mandag 27. april 2020

La oss fortsette i rett spor!

Da vi høsten 2017 fikk ordre som territorial-ledere for Frelsesarmeens arbeid i Øst-Europa, valgte vi dette bibelverset for 2018:

«Nå som vi er på rett spor, la oss holde oss på det!»
Filipperbrevet 3:16[1]

Målsettingen var å oppmuntre folk til å fokusere på framdriften og fortsette i riktig retning. Gjennom året publiserte jeg hver lørdag en blogg[2] relatert til det latinske ordet ‘momentum’[3].

Jeg har valgt ut 26 av innleggene som kan brukes til personlig oppbyggelse, eller som refleksjoner i gruppesamlinger gjennom et halvt år[4]. Å dele tanker, tro, erfaring og bønn i fellesskap med andre, er avgjørende for å vokse som disippel. Derfor har jeg også delt mange av mine personlige erfaringer i dette heftet.

Etter hver refleksjon vil du finne spørsmål som kan brukes til å stimulere samtalen. Lytt også til Den hellige ånd. Svært ofte vil Ånden gi deg en innsikt eller en tanke som er verdt å dele med de andre.

Å være en disippel, betyr å leve som Jesus i verden. Det er viktig med fellesskap med troende, men Jesus sender oss hver dag ut for å representere ham også blant dem som ikke tror.

Så fortsett å bevege deg på rett spor og ta med deg nye disipler underveis!
--------------------------------------------

Boka er godkjent av Kristelig Studieforbund.

Grupper og kurs som benytter boka kan søke om statsstøtte til studiearbeid. 
Les mer på www.k-stud.no

Eller ta kontakt på:
tlf. 23 08 14 70,
e-post: post@k-stud.no


[1] Oversatt fra versjonen ‘The Message’ -“Now that we’re on the right track, let’s stay on it.” Bibelen 2011: «La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor!»
[2] Publisert på seks språk – det gjelder også dette studieheftet, som er tilgjengelig på rumensk, russisk, ukrainsk, georgisk, engelsk og norsk.
[3] Momentum betyr framdrift, bevegelse eller impuls.
[4] Alternativt: Et kvartal ved å bruke to refleksjoner per samling

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar