søndag 30. mai 2021

Våg å være annerledes - vær den du er!

Guds klare kall til å leve et liv i hellighet har alltid utfordret meg. I Frelsesarmeen er hellighetslæren en sentral del av troens DNA. I denne boka presenterer jeg denne læren og hva den betyr for meg.

I forordet skriver jeg: 

Det krever mot å gi ut denne boka. Jeg kunne valgt å skrive utelukkende teoretisk, men for meg er formidling av sannheter i Guds ord lite verd dersom de ikke relateres til mitt eget liv. Derfor er denne boka svært personlig. Jeg har valgt å dele mange personlige erfaringer, og det kan være farlig. For det første gjør det meg sårbar, men enda verre er det dersom jeg kommer i veien for ham som helliggjør.
 
Når alt kommer til alt handler hellighet utelukkende om Guds grenseløse nåde som også gir oss adgang til å få del i hans hellighet. Det første kapittelet kunne handlet om denne nåden, fordi det er utgangspunktet for alt jeg deler – men jeg har valgt å la det bli det avsluttende kapittelet.

ISBN 978-82-93720-21-8


Pris kr. 200,- 
Boka er innbundet og har i underkant av 200 sider.

NB
For hvert eksemplar som selges av denne boka, går kr. 100 til Frelsarmeens pionerarbeid i Bulgaria.
For mer informasjon se: Bulgaria-partner - Der finner du også informasjon om hvordan du kan støtte arbeidet gjennom bønn og fast støtte. Prosjektet har følgende nummer og navn: 
11233 - MIS FA Bulgaria i Frelsesarmeens internasjonale utviklingsprogram.

Boka kan bestilles per epost til jostein.nielsen@gmail.com 
NB dersom boka skal sendes kommer postens porto på kr. 88,- i tillegg, men jeg har boka med når jeg er på reise og deltar på sentrale arrangement som "Sammen i sør" - Senior 2021 m.m. og vi kan eventuelt avtale hentested f.eks. i Oslo. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar