heterotopic Citizen - New Research” – Vandenhoeck & Ruprecht – Göttingen 2009 - Diakoni H 


Z
Zuckerman, Phil: “Society without God” – NY Univiversity Press – New York 2008 – Religion H

Y
Young, Wm. Paul: ”Skuret” – Hermon – Skjetten 2009 – Oppbyggelse P
Yri, Norvald: “Hosea * Joel” - Luther/Lunde Bibelverket 1980 Bibelkommentar H
Yuill, Chick: “…and God created sex!” - Monarch Crowborough 1995 FA - oppbyggelse P
Yuill, Chick: “This means war” - UK territory London 1994 FA - oppbyggelse P
Yuill, Chick: “Others” – Authentic Media - Milton Keynes 2007 - Oppbyggelse P
Yuill, Chick: “We Need Saints! - a fresh look at Christian holiness” – IHQ of the SA – London 1988 – FA – oppbyggelse P
Yuill, Chick: “A Terrible Beauty” – Authentic Media - Milton Keynes 2008 – Oppbyggelse P

Æ
Ættesagaer, Islandske: ”Eirik Raudes saga” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1973 – Histore H
Ættesagaer, Islandske: ”En saga om grønlendingene” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1973 – Histore H
Ættesagaer, Islandske: ”Sigmund Brestessons saga” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1973 – Histore H
Ættesagaer, Islandske: ”Gisles saga” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1973 – Histore H
Ættesagaer, Islandske: ”Sagaen om Hønsa-Tore” – Gyldendal Norsk Forlag – Verdenslitteraturen 1973 – Histore H

Ø 
Ødegaard, Donald red.: ” …til vår Gud” – FA hovedkvarter – Oslo 2000 - Noter P
Ørum, Jostein: «Det kan bli fint likevel - Om Josef» - Verbum – Oslo 2018 – Oppbyggelse H

Østby, Klaus red.: ”Melodier til FAs sangbok 1932” – FA hovedkvarter – Oslo 1932 - Noter H 
Østby, Klaus red.: ”Under frelsesfanen III” – Salvata Kristelige forlag – Oslo 1939 - Noter H
Østbye, Kamilla: ”I drift mellom mange makter” – Salvata Kristelige forlag – Oslo 1960 FA-roman H
Øverland; Per Arne: ”Kolosserbrevet * Filemon” – Luther/Lunde – Bibelverket 1973 - Bibelkommentar H
Øystese, Ole: ”Galaterbrevet” – Luther/Lunde – Bibelverket - 1973 Bibelkommentar H


Å
Åberg, Lena Drameus: ”Sommerkrukker” – Aschehoug - Oslo 2001 - Hage H
Ådna, Karsten: ”Kristenliv i Telemark” - Lunde forlag - Skien 1955 - Kirkehistorie H
Aadnanes, Per M.: ”Livssyn” – Tano – Oslo 1990 – Religion P
Aakermann, Ragnhild: ”Drømmen” – Eget forlag – Sarpsborg u.å. – Dikt P
Aarflot, Andreas: ”Norsk Kirkehistorie II” - Lutherstiftelsens forlag - Oslo 1967 - Kirkehistorie H
Aarnes/Nygård, Asbjørn/Mette: ”Herren gav, Herren tok” - Verbum - Oslo 1994 - Bibelkommentar H
Årsbibelen: ”Årsbibelen - et år med Bibelen” – Det Norske Bibelselskap – Oslo 1994 – Bibel P
Aarvik, Egil: ”Løftet av stormen” - Norsk kunstforlag - Mysen 1984 - Roman H
Aas, Gregor: ”Trær” - Cappelens forlag - Naturhåndbøker – Oslo 1991 - Natur P
Aass, Jørgen m/fl.: ”Gi, Lev, Få” - Genesis forlag - Oslo 1999 - Oppbyggelse P
Aass, Jørgen: ”Levende fellesskap - visjonen fra Guds fred” - Vårt Land Forlag – Oslo 1982 – Kirkehistorie P
Aase, Roger Karsten: ”Frimurerrnes hemmeligheter” – Kagge – Oslo 2009 – Religion H

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar