"Kalt til soldat" - Informasjon om den norske utgaven

Utfordringen med oversettelse av formelle tekster som skal forstås på samme måte over hele verden, er at den oversatte versjonen må ligge så nær den originale teksten som mulig. Det er med andre ord mindre rom for oversetterens tolkning av teksten enn det for eksempel vil være i en prosatekst eller en oppbyggelsesbok, og det vil prege den språklige kvaliteten på oversettelsen."

Samtidig vil det være ord i originalspråket som ikke har et norsk ord som fanger alle nyansene som finnes i den engelske varianten. Det engelske ordet commitment kan stå som et godt eksempel. Det kan bety innvielse, engasjement, forpliktelse, ja, nesten alt som kan sammenfattes i det som handler om å være grepet av et kall, en visjon. Commitment er et nøkkelord i denne helt nye versjonen av «Kalt til soldat».

Du vil kanskje stusse litt over bisetningen der det er hensiktsmessig og mulig, som dukker opp flere ganger i boken. For oss som lever i frie demokratiske land med en lang kristen tradisjon, slik vi gjør i Norden, kan det virke som om setningen toner ned oppfordringen til å kjempe for sosial rettferdighet og mot urett. Den er nok primært tenkt for salvasjonister som kan sette både eget og andre kristnes liv i stor fare og utløse både forfølgelse og utestengelse fra landet. Men til og med i våre land kan det være betimelig å tenke på hva som er hensiktsmessig når målet er å fremme Gudsrikets verdier. Måten vi forsvarer dem på må preges av de samme verdiene vi forsvarer.

Boken bygger ikke på tidligere versjoner med samme navn, men er resultat av et grundig forarbeid i Frelsesarmeens internasjonale teologiske råd, hvor Dr. Karen Shakespeare* er leder. Hun er også redaktør for boken som i tillegg har vært til høring ved alle territoriale lederkontor i Frelsesarmeen.

De siterte bibelversene i den norske utgaven er hentet fra Det norske bibelselskaps oversettelse fra 2011. Dersom andre oversettelser er brukt, er det angitt i teksten.

Jeg vil rette en takk til Krigsropets redaktør for korrekturlesning og konstruktive tilbakemeldinger i prosessen under arbeidet med denne nyttige og utfordrende boken. Lykke til med spennende lesning, og enda viktigere: Måtte du oppleve masse av Guds velsignelse når du omsetter teori i praksis!

Jostein Nielsen

*

 

The Chair of the International Theological Council, Lieut-Colonel Dr Karen Shakespeare has served in a variety of appointments at corps, DHQ, THQ, William Booth  College, and as Principal of SALT College of Africa She is  currently the Assistant Principal (Development) at William Booth College, London. She has been a member of   the IDC since 2003 (Secretary 2009-2014). Karen and David have two officer daughters, Naomi with John, and Ellie. Development has been enriched and sharpened by practical experience and academic study; she believes that who we are, what we know and believe, and what we do blend together to form us and bring growth. 


  
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar